Posts tagged: KRS

Przygotowanie aktualizacji do KRS

Pytanie do eksperta: Jak wygląda przygotowanie aktualizacji do KRS?

Odpowiedź ekspertaKrajowy Rejestr Sądowy jest to ogólnopolski spis podmiotów: spółek, przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz dłużników. Prowadzony jest on przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Dane zamieszczane w KRS są aktualne i odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.
Każda spółka ma obowiązek aktualizacji swoich danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to określone ustawowo i za niewywiązanie się z tego zadania grozi odpowiedzialność finansowa lub karna.

Po zmianie poniższych danych konieczne jest dokonanie aktualizacji danych:
– zmiana adresu,
– zmiana siedziby,
– zmiana zarządu spółki,
– zmiana sposobu reprezentacji.
W celu dokonania aktualizacji danych firmowych należy wypełnić odpowiedni wniosek zmiany wraz z załącznikami oraz złożyć go w KRS. Należy pamiętać, że każda zmiana danych jest płatna – w momencie składania wniosku pobierana zostaje odpowiednia, stała opłata.

Nie należy się martwić tym, że w wielu urzędach np. ZUS mają nasze nieaktualne dane – w większości zmian po złożeniu wniosku aktualizacyjnego do KRS sąd ten przesyła nowe dane do innych państwowych instytucji. Niestety zdarza się jednak tak, że oprócz składania wniosku do KRS konieczne jest również złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do innych instytucji.

Jeśli macie Państwo problem z wypełnieniem wniosku aktualizacyjnego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomożemy w wypełnieniu odpowiednich dokumentów oraz złożymy je za Państwa. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą oraz udzielą cennych porad.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Aktualizacja danych spółki w KRS 2016

Pytanie eksperta: Na czym polega aktualizacja danych spółki w KRS 2016?

Odpowiedź eksperta: Jak dobrze wiadomo, każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do wywiązywania się ze swoich zadań i obowiązków. Jednym z najważniejszych obowiązków, które na nim ciążą jest aktualizacja danych spółki widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym.
KRS stanowi jawne i publiczne źródło informacji o organizacjach, jednostkach oraz firmach do niego wpisanych. Bardzo ważne jest, aby zawsze dane w nim zawarte były prawdziwe i aktualne.
Przedsiębiorca po każdorazowo dokonanej zmianie w strukturze organizacyjnej swojej spółki jest zobowiązany dokonać aktualizacji również w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane, których zmianę firma musi zgłosić do KRS np.: siedziba, adres, nazwa , cele, skład zarządu, czas utworzenia, organ reprezentacji, zakres kodów PKD. W przypadku niedopełnienia obowiązku aktualizacji danych spółki Sąd może nałożyć na jednostkę karę grzywny w niemałej wysokości.
Jeśli prowadzą Państwo firmę w której dokonywane były zmiany kluczowych dla niej danych, zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji informacji o spółce zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku posiadania przez Państwa jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Odpowiedzą oni na wszystkie zadane pytania, udzielą cennych porad, pomogą w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów aktualizacyjnych, ale także złożą je w Państwa imieniu do odpowiedniego Sądu Rejonowego.

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

Pytanie do eksperta: Jakie dokumenty należy dołączyć do formularza KRS-Z3 w momencie odwołania obecnego członka rady i powołania nowego?

Odpowiedź eksperta: W momencie odwołania członka rady nadzorczej spółki i powołania nowego, należy zgłosić tego typu zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest wypełnienie w ciągu 7 dni formularza KRS-Z3 i jego załączników – wszystkie te dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub stron internetowych Sądów Rejestrowych.

Do wymienionych wyżej druków należy dołączyć:

 • dokument będący podstawą odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej,
 • dokument, na mocy którego powołano nowego członka Rady Nadzorczej,
 • dowód uiszczenia należnych opłat,
 • notarialnie poświadczony wzór podpisu członka Rady Nadzorczej,
 • dokument wskazując dane osobowe członka Rady Nadzorczej.

Należy pamiętać, że do KRS składamy wyłącznie oryginały dokumentów lub notarialnie poświadczone kopie.

