Posts tagged: jak założyć spółkę

Podpis ePUAP

Pytanie do eksperta: Czym jest i do czego służy podpis ePUAP?

Odpowiedź eksperta: EPUAP to inaczej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jak sama nazwa wskazuje dzięki tej platformie zyskujemy możliwość elektronicznego załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, a potrzebny nam jest do tego jedynie Internet. Korzystanie z ePUAP pozwala nam zaoszczędzić czas na stanie w kolejkach, a dzięki elektronicznemu systemowi nie obowiązują nas godziny pracy urzędów. Dodatkowo platforma umożliwia nam stały dostęp do śledzenia statusów naszych spraw i wniosków. Coraz więcej udostępnia swoje usługi na ePUAP. Możemy teraz skorzystać z USC, ZUS, NFZ, US, KRK, UP czy wielu innych urzędów administracji publicznej.

Aby założyć konto na ePUAP wymagany jest numer PESEL. Aczkolwiek należy pamiętać, że w celu podpisania dokumentów urzędów musimy posiadać Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Założenie tego pierwszego jest darmowe i można tego dokonać podczas rejestracji do platformy ePUAP właśnie przy podaniu numeru PESEL. Po założeniu konta w systemie możemy od razu z niego korzystać. Natomiast warto jest wspomnieć, że Profil Zaufany możemy potwierdzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się za pomocą konta bankowego, co jest znacznie szybszym rozwiązaniem, ponieważ nie należy czekać na potwierdzenie naszej tożsamości. Natomiast wybierając drugą metodę, należy osobiście w ciągu 14 dni zjawić się w punkcie potwierdzania tożsamości z dowodem osobistym lub paszportem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WYROBIENIA E-PODPISU więcej

 

CRBR a konto w banku

Pytanie do eksperta: Jaki wpływ na funkcjonowanie firmy ma wpis do CRBR?

Odpowiedź eksperta: Z dniem 31 stycznia 2022 roku upłynął odgórnie narzucony termin na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w CRBR. W dalszym ciągu nie każdy zobowiązany przedsiębiorca wywiązał się z tego obowiązku. Powoli zaczynają być wdrażane konsekwencje dla podmiotów, które owego wpisu nie dokonały.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu, obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w CRBR spoczywa na organizacjach pozarządowych, które działają w formie stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni.

Wyjątkiem od tej reguły są podmioty takie, jak:
– stowarzyszenia zwykłe,
– związki stowarzyszeń, – organizacje pozarządowe, które nie figurują w KRS (m.in. koła gospodyń wiejskich i szkolne kluby sportowe)
– organizacje pozarządowe, które figurują w KRS, ale mając formę jak np. kościelne osoby prawne lub kółka rolnicze.

Jak zatem widać, posiadanie wpisu do KRS nie wiążę się z koniecznością dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych.

Coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy napotkali na problem w zakresie współpracy z bankami. Zdarza się, iż banki weryfikują czy dana firma posiada wpis do CRBR i w przypadku jego braku (jeśli była obowiązkowa) odmawiają zakładania kont, wykonywania przelewów, jak również udzielania przelewów.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dokonaniu wpisu firmy do CRBR, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakładanie spółki Gdańsk

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółki Gdańsk można przeprowadzić online?

Odpowiedź eksperta: Przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają założenie spółki na dwa różne sposoby, a mianowicie:
– poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i zgłoszenie spółki w KRS (sposób tradycyjny),
– poprzez wykorzystanie wzorca umowy i założenie spółki online.

Coraz częściej potencjalni przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki za pomocą Internetu. Opcja ta przede wszystkim jest szybsza i prostsza, a jedyne co jest wymagane od założyciela to posiadanie kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź ewentualnie aktywnego konta na ePUAP.

Rejestracja spółki online odbywa się wyłącznie drogą zdalną i można jej dokonać z każdego miejsca na świecie (warunkiem jest dostęp do Internetu).

