Posts tagged: jak założyć spółkę

Zmiana kodów PKD spółki

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest zmiana kodów PKD spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, kody PKD spółki można zmienić w każdej chwili, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba bądź konieczność. Kody PKD to Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określają one obszar działalności firmy. Stosowanie kodów PKD w dokumentach rejestrowych ma charakter statystyczny, a na ich podstawie nadawany jest numer REGON firmie.

Obowiązek stosowania kodów PKD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni i fundacji. Kody PKD należy wybrać podczas rejestracji firmy w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W spółce osobowej lub kapitałowej należy wybrać 1 przeważający kod działalności firmy oraz max. 10 dodatkowych kodów. Należy wpisać te kody w umowie spółki na etapie jej tworzenia, a dodatkowo drugi raz podaje się je we wniosku rejestracyjnym spółki – kody podawane w KRS muszą zawierać się również w umowie spółki. Nasi specjaliści polecają do umowy spółki dopisać bardzo szeroki zakres kodów (nie ma żadnych limitów), pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z każdorazowymi zmianami tej kwestii w umowie spółki.

Każdą zmianę kodów PKD należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub zmiany w umowie spółki. Należy pamiętać, iż kody podane w KRS zawsze muszą zgadzać się z tymi w umowie spółki oraz być aktualne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy związanej z dokonaniem aktualizacji w kwestii zmiany zakresu kodów PKD spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej zakładaną formę w jakiej można prowadzić firmę. Spółka z o.o. może zostać założona w każdym celu przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki typowo tworzona jest w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca – nie można jednak dodać do takiej umowy swoich zapisów. Jeśli istnieje konieczność sporządzenia umowy zawierającej indywidualne zapisy wówczas należy skorzystać z pomocy Notariusza, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami jego wynagrodzenia i droższą procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółki tworzony jest również w sposób elektroniczny i tą drogą kierowany do sądu rejestrowego (wysyła go osoba, która przygotowała wniosek). Musi on zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu lub ewentualnie pełnomocnika procesowego, którego powołał zarząd. Warto pamiętać, iż do wysyłanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podczas składania wniosku konieczne jest opłacenie go oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy w ciągu 1 dnia rozpatruje wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy przy rejestracji spółek z o.o. w 2022 roku. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz udzielą cenny rad.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z udziałem spółki zagranicznej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmian przepisów w kwestii zakładania spółki z udziałem spółki zagranicznej?

Odpowiedź eksperta: Przepisy Nowego Polskiego Ładu od nowego 2022 roku wprowadzają bardzo wiele zmian związanych z zakładaniem, rozliczaniem i prowadzeniem firm w Polsce.

Założenia Polskiego Ładu skupiają się także na kwestiach podatkowych w spółkach, a w szczególności na omijaniu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Wielu przedsiębiorców co miesiąc pobierało wynagrodzenie ze spółki pod tytułem np. świadczenia pracy na rzecz spółki lub wynajęcia aktywów dla spółki, przez co omijali dodatkowe opodatkowanie (podatek od pobieranej dywidendy 19%).

Rządzący planują zmiany wprowadzając pojęcie „ukrytej dywidendy” i usprawnienia mające na celu likwidacje tego procederu – zaczną one obowiązywać od 2023 roku.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się rejestracja spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej. Dzięki takiemu tworowi będzie można uniknąć dodatkowych opłat podatkowych, gdyż spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej mogą być zwolnione od płacenia podatku od dywidendy z polskich spółek pod pewnymi warunkami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z zakładaniem spółki z oo. z udziałem spółki zagranicznej, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat procesu rejestracyjnego oraz funkcjonowania takiego podmiotu. Nasi specjaliści pomogą także w przeprowadzeniu całego procesu rejestracyjnego spółki z udziałem spółki zagranicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Szybka rejestracja spółek on-line

Pytanie do eksperta: W jaki sposób najszybciej mogę założyć spółkę?

Odpowiedź eksperta: Czas, to dla wielu przyszłych właścicieli firm argument, przemawiający za rejestracją spółki przez Internet w systemie s24. Pomimo, iż jest to rozwiązanie które wiąże się z pewnymi ograniczeniami, stanowi aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie, po które codziennie sięgają setki przedsiębiorców. Ograniczeniem, o którym mowa jest brak możliwości modyfikacji umowy spółki, która generowana jest na podstawie wypełnionego e-formularza i gotowego wzorca. Chęć spersonalizowania treści umowy spółki i dostosowania jej do indywidualnych preferencji obliguje do zrezygnowania z założenia firmy w s24 albo do aktualizowania treści umowy zaraz po otrzymaniu wpisu do rejestru. Dla części przyszłych właścicieli firm nie jest to jednak przeszkoda, bo części z nich odpowiadają standardowe zapisy, uwzględnione w gotowym wzorcu.

