Posts tagged: księgowość pełna

Sprawozdanie finansowe mikrojednostki

Pytanie do eksperta: Czy mikroprzedsiębiorstwa będą mogły sporządzać skrócone sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Pełna księgowość, a w zasadzie dokumenty które tworzone są w przedsiębiorstwie na jej potrzeby stanowią doskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej firmy. Pozwalają analizować zdarzenia gospodarcze zaistniałe w jednostce w danym okresie prowadzonej przez nią działalności oraz usprawnić procedury zarządzania. Obliguje ona do systematycznego prowadzenia ewidencji księgowych oraz sporządzania licznej dokumentacji, co wiąże się z koniecznością nawiązania współpracy z biurem rachunkowym bądź zatrudniania księgowej, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami.
O ile w przypadku dużych firm, pełna księgowość okazuje się być świetnym rozwiązaniem, w przypadku małych firm stanowi nie lada obciążenie.

Niedawno posłowie postanowili przyjąć nowelizację do ustawy o rachunkowości, wprowadzającą udogodnienia w kwestii prowadzenia rachunkowości przez mikrofirmy. Od stycznia 2015 roku będą one mogły sporządzać znacznie skróconą wersję sprawozdania finansowego, w którym zawarte będą tylko i wyłącznie podstawowe i najważniejsze informacje w rachunku zysków i strat oraz bilansie.
Ustawa likwiduje obowiązek sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przypływów pieniężnych pod warunkiem, że niezbędne dane uwzględnione zostaną w informacjach dołączanych do bilansu. Informacja ta powinna zawierać:

  • kwotę zobowiązań finansowych, z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w bilansie,
  • wartości zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
  • wartości akcji własnych,
  • sumę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów nadzorujących, zarządzających i administrujących.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.