Posts tagged: jak założyć spółkę

Czas trwania rejestracji spółki z oo

Pytanie do eksperta: Ile zajmuje rejestracja spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: To ile zajmuje rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od kilku czynników.

Po pierwsze od sposobu założenia podmiotu, na jaki zdecyduje się przedsiębiorca. Elektroniczna rejestracja to prosta procedura, której wykonanie zajmuje nie więcej niż 2 godziny, a sąd na wysłanie odpowiedzi zwrotnej ma zaledwie dobę. Tradycyjna rejestracja jest z kolei zdecydowanie bardziej skomplikowana, co wpływa na czas jej trwania. Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, dlatego często sprowadza się do znalezienia doradcy i podjęcia z nim współpracy. Tradycyjna rejestracja wymaga także zorganizowania spotkania z notariuszem w celu zawarcia umowy. Sporządzenie wniosków w formie papierowej i osobiste złożenie ich w urzędzie, to kolejne godziny, jakie trzeba poświęcić. Warto także mieć na uwadze to, że KRS nie ma limitu czasu, w jakim musi przesłać odpowiedź na złożony wniosek, dlatego często na wiadomość zwrotną przedsiębiorcy czekają nawet kilka tygodni. Po drugie to, jak szybko założymy spółkę zależy od tego, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jeśli sąd odrzuci go z powodu nieprawidłowości, będziemy zobowiązani do poprawienia błędów i ponownego złożenia dokumentacji.

Aby zoptymalizować czas trwania rejestracji najlepiej wybrać elektroniczną formę zakładania spółki i podjąć współpracę z doradcą, który w naszym imieniu przeprowadzi procedurę. Dzięki temu, że posiada on doświadczenie i stosowne przygotowanie merytoryczne, przygotowanie i złożenie dokumentów zajmie mu niewiele czasu, a przedsiębiorca zyska gwarancję pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zdalna rejestracja spółki zoo

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Ograniczona odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania oznacza, że w wypadku, gdy firma planuje przedsięwzięcia związane z dużym ryzykiem, nie odpowiadają za to sami wspólnicy swoim prywatnym majątkiem. Działa to także w drugą stronę – długi osoby prywatnej, nie mają wpływu na działanie spółki.

Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł, w porównaniu do innych tego typu przedsięwzięć jest stosunkowo niski (próg wejścia spółki akcyjnej wynosi już 100 000 zł). Wpłacona kwota odpowiada za ilość przysługujących udziałów wspólnika/wspólników.

Również jest to bardziej elastyczna forma prawna. Możliwe jest podjęcie działalności jednoosobowej, jak i takiej, która będzie obejmowała więcej podmiotów. Rejestracja spółki z o.o. może wiązać się z gospodarczym powodem dla osiągnięcia zysku, ale tak naprawdę może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Na rejestrację spółki z o.o. przez Internet decyduje się coraz to większa liczba przedsiębiorców, gdyż niesie to za sobą wiele korzyści. Założenie takiej działalności wirtualnie wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenia jej w sposób tradycyjny.

Głównymi powodami rejestracji spółki z o.o. zdalnie są czas i koszty. Rejestracja Internetowa pozwala zmniejszyć fundusze, przeznaczone na założenie, gdyż nie trzeba w takim wypadku opłacać notariusza. Dzięki temu, że nie są Państwo zależni od czynników zewnętrznych, czas rejestracji także się zmniejsza.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Ile wynosi wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania na rynku znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. W spółce z o.o. funkcjonują organy zarządzające:
– zarząd
– zgromadzenie wspólników

Istotnie należy podkreślić, że w niektórych podmiotach może występować komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Ile wynosi wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Wysokość odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Minimalna wysokość narzucona przepisami prawa kształtuje się na poziomie 5 000 zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładem pieniężnym (gotówka przekazana do kasy lub kwota wpłacona na rachunek bankowy) lub niepieniężnym (np. prawa majątkowe, prawo do własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej, świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rejestrację spółki w S24. W tym przypadku wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego powinno mieć wyłącznie formę pieniężna.

Kto odpowiada za zobowiązania spółki? W przypadku sp. z o.o. za zobowiązania podmiotu wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?
– ograniczona odpowiedzialność wspólników
– możliwość otworzenia firmy bez wychodzenia z domu
– możliwość obniżenia kosztów ZUS

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki z udziałem spółek LTD

Pytanie do eksperta: Na czym polega założenie spółki z udziałem spółek LTD?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki w Anglii jest korzystnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców. Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc „założenie spółki z udziałem spółek LTD”. Na czym to polega?