Nie ma szybszego sposobu na założenie spółki z o.o.. Do procedury nie trzeba się długo przygotowywać. W pierwszej kolejności należy dokonać zakupu podpisu kwalifikowanego – proces zakupu i aktywacji można załatwić na jednym, godzinnym spotkaniu. Część z przedsiębiorców już posiada e-podpis i może pominąć ten krok. Następnie należy przygotować dane wspólników, adres, siedzibę, PKD i wszystkie pozostałe dane, jakie zgodnie z przepisami prawa powinna zawierać umowa spółki. Następnie konieczne jest założenie konta w systemie i wypełnienie formularzy – całość zajmie nie więcej niż 2 godziny. Dalej wniosek przesyłany jest do sądu, który na jego rozpatrzenie ma zaledwie dobę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

eKRS zakładanie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. za pomocą eKRS

Odpowiedź eksperta: Ostatnimi czasy coraz więcej spraw możemy załatwić nie wychodząc z domu, korzystając wyłącznie z Internetu. Wiąże się to z cyfryzacją wielu branż w naszym kraju. Takie rozwiązania mają na celu nie tylko uprościć formalności, ale przede wszystkim są znacznym zaoszczędzeniem czasu.

Jedną z takich rzeczy, jest przeniesienie rejestracji działalności do systemu S24. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności należy założyć konto w eKRS. Dokonać tego musi każdy ze wspólników. W tym celu każdy z nich musi posiadać podpis elektroniczny. Może to być Profil Zaufany jak i kwalifikowany podpis elektroniczny. Następnym krokiem jest sporządzenie niezbędnych dokumentów. Dane, które należy zebrać przed założeniem spółki w systemie S24 to nazwa, adres, lista wspólników, członków czy określenie rodzaju działalności za pomocą prawidłowych kodów PKD.

Gdy ten etap mamy za sobą, należy przejść do wypełnienia odpowiednich formularzy. Zawierają one głównie podstawowe informacje o danych spółki. Później formularze te należy opatrzyć podpisem elektronicznym. Kolejnym krokiem jest opłacenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że w systemie S24 przedsiębiorca ma dostęp do wzorów dokumentów. Aczkolwiek w zależności od potrzeb, nie trzeba z nich korzystać. Wynika to z tego, że wzorów tych nie można dostosowywać do wymagań spółki. W takim wypadku warto spisać umowę spółki z o.o. u notariusza.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Usługa założenia spółek zoo

Pytanie do eksperta: Co obejmuje Państwa usługa rejestracji spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: To jaki zakres czynności obejmuje nasz usługa rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób klient planuje zarejestrować swoją firmę. Ścieżki są dwie – obie przewidują złożenie elektronicznego wniosku o wpisu, ale za pośrednictwem innych systemów.

PRS – jest to stosunkowo nowy system, powstały w 2021. Został uruchomiony po to, aby zastąpić rejestrację wykorzystującą papierowe wnioski. Korzystać mają z niego Ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą korzystać z gotowego wzorca umowy, i sporządzić ją od podstaw w formie aktu notarialnego. W ramach rejestracji z aktem oferujemy: sporządzenie treści umowy spółki, zorganizowanie spotkania w kancelarii notarialnej, pomoc w założeniu konta w systemie, wypełnienia i złożenia wszystkich wniosków wraz z załącznikami.

S24 – system zakładający założenie spółki od a-z w formie elektronicznej, z wykorzystaniem umowy opracowanej na bazie gotowego e-wzorca. Nie daje możliwości zmiany treści umowy czy dopisania do niej własnych paragrafów. Nasze wsparcie w zakresie rejestracji podmiotu w s24 przewiduje pomoc w założeniu kont, wypełnieniu formularzy, na bazie których generowana jest umowa i wnioski o wpis oraz ich złożenie.

Niezależnie od tego, jaki sposób rejestracji wybierze klient, może liczyć na kompleksowe wsparcie i gwarancję, że przygotowane dokumenty zostały przygotowane we właściwy sposób. W ramach współpracy udzielamy również usług z zakresu doradztwa gospodarczego, podatkowego i prawnego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja fundacji online

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja fundacji online jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła całkowita elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że wszystkie wnioski, formularze oraz dokumenty muszą być składane w formie elektronicznej. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej istnieje jednak możliwość składania wniosków w formie papierowej – wybór należy do członków organizacji.

Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w formie elektronicznej stanowi wygodną formę dopełnienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu oraz bez konieczności biegania po urzędach i instytucjach rejestracyjnych. Osoba decydująca się na nowość jaką jest rejestracja fundacji online może w krótkim czasie powołać fundację oraz podejmować działania zmierzające do realizacji określonych celów z zakresu:
1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju gospodarki i nauki,
3. oświaty i wychowania,
4. kultury i sztuki,
5. opieki i pomocy społecznej,
6. ochrony środowiska,
7. opieki nad zabytkami.

Oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia procedury założenia fundacji w sposób tradycyjny. Sposób rejestracji uzależniony jest od osoby powołującej fundację.

Nasze biuro oferuje wsparcie oraz pomoc w zakresie rejestracji fundacji – zarówno online jak również tradycyjnie.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z doświadczonym biurem zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły oferty – rejestracja fundacji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wnioski do eKRS

Pytanie do eksperta: Jak obecnie składa się wnioski do eKRS?

Odpowiedź eksperta: Ostatnio bardzo głośno było o modernizacji oraz elektronizacji systemu KRS. Od lipca wnioski i formularze mogą być składane wyłącznie w elektronicznej formie. Wdrożone rozwiązania mają na celu przyspieszenie działania sądów rejestrowych oraz minimalizację formalności związanych z założeniem oraz prowadzeniem firmy w Polsce.

Warto tutaj zaznaczyć, że podmioty takie jak m.in. fundacje oraz stowarzyszenia mają możliwość korzystania z elektronicznej formy rejestru, ale mogą również składać wnioski w papierowej formie.

Nowy system KRS przewiduje:
– elektroniczną formę wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych, likwidacyjnych itp.
– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych wpisanych w KRS
– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF
– korespondencję z sądem rejestrowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Fakt, że wnioski do eKRS mogą być obecnie składane tylko w formie elektronicznej zobowiązuje przedsiębiorców do pozyskania narzędzia pozwalającego na potwierdzenie tożsamości przez Internet. Najkorzystniejszym wariantem dla osób prowadzących biznes jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który oprócz spraw administracyjnych i urzędowych może być wykorzystywany również m.in. do:
– udziału w akcjach oraz przetargach publicznych,
– wystawiania faktur,
– podpisywania umów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie dopełnienia formalności w eKRS lub wyrobienia i aktywacji e-podpisu – zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z o.o. ile trwa

Pytanie do eksperta: Ile trwa założenie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta: Od lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania do KRS wniosku o uzyskanie wpisu do KRS w papierowej formie. Aktualnie dostępna jest tylko opcja elektronicznej rejestracji spółki, przy wykorzystaniu e-wniosków. Istnieją dwa systemy, za pośrednictwem których rejestruje się spółki.

Pierwszym z nich jest system s24, w ramach którego dokonuje się elektronicznej rejestracji w zaledwie 24 godziny. Rozwiązanie to zakłada korzystanie z gotowego wzorca umowy spółki, i umożliwia personalizowanie treści tego dokumentu i wzbogacania go o własne ustalenia czy dodatkowe zapisy. Jest to więc rozwiązanie tylko dla tych, którym odpowiadają wszystkie zapisy standardowej umowy lub dla tych, którzy planują zaktualizowanie treści umowy spółki zaraz po jej założeniu. Dla tych właścicieli firm, którzy chcą samodzielnie sporządzić treść umowy rejestrowanego podmiotu, stworzony został system PRS. Aby zarejestrować w nim spółkę należy najpierw sporządzić umowę w formie aktu notarialnego – przygotować dokument i podpisać go w obecności notariusza, a następnie wypełnić formularze w systemie i załączyć przygotowany akt.

PRS niestety nie przewiduje limitu czasowego, jaki KRS ma na rozpatrzenie wniosku. Choć z założenia, jest to 7 dni, w praktyce sąd często nie dotrzymuje terminu i przedsiębiorcy muszą czekać na odpowiedź zwrotną nawet kilka tygodni.

Warto również wziąć pod uwagę, że źle przygotowana umowa czy wnioski powodują otrzymanie negatywnej odpowiedzi. Jeśli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć opcję współpracy z doradcą gospodarczym, który będzie czuwał nad procedura i zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z sądu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Pytanie do eksperta: Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Odpowiedź eksperta: To jaką formę działalności gospodarczej wybrać stanowi kluczowe pytanie, na które odpowiedzi trzeba udzielić zanim przystąpi się do procedury rejestracji firmy.

Przepisy prawa oferują przedsiębiorcom w naszym kraju szeroki wybór rodzajów działalności do wyboru. Każda z nich posiada zupełnie inną charakterystykę i wykazuje zupełnie inny katalog cech. To, na którą formę padnie nasz wybór będzie regulowało funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości i warunkowało wiele kwestii związanych z jego prowadzeniem i zarządzaniem nim.

Aktualnie do najbardziej popularnych form należą:
– spółka z o.o., która zapewnia ochronę prywatnego majątku wspólników, wymaga kapitału zakładowego o wartości 1 zł, daje możliwość taniej rejestracji i zapewnia szansę ominięcia konieczności opłacania składek ZUS,
– prosta spółka akcyjna, która przewiduje uproszczoną procedurę likwidacji i łatwy obrót beznominałowymi akcjami, wymaga wniesienia kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł i pokrycia go wkładami m.inn. w pracą oraz elastycznością i swobodą w zakresie powoływanych organów.

Są to dwie formy, na które przedsiębiorcy w ostatnim czasie zakładają najczęściej. Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, niski kapitał oraz możliwość rejestracji przez internet to cechy, które przedsiębiorcy bardzo sobie cenią.

Jeśli przyszły właściciel firmy ma dylemat, na jaką formę się zdecydować, może skonsultować się z doradcą, który przedstawi wady i zalety każdej ze spółek.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Zadzwoń