Posts tagged: organy spółki komandytowej

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową

Pytanie do eksperta: Jak przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, która może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnicy wnoszą wkład, którym dysponuje spółka. W momencie upadku spółki, zadłużenie pokrywa prywatny majątek wspólników. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka ta musi być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z czego jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Ten pierwszy odpowiada w sposób ograniczony za zobowiązania spółki, natomiast drugi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową jest stosunkowo proste, gdyż spółka z o.o. według kodeksu spółek handlowych, może być zamieniona w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie to, w początkowej jego fazie może odbyć się na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na reorganizacji działalności i dostosowanie jej do działania spółki komandytowej. Natomiast drugi sposób to przekształcenie spółki w spółkę osobową. Dzięki tym metodom można zminimalizować lub nawet uniknąć podwójnego opodatkowania. Zamiana spółki z o.o. na sp. komandytową wiąże się również z zabezpieczeniem prywatnego majątku wspólników, gdyż w poprzedniej spółce odpowiadają oni osobistym majątkiem. Należy pamiętać, że spółka komandytowa, która powstała z przekształcenia spółki z o.o.nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nimi natomiast wspólnicy, ponieważ przekształceniu ulega także źródło dochodu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Organy spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jakie organy występują w spółce komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, dzięki czemu może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa rzeczowe, pozywać i być pozywana. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch typów wspólników – komplementariuszy oraz komandytariuszy.

Komplementariusz to wspólnik aktywny, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Komplementariusz posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, co oznacza, że odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Taki udział w zarządzaniu działalnością spowodował, że komandytariusz posiada ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mające zdolność prawną. Ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W nazwie spółki powinno być zawarte nazwisko jednego lub wielu komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” lub “sp. k.”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Czy warto założyć spółkę z o.o. komandytową?

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura założenia spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, których zakres działania jest większy niż spółek:
-cywilnych
-partnerskich
-jawnych


Spółka komandytowa zapewnia dużą swobodę w kwestii kształtowania odpowiedzialności za sprawy spółki oraz jej zobowiązania. Warunkiem istnienia spółki komandytowej jest fakt, iż jeden ze wspólników musi być tak zwanym komplementariuszem. Osoba ta odpowiedzialna jest za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Zaletą jest fakt, że odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny. Oznacza to odpowiedzialność wspólnika (całym jego majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki po nieskutecznej egzekucji wobec spółki.


Założenie spółki komandytowej wiąże się także z takimi pozytywnymi aspektami jak:

 • nieograniczona ilościowo skala działalności spółki
 • brak wymogu posiadania minimalnego kapitału (sumy komandytowej)
 • komandytariusz może występować także w roli pełnomocnika spółki
 • to spółka jest płatnikiem VAT
 • opcja prostszej formy opodatkowania (zryczałtowanej) wspólników będących osobami fizycznymi- rozliczenie PIT-em
 • jednokrotne opodatkowanie zysku spółki
 • możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o. w celu optymalizacji podatkowej (w spółce z o.o. dochód zanim trafi do wspólnika jest dwukrotnie opodatkowywany: jako dochód spółki z o.o. w wysokości 19% i ponownie przy wypłacie wspólnikom dywidendy – kolejne 19%)


Potrzebujesz konsultacji lub masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas a specjaliści wyjaśnią Ci wszelkie kwestie związane z założeniem spółki komandytowej.

 

Jak założyć spółkę komandytową?

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura zakładania spółki komandytowej i kto może to zrobić?

Odpowiedź eksperta: To jedna ze spółek osobowych, mających na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. By założyć taką spółkę potrzeba dwóch osób (komandytariusza i komplementariusza). Wspólnicy po podjęciu decyzji o założeniu spółki muszą wybrać jedna z dwóch możliwości:

 • założenie nowej firmy
 • przekształcenie istniejącej już spółki jawnej w spółkę komandytową

Kto może założyć spółkę komandytową?
Jej koncepcja idealna jest dla przyszłych przedsiębiorców mających pomysł na biznes, ale ograniczony brakiem środków finansowych. Komplementariusz staje się odpowiedzialny za spółkę (także własnym majątkiem), zajmuje się prowadzeniem jej spraw i reprezentowaniem na zewnątrz. Z kolei komandytariusz (inwestor, który chcąc wejść do firmy musi złożyć pewien kapitał) odpowiada za spółkę tylko częściowo swoim majątkiem.

Warto pamiętać, że to Kodeks spółek handlowych reguluje podstawy zakładania i funkcjonowania spółek kapitałowych.


