Posts tagged: organy podatkowe

Czynności sprawdzające

Pytanie do eksperta: Co to są czynności sprawdzające?

Odpowiedź eksperta: Jednym z podstawowych obowiązków podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność jest odprowadzenie do urzędu skarbowego odpowiedniej kwoty należnego podatku dochodowego. Realizacja tego obowiązku sprawdzana jest przez organy podatkowe poprzez wykonanie czynności sprawdzających. Przeprowadzenie czynności sprawdzających nie równa się kontroli podatkowej, czasem zdarza się, że stanowi wstęp do jej wykonania. Przedsiębiorcy nie powinni się więc obawiać jeśli takie czynności zostaną wszczęte, szczególnie jeśli wszystkie obowiązki podatkowe wykonywane są z należytą starannością.


Organy podatkowe wykonują czynności sprawdzające w celu:

– zweryfikowania czy podatnik w terminie złożył deklarację oraz czy wpłacone zostały zadeklarowane kwoty podatków,
– sprawdzenia czy wszystkie formalności zostały wykonane prawidłowo, nie dokonano błędów w złożonych deklaracjach,
– ustalenia stanu faktycznego zobowiązania podatkowego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami


Czynności sprawdzające wykonywane są przez organy podatkowe pierwszej instancji takie jak naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędy celnego, wójt, burmistrz. Przeprowadzenie takich czynności umożliwia ocenę czy dany podatnik dokonał prawidłowych rozliczeń i czy konieczne będzie wszczęcie kontroli podatkowej ewentualnie postępowania podatkowego. Dzięki przeprowadzeniu takich czynności organy podatkowe mają możliwość wykrycia wstępnych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych podatnika.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.