Posts tagged: oddział firmy w Polsce.

Oddział firmy zagranicznej w Polsce

Pytanie do eksperta: Jak można otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca zagraniczny może na terenie Rzeczypospolitej Polskiej otworzyć oddziały lub oddział firmy zagranicznej w Polsce. Zakres działalności oddziału nie może jednak przekraczać poza zakres przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Warunkiem koniecznym do założenia oddziału jest posiadanie osoby, która zostanie upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Dodatkowo, przed podjęciem działalności, oddział musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu. W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymaga się, aby skompletował on następujące dokumenty oraz posiadał następujące informacje:
– imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
– jeśli przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
– do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód wpłaty za wpis sądowy oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– wniosek o wpis do systemu REGON,
– zgłoszenie identyfikacji NIP.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja

Pytanie do eksperta: Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja – proszę o przedstawienie najważniejszych elementów procedury.

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy prowadzący działalność poza granicami terytorium Polski mają prawo przeprowadzenia procedury otworzenia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. W jaki sposób bezpiecznie dopełnić formalności? Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja przedstawiona w tym artykule powinna rozwiać wszelkie wątpliwości.

Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich. Przedsiębiorcy zagraniczni otwierający oddział w Polsce mają obowiązek ustanowić osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu w oddziale.

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja:
– przygotowanie dokumentów związanych z firmą oraz jej oddziałem
– wybór odpowiedniego miejsca, w którym będzie mieścił się oddział zagranicznej firmy,
– złożenie wniosku do KRS,
– uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców,
– załatwienie spraw w Urzędzie Skarbowym,
– uzyskanie potrzebnych pozwoleń, licencji.

Kto ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez podmiot działania? Pełna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy zagranicznym.

Wszyscy, którzy planują otworzyć oddział zagranicznej firmy na terytorium Polski mogą skorzystać z pomocy naszych specjalistów, którzy dopełnią formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanej oferty!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.