Podczas dokonywania aktualizacji danych członków Rady Nadzorczej w KRS nieoceniona jest fachowa pomoc specjalistów. Warto z niej skorzystać, gdyż będziemy mieć pewność, iż dokumenty zostaną poprawnie wypełnione i złożone w KRS z zachowaniem odpowiedniego terminu.

Jesteś zainteresowany aktualizacją wpisów w KRS jednak sam nie masz czasu się tym zająć? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii. Chętnie wypełnimy za Ciebie ten obowiązek!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej


FORMULARZ KONTAKTOWY

Szczegółowa wycena uzależniona od zakresu aktualizacji danych w KRS.

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, który pozwoli sprawniej dokonać wyceny.

  Rejestracja spółek w KRS

  Pytanie do eksperta: Co trzeba zrobić, by zarejestrować spółkę w KRS i jakie dokumenty trzeba złożyć?

  Odpowiedź eksperta: Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego. Istnieją dwa sposoby jak można to zrobić:

  • drogą elektroniczną (system dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)
  • w sposób tradycyjny ( składając wniosek w sekretariacie sądu albo wysyłając pocztą)

  Uwaga! Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują nowe druki podstawowe wniosków o wpis m.in. spółki handlowej do KRS, tj. KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3 i KRS-W4.


  Co trzeba dołączyć do wniosku?

  • niezbędne formularze(KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4)
  • umowę (w przypadku umowy w formie aktu notarialnego należy dołączyć wypis z tego aktu)
  • wykaz wspólników (wraz z ich adresami)
  • dokument o powołaniu członków zarządu spółki (wraz z imionami i adresami członków zarządu)
  • dokument dotyczący zgody na powołanie
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej)
  • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) – w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, na osobnej kartce
  • dowód opłaty sądowej za wpis (500 zł) i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginałach lun potwierdzonych urzędowo odpisach, wyciągach.

  Składając wniosek o wpis do KRS nie powinno się dołączać wniosków (zgłoszeń) dla urzędu skarbowego, statystycznego bądź ZUS. Na podstawie postanowienia sądu następuje wpis do KRS.


  Rejestrując spółkę w KRS trzeba równocześnie złożyć:

   

  • wniosek o wpis do REGON (RG-1)
  • zgłoszenie płatnika składek (ZUS-ZPA)
  • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP 2)

   

  Obowiązek ten nie dotyczy rejestracji spółki z o.o. w formie elektronicznej.


  Nasza firma pomimo stosunkowo obszernej dokumentacji i procedury, dzięki doskonałym specjalistą umożliwi Państwu w możliwie jak najkrótszym czasie rozpoczęcie aktywnej działalności gospodarczej na rynku pracy. Zapraszamy do kontaktu!

  Rejestracja w KRS spółki z o.o.

  Pytanie do eksperta: Jakie dokumenty są wymagane w momencie rejestracji spółki w KRS?

  Odpowiedź eksperta: By zostać wpisanym do rejestru przedsiębiorców, należy złożyć odpowiednie wnioski do sądu rejestrowego. Można to zrobić albo drogą elektroniczną, albo w sposób tradycyjny (w sekretariacie lub pocztą).
  Pamiętajmy, że w tym roku w styczniu (dokładnie 15 stycznia) weszły w życie nowe druki podstawowe wniosków dotyczące wpisów (między innymi spółki handlowej do KRS- KRS-W2,KRS-W3, KRS-W4).


  Podczas składania wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak:

  • umowę, koniecznie sporządzoną w formie aktu notarialnego;
  • niezbędne formularze, które zostały wymienione wyżej;
  • dowody opłat (sądowej za wpis oraz tej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);
  • wykaz i adresy wspólników;
  • dokument potwierdzający zgodę na powołanie;
  • oświadczenie wydane przez zarząd w kwestii wniesienia kapitału ;
  • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) – w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, na osobnej kartce;
  • dokument potwierdzający powołanie członków zarządu spółki (imiona, nazwiska, adresy członków);

  Wymogiem jest fakt, że wszystkie składane dokumenty muszą być oryginałami lub urzędowo potwierdzonymi wyciągami bądź też odpisami.