Spółki LTD są korzystnym rozwiązaniem dla osób samozatrudnionych lub pracujących na kontrakcie. Do korzyści wynikających z prowadzenia spółki LTD możemy zaliczyć:
– wysoką kwotę wolną od podatku
– proste przepisy podatkowe obowiązujące w Anglii

Spółka LTD może zostać założona przez osoby, które nie chcą odprowadzać składek ZUS. Warto zaznaczyć, że spółka LTD nie musi posiadać siedziby w Polsce.

Założenie spółki z udziałem spółek LTD to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich przedsiębiorców.

Jakie informacje potrzebne są w przypadku założenia polskiej spółki z o.o. z udziałem spółki LTD? Przede wszystkim należy uzyskać takie informacje o podmiocie zagranicznym jak:
– pełna nazwa firmy
– numer w rejestrze
– nazwa rejestru
– organ prowadzący rejestr
– kraj rejestru
– dokumenty rejestrowe
– dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zagranicznego
– dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentacji

Warto podkreślić, że dokumenty spółki muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak zamknąć spółkę?

Pytanie do eksperta: Jakie są sposoby na zamknięcie spółki?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest wskazanie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowę spółki powody dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni.
Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
– orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
– powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
– uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Skutkiem tych działań będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Krok trzeci to zakończenie bieżących interesów spółki,upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań.

Czwartym etapem jest sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Maksymalny okres jego stworzenia to 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

System S24

Pytanie do eksperta: Czym jest system S24?

Odpowiedź eksperta: System S24 umożliwia nam elektroniczną rejestrację i wprowadzanie zmian do wielu podmiotów o osobowości prawnej. Nazwa systemu nie jest bez znaczenia. Wywodzi się ona od czasu trwania operacji Internetowej, czyli tytułowe 24 godziny. Nie generuje ona dodatkowych opłat, poza opłatą sądową (która jest zdecydowanie niższa, niż wypełnianiu dokumentów tradycyjnie). Założenie konta jest bezpłatne. Platforma udostępnia wzoru dokumentów i wniosków, których mogą Państwo używać, co sprawia, że posługiwanie nią jest jeszcze prostsze. Aby poświadczyć dokumenty wymagany jest jedynie Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Za pośrednictwem platformy mogą Państwo:
a) zarejestrować lub dokonać zmian:
– w każdym typie spółki (jawnej, z o.o., komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej)
– w spółdzielni
– w jednostce badawczo-rozwojowej
– w fundacji
– w przedsiębiorstwie państwowym
– kółku rolniczym
– związku sportowym

b) złożyć sprawozdanie finansowe

c) stworzyć umowę spółki

d) składać wnioski o przyjęcie dokumentów

Przebieg rejestracji spółki w systemie S24:
1. Założenie kont wspólników na platformie S24
2. Przygotowanie danych do rejestracji
3. Wprowadzenie wyżej wymienionych danych do formularza dostępnego na stronie
4. Wygenerowanie dokumentów
5. Złożenie elektronicznego podpisu
6. Opłacenie należności za złożenie wniosku
7. Złożenie dokumentów do KRS

System S24 ma zaprogramowany mechanizm walidacji, czyli wstępnie sprawdza, czy w wypełnionych formularzach nie ma błędu. Jeżeli znajdzie puste pole czy literówkę, kreator uniemożliwi złożenie wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Przebieg rejestracji spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym rodzajem spółki. Jak nazwa wskazuje, charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania wobec spółki. Oznacza to, że w sytuacji zagrożenia upadkiem, czy długów, wspólnicy nie pokrywają zadłużenia z prywatnego majątku.

Pierwszym etapem zakładania spółki z o.o. jest podjęcie decyzji o sposobie jej stworzenia. Mogą Państwo zdecydować się na zrobienie tego przez Internet lub u notariusza, w bardziej tradycyjny sposób. Oczywiście każde rozwiązanie ma inne korzyści.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana przez Internet, wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenie jej w sposób tradycyjny. Po założeniu należy wpisać ją do Krajowego Rejestru Sądowego, co wiąże się z zapłatą.

Aby założyć spółkę z o.o. u notariusza należy odpowiednio się przygotować. Przy rejestracji działalności obecni muszą być wszyscy wspólnicy (lub ich pełnomocnicy), każdy musi posiadać aktualny dowód potwierdzający jego tożsamość, a także wszystkie niezbędne dane. Następnie wspólnicy muszą określić czas trwania spółki, nazwę czy siedzibę firmy.

Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przez notariusza, należy wpłacić kapitał początkowy, czyli minimalną zasądzoną kwotę. W tym wypadku kwota wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego jest jeszcze wyższa, niż wirtualnie.

Podsumowując założenie spółki z o.o. przez Internet jest tańsze, natomiast zrobienie tego u notariusza daje możliwość założenia większej działalności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową

Pytanie do eksperta: Jak przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, która może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnicy wnoszą wkład, którym dysponuje spółka. W momencie upadku spółki, zadłużenie pokrywa prywatny majątek wspólników. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka ta musi być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z czego jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Ten pierwszy odpowiada w sposób ograniczony za zobowiązania spółki, natomiast drugi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową jest stosunkowo proste, gdyż spółka z o.o. według kodeksu spółek handlowych, może być zamieniona w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie to, w początkowej jego fazie może odbyć się na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na reorganizacji działalności i dostosowanie jej do działania spółki komandytowej. Natomiast drugi sposób to przekształcenie spółki w spółkę osobową. Dzięki tym metodom można zminimalizować lub nawet uniknąć podwójnego opodatkowania. Zamiana spółki z o.o. na sp. komandytową wiąże się również z zabezpieczeniem prywatnego majątku wspólników, gdyż w poprzedniej spółce odpowiadają oni osobistym majątkiem. Należy pamiętać, że spółka komandytowa, która powstała z przekształcenia spółki z o.o.nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nimi natomiast wspólnicy, ponieważ przekształceniu ulega także źródło dochodu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak założyć zaufany profil ePUAP?

Pytanie do eksperta: W jaki sposób sprawnie założyć profil zaufany ePUAP?

Odpowiedź eksperta: Profil zaufany to dane, które identyfikują posiadacza w Internecie. Jest on niezbędny, aby korzystać z wielu usług cyfrowych. Dzięki niemu osoba fizyczna jest w stanie podpisywać dokumenty urzędowe przez Internet, korzystać z serwisu gov.pl, platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Internetowego Konta Pacjenta i wiele innych. Dzięki podpisowi ePUAP są Państwo w stanie znacznie przyspieszyć cały proces składania dokumentacji. Profil zaufany jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców Polski, którzy posiadają numer Pesel.

Jak założyć zaufany profil ePUAP? Bardzo prosto. Należy na stronie gov.pl uzupełnić rubryki: imię (lub imiona), nazwisko, data urodzenia oraz PESEL.

Jednak poza założeniem konta, należy potwierdzić tożsamość. Są do tego dwie drogi, pierwsza- udać się do urzędu z dowodem lub paszportem w przeciągu 14 dni od założenia konta, w celu potwierdzenia tożsamości. Lub druga droga- założyć Profil zaufany przez bank. Jeżeli są Państwo posiadaczami konta bankowego, które jest wymienione na stronie gov.pl, mogą Państwo założyć konto bez wychodzenia z domu.

Drugi sposób założenia konta:
– zalogować się na stronę internetową Państwa banku
– kliknąć opcję tworzenia konta i profilu zaufanego ePUAP
– wypełnić i wysłać formularz oraz zaznaczyć, że wyrażają Państwo zgodę na utworzenie profilu zaufanego.

Aby podpisać dokument profilem zaufanym, wystarczy na dokumencie (dostarczonym cyfrowo) nacisnąć przycisk “podpisz”, następnie w formie wiadomości na naszą skrzynkę może przyjść SMS potwierdzający z kodem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Kapitał w prostej spółce akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jaką rolę posiada kapitał w prostej spółce akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Jedną z najważniejszych cech spółek prawa handlowego jest wymóg wniesienia przez wspólników kapitału, a więc przeniesienia na zakładaną spółkę składników majątku. W spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za udziały wspólnicy otrzymują udziały. Wkłady wspólników są szczegółowo opisywane w umowie spółki.

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Jego wysokość nie jest jednak określona w umowie spółki. Co ważne, nie ma obowiązku wniesienia całości wkładów na pokrycie obejmowanych akcji przed złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tak jak ma to miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Termin wniesienia wkładu może określać umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo zarządu. Wkłady powinny zostać wniesione w całości w ciągu trzech lat od chwili wpisu P.S.A. do rejestru przedsiębiorców. W przypadku wniesienia wkładu przez akcjonariusza w całości zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę stwierdzającą wniesienie w całości wkładu.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego na kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług, natomiast same akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. Nowym rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę jest fakt, iż akcje nie mają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń