Posts tagged: metody księgowości

Księgowość uproszczona

Pytanie do eksperta: Na czym polega uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta: Uproszczona księgowość to forma prowadzenia księgowości, która umożliwia przedsiębiorcom rozliczenie się z tytułu należnego podatku dochodowego. Jest to prosty system, który nie wymaga ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w przeciwieństwie do pełnej księgowości.


Podmioty gospodarcze, które mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, korzystają z jednej z dostępnych form:


-karty podatkowej,
-ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
-księgi przychodów i rozchodów.


W zależności, która z form obowiązuje przedsiębiorcę taki zakres obowiązków będzie miał on do wykonania. Karta podatkowa, która dostępna jest dla nielicznej grupy podmiotów gospodarczych polega na odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego stałej kwoty podatku, która zależna będzie od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz od liczy zatrudnionych pracowników. Stawka podatku przedstawiona jest w wersji tabelarycznej i nie ma żadnego związku z osiąganym przez przedsiębiorcę przychodem. Z kolei ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się brakiem możliwości odliczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jednostka zobowiązania jest do prowadzenia ewidencji przychodów. Kwota odprowadzanego podatku zależna jest od wielkości generowanych przychodów. Ostatnia z form księgowości uproszczonej, księga przychodów i rozchodów, stanowi dla przedsiębiorców największe wyzwanie. Wymaga prowadzenie odpowiedniej ewidencji i odliczania podatku według odpowiedniej skali lub za pomocą stawki podatku liniowego.


Przedsiębiorcy prowadząc księgowość uproszczoną zmierzają przede wszystkim do dokonania właściwych rozliczeń podatkowych, nie uzyskują poprzez taki system wielu danych finansowych, spełniają głównie obowiązek odprowadzenia do budżetu państwa odpowiedniej kwoty podatku należnego.

Prowadzenie KPiR

Pytanie do eksperta: W jaki sposób należy prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Odpowiedź eksperta: Podatkowa księga przychodów i rozchodów to forma uproszczonej księgowości, która prowadzona jest między innymi przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne w sytuacji kiedy wygenerowane przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Przekroczenie progu dochodów spowoduje konieczność prowadzenia przez przedsiębiorcę pełnej księgowości.


Nadrzędnym celem prowadzenia księgi jest dokonywanie ewidencji wszystkich przychodów, zakupów towarów oraz materiałów, kosztów pobocznych oraz wydatków w postaci wynagrodzeń i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poprzez ewidencjonowanie kategorii przychodów oraz rozchodów przedsiębiorca ma możliwość dokonania rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego. Konstrukcja księgi została określona w załączniku Ministra Finansów i zawiera 16 kolumn, które ułożona są w ściśle określonej kolejności.

Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia księgi w wersji papierowej a także z pomocą odpowiedniego programu księgowego. Korzystanie z programu księgowego znacznie ułatwia wykonywanie przez przedsiębiorcę wszystkich niezbędnych czynności.

Wpisy, które ewidencjonowane są w księdze powinny być wyrażone w języku oraz walucie polskiej. Każda operacja musi mieć podstawę w rzetelnych oraz prawidłowych dowodach księgowych takich jak faktury, rachunki, dokumenty celne, które zaopatrzone są w datę dokonania operacji. Wpisy przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić w sposób czytelny, staranny oraz trwały. Zapisy dokonuje się w porządku chronologicznym, raz dziennie po zakończeniu dnia nie później jednak niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przychody należy ujmować w dacie uznanej za moment powstania przychodu z kolei koszty w różnych datach w zależności od ich rodzaju.

Prowadzoną księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorca powinien przechowywać w miejscu wykonywania działalności, w siedzibie firmy lub w biurze rachunkowym, z którego usług korzysta.

Pełna księgowość

Pytanie do eksperta: Na czym polega pełna księgowość?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców, którzy przekroczyli określoną granicę przychodu z działalności gospodarczej, zobowiązanych jest do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to bardzo zaawansowana i kosztowna, ale za to bardzo precyzyjna forma opodatkowania, z tego też powodu warto skorzystać z usług księgowej lub biura rachunkowego. Tylko poprawnie prowadzona pełna księgowość dostarcza przedsiębiorcom dokładnych informacji obrazujących sytuację finansową firmy w danym momencie lub na przestrzeni określonego czasu

Na czym polega pełna księgowość firmy? Istotą pełnej księgowości jest system podwójnego zapisu, który polega na zapisywaniu każdej operacji na dwóch kontach. Wszystkie operacje w firmie podlegają ewidencji. Ułatwiającym dla przedsiębiorców faktem jest to, że ustawy i zbiory zasad ściśle określają w jaki sposób ma przebiegać ewidencja, więc firma ma szansę porównać się na tle innych, gdyż każde prowadzą księgowość w taki sam sposób. Kolejną korzyścią płynącą z prowadzenia pełnej księgowości w firmie jest to, że pozwala ona na dokładną kontrolę i analizę prowadzonej działalności. Nic nie jest idealne, więc w rozbudowanej księgowości możemy dostrzec także wady, czyli duże koszty prowadzenia, skomplikowane procedury będące ogromnym obciążeniem dla małych firm.

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, jest oczywiście kupno spółki i opłacenie udziałów u notariusza. Jest to proces dosyć krótki i nie wymagający ogromnego wysiłku. Możemy wykonać go bardzo szybko i przejść do kolejnego etapu, którym jest aktualizacja danych spółki. Jak wiadomo spółka z o.o. została już założona i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada swój własny adres, nazwę, siedzibę, skład zarządu i wspólników. Abyśmy stali się właścicielami spółki i mogli prowadzić działalność gospodarczą, musimy wszystkie te dane zaktualizować. Następnie jesteśmy zobowiązani do przesłania wszystkich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co zmusza firmy do prowadzenia pełnej księgowości? Warunkiem obligującym do jej prowadzenia jest fakt, że zarząd zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem oraz ma na celu dokładną kontrolę nad nim.


Pamiętaj, że jeżeli firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, to ważne jest, aby była ona prowadzona na najwyższym poziomie. Jeżeli Twoja działalność zobowiązana jest do pełnej księgowości, to zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pozwolą Ci na dokładną kontrolę sytuacji finansowej Twojej firmy, co z pewnością uchroni Cię od wielu kłopotów. Zaufaj nam i poprowadź pełną księgowość razem z nami.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.