  W trakcie procesu rejestracji spółki w KRS trzeba również złożyć:
  – zgłoszenie płatnika składek ZUS (ZUS-ZPA),
  – wniosek o wpis do REGON (RG-1),
  – zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) (NIP 2).


  W procedurze zarówno zakładania spółki jak i jej rejestracji nieoceniona jest pomoc fachowców, dlatego zachęcam do podjęcia współpracy z ekspertami.

  Aktualizacja danych spółki w 2015

  Pytanie do eksperta: Jak wygląda aktualizacja danych spółki w 2015 roku?

  Odpowiedź eksperta:Obowiązek przeprowadzenia aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmuje wszystkich przedsiębiorców, których dane spółki uległy zmianie. Zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ewentualne zmiany w składzie osobowym wspólników spółki wymagają złożenia w KRS formularza KRS-Z3, który jest odpowiedni dla zmian danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Dodatkowo konieczne będą załączniki w postaci KRS-ZK, KRS-ZW oraz stosowane dokumenty. Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o dokonanie zmian skutkować będzie koniecznością uregulowania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku, co oznacza, że podmiot odpowiedzialny podejmuje w tym czasie decyzję i wydaje odpowiednie postanowienie. Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym to proces, który wymagać będzie wykonania wielu formalności. Jest to jednak niezbędne aby wizerunek spółki był wiarygodny a dane jakie znajdują się w rejestrze przedsiębiorców były rzetelnym źródłem informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje domniemanie, że dane jakie zawarte są w KRS są aktualne i odpowiadają rzeczywistemu stanu prawnemu i faktycznemu, jeśli przedsiębiorcy nie będą dokonywać odpowiednich zmian koncepcja ta zostanie załamana.

  Nie należy obawiać się procesu aktualizacyjnego w KRS, ponieważ w razie jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów można zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych, które zajmą się wykonaniem wszystkich niezbędnych formalności.

  Rejestracja spółki z o.o. w KRS

  Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o. w KRS?

  Odpowiedź eksperta: Spółka z o.o. jest ostatnio jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu, że posiada wiele zalet, wybiera ją naprawdę szerokie grono przedsiębiorców.

  Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to proces, który wymaga ogromnego zaangażowania. Jeśli chcemy przejść przez niego szybko, sprawnie i bez zbędnych problemów musimy się naprawdę postarać. Trzeba bowiem wypełnić wiele dokumentów, a następnie złożyć je w odpowiednim urzędzie, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Cały proces rejestracji rozpoczynamy od sporządzenia umowy spółki. Powinna być ona zawarta w formie aktu notarialnego i musi zawierać następujące elementy:

   

  • nazwę i siedzibę spółki

   

   

   

  • podmiot działalności spółki

   

   

   

  • wysokość kapitału zakładowego

   

   

   

  • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział

   

   

   

  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

   

   

  Jeśli w sporządzonym przez nas dokumencie nie będzie określonych tych elementów może doprowadzić to, do nieważności zawiązania spółki.

  Kolejnym krokiem podczas zakładania spółki jest jej rejestracja w sądzie rejestrowym. W tym celu na urzędowym formularzu KRS-W3 należy złożyć wniosek rejestrowy i dołączyć do niego formularze załączników. Jeden dotyczy wspólników spółki (KRS-WE), kolejny przedmiotu działalności spółki (KRS-WM) oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (KRS-WK).

  Do tego wniosku musimy dołączyć oczywiście umowę spółki z o.o.. Wymagane są także oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości pokryte. Dodatkowo musimy złożyć dowód ustanowienia organów spółki, z wyszczególnieniem składu osobowego i listę wspólników opatrzoną podpisami wszystkich członków zarządu. Wymagane są także dowody uiszczenia licznych opłat. Przede wszystkim opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Pokonując wszystkie te etapy i wypełniając wszystkie podane wyżej dokumenty możemy być pewni, że prawidłowo dokonaliśmy rejestracji spółki z o.o.

  Oddzwonimy
  Zamów rozmowę!
  Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
  Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.