Posts tagged: PIT 11

PIT 11 za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Kto, kiedy, gdzie i dlaczego musi złożyć PIT 11?

Odpowiedź eksperta:PIT-11 jest podstawową informacją o przychodach, dochodach, kosztach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Informacja PIT-11 jest istotna dla każdego pracownika, gdyż zawiera dane konieczne do spełnienia obowiązku rocznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i sporządzenia deklaracji PIT-37.
Osobą zobowiązaną do wypełnienia i dostarczenia dokumentu PIT-11 jest płatnik. Pracodawca musi PIT-11 przekazać pracownikowi osobiście lub przesłać listem poleconym, jak również przedstawić go w Urzędzie Skarbowym do końca lutego każdego roku. Ważne jest, aby pracodawca wywiązał się ze swojego obowiązku, gdyż w przeciwnym razie może zostać nałożona na niego kara grzywny. W przypadku, kiedy w czasie roku rozliczeniowego pracownik był zatrudniany w różnych miejscach, powinien otrzymać PIT 11 od każdego pracodawcy.

Pracownik przez cały rok podatkowy odprowadza miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Na podstawie druku PIT-11 musi obliczyć i wypełnić swoje zeznanie podatkowe na deklaracji PIT-37 i złożyć je w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Jeśli są Państwo pracodawcami mającymi problem ze sporządzeniem deklaracji PIT-11, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Udzielą oni porad, odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą wypełnić deklaracje PIT-11, jak również złożą je w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.