Co trzeba zrobić najpierw?
Stworzyć firmę spółki, a później podpisać umowę (w formie aktu notarialnego), w której trzeba zawrzeć:

 • przedmiot działalności
 • firmę i siedzibę spółki
 • wkłady wspólników i ich wartość
 • czas trwania (w przypadku, gdy został wyznaczony)
 • zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli


Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie nowej firmy w wydziale sądu administracyjnego. Dokumenty konieczne do złożenia:

  • formularz KRS-W1
  • formularz KRS-WC
  • formularz KRS-WA
  • formularz KRS-WH
  • formularz KRS-WK
  • formularz KRS-WL
  • formularz KRS-WM
  • formularz KRS-ZN
  • umowę
  • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki
  • wykaz wspólników


Konieczne jest także:

  • złożenie wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON
  • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP
  • zgłoszenie (zmianę) płatnika do składek ZUS
  • dowód wniesienia opłaty za wpis do KRS (500 zł) i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł)

Kolejno Sąd rejestrowy przekaże dokumenty do właściwego urzędu skarbowego i statystycznego. Gdy uzyska informacje o nadaniu spółce numeru NIP, wtedy kieruje dokumenty do ZUS.

Chcesz założyć spółkę komandytową szybko i bezproblemowo? Zaufaj naszym ekspertom! Zapraszamy do kontaktu. Poznaj naszą ofertę i podejmij współpracę.

 

Czy warto założyć spółkę komandytową?

Pytanie do eksperta: Czy warto założyć spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta:Spółka komandytowa to jedna z ciekawszych form działalności gospodarczej. Jest spółką osobową, a jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Warto zaznaczyć, że jej istotą jest występowanie dwóch różnych wspólników, zwanych kolejno komplementariuszami i komandytariuszami, którzy w odmienny sposób odpowiadają za zobowiązania spółki. Na tej właśnie kwestii powinniśmy skupić swoją uwagę. Dostrzegamy tu korzyść prawną wynikającą z posiadania spółki komandytowej. Jest to bowiem spółka przyjmująca formę aktu notarialnego, która może zostać powołana w sposób zapewniający możliwość wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez część wspólników, w tym przypadku – komandytariuszy. Komandytariusz może być całkowicie wolny od osobistej odpowiedzialności, która ogranicza się do sumy komandytowej. Nie ponosi także zobowiązań w związku z wniesionymi wkładami. Dostaje więc możliwość zabezpieczenia majątku prywatnego. Może pełnić funkcję reprezentanta spółki, jako pełnomocnik lub prokurent. Rolę komplementariusza może pełnić nie tylko osoba fizyczna, lecz także spółka z o.o. lub akcyjna. Takie rozwiązanie całkowicie zwalnia z osobistej odpowiedzialności. Do kolejnych korzyści należy fakt, że nie ma wymogu, co do wniesionego na rozpoczęcie działalności kapitału, a skala jej działalności jest nieograniczona. Spółka komandytowa wiąże się również z korzyściami podatkowymi. Jej zysk opodatkowany jest tylko raz i zwolniona jest dodatkowo z opodatkowania CIT- em. Zakres zalet płynący z założenia spółki komandytowej jest, jak widać bardzo szeroki. Zdecydowanie polecam więc wybór takiej opcji na swoją działalność oraz oferuję pomoc w procesie jej zakładania z pomocą naszych specjalistów.

Kupię spółkę komandytową

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na zakup spółki komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest trudnym zadaniem. Dodatkowo utrudnienie może stanowić złożona i czasochłonna rejestracja przedsiębiorstwa, a zwłaszcza tych, które są bardzo atrakcyjne do prowadzenia działalności gospodarczej jak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka komandytowa.

Opisany problem można rozwiązać decydując się na skorzystanie z pomocy specjalistów podczas rejestracji spółki komandytowej. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Składają się na to dwa czynniki. Po pierwsze sama forma spółki komandytowej jest atrakcyjna do prowadzenia w niej działalności gospodarczej. Pomoc specjalistów podczas rejestracji znacznie usprawnia i przyspiesza procedurę.

Spółka komandytowa jest formą dzięki której przedsiębiorca może zaangażować w działalność doświadczone, znające branżę oraz mające cenne umiejętności osoby. Ich współpraca w firmie może pomóc przedsiębiorcy w osiągnięciu sukcesu. Osoby takie stają się komplementariuszami w spółce. Posiadają więc ograniczoną do wysokości kwoty komandytowej odpowiedzialność majątkową. Dzięki byciu wspólnikami mogą liczyć na część z zysku spółki. Dodatkowo wniesiona przez takich wspólników kwota komandytowa stanowi dodatkowe źródło finansowania przedsiębiorstwa.

Rejestracja takiej spółki to niezwykle dogodne rozwiązanie. Decydując się na nie przedsiębiorca zyskuje pewność, że będzie posiadał nowy, czysty podmiot bez ukrytych długów czy złej historii. Może on szybko rozpocząć prowadzenia własnej firmy dzięki pomocy specjalistów podczas rejestracji, którzy zadbają o poprawność w wypełnieniu wniosków rejestrowych. Nasi eksperci pomagają w przeprowadzeniu całego procesu rejestracji spółki komandytowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI NOWEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ  więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.