Zakładanie spółki Gdańsk online – etapy:
– Założenie konta na stronie eKRS, bądź posiadanie bankowości elektronicznej.
– Określenie nazwy firmy i formy prowadzenia działalności.
– Określenie siedziby firmy (miasto).
– Opracowanie umowy spółki w oparciu o jednolity wzorzec umowny.
– Sporządzenie deklaracji i dokumentów, a następnie ich rozesłanie do instytucji w całym kraju.
– Określenie przedmiotu działalności (kody PKD).
– Określenie ilości udziałów oraz przypisanie ich do poszczególnych wspólników.
– Wysłanie wniosku rejestracyjnego do właściwego sądu.

Zakładanie spółki Gdańsk nawet wówczas, gdy odbywa się elektronicznie, może rodzić liczne pytania. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej usługi dotyczącej zakładania spółki, bądź doradztwa w zakładaniu spółek.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ ZAKŁADANIA SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zmiana danych firmy w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych firmy w KRS jest możliwa?

Odpowiedź eksperta: Zmiana danych firmy w KRS jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak pamiętać, że takiej zmianie podlegają takie rzeczy jak adres spółki, wspólnicy, sposób reprezentacji, umowa spółki czy kody PKD. Należy jednak pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym można dokonać wyłącznie elektronicznie.

Proces wprowadzenia aktualizacji danych spółki w KRS odbywa się inaczej w zależności od sposobu, w jaki dana spółka została założona. W wypadku, gdy spółka zarejestrowana była elektronicznie, zmian w KRS można dokonać za pomocą portalu S24. Natomiast w wypadku spółek założonych w sposób tradycyjny należy zrobić to poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Korzystając z tych portali wystarczy założyć konto, wypełnić odpowiedni wniosek danymi, które podlegają zmianie, opłacić i wysłać dokument. Jednak aby tego dokonać obligatoryjne jest posiadanie jakiejś formy podpisu elektronicznego, może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. W wypadku jego braku wniosek nie zostanie rozpoznany.

Dodatkowo niezgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, wiąże się z nałożeniem kary grzywny czy nawet rozwiązaniem spółki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu zmiany danych w KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Co to jest adres do e doręczeń?

Pytanie do eksperta: Czym są e-doręczenia i kto musi z nich korzystać?

Odpowiedź eksperta: Adres do e-doręczeń to nowe narzędzie, które usprawni drogę komunikacji elektronicznej podmiotom administracyjnym z podmiotami niepublicznymi. Usługa ta pozwala na odbieranie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie e-doręczeń ma taką samą moc prawną, co potwierdzenie podczas wysyłki tradycyjnego listu poleconego. W usłudze, będzie można również archiwizować i przechowywać pełną korespondencję. Adres e-doręczeń to coś zupełnie nowego i nijak ma się ze zwykłym adresem poczty elektronicznej e-mail. Dzięki e-doręczeniom obie strony otrzymują gwarancję bezpieczeństwa i zachowania poufności korespondencji.

Adres do e-doręczeń to indywidualny zestaw kodów, który wydawany jest przez uprawnionego do tego celu dostawcę usług zaufania po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o jego uzyskanie przez osobę/firmę zainteresowaną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomagają w wypełnieniu wniosku o wydanie adresu do e-doręczeń, jego złożeniu i aktywacji adresu. W przypadku posiadania pytań o to narzędzie lub naszą usługę z nim związaną jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana adresu w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmianę adresu spółki trzeba zaktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Odpowiedź eksperta: Tak, zgodnie z ustawą o KRS podmioty wpisane do tego rejestru muszą podać w nim aktualny adres oraz siedzibę, dlatego zmiana adresu w KRS jest tak ważna. Wszelkie dane w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą być aktualne, a jednostki mają obowiązek je zaktualizować, gdy występuje sytuacja ich zmiany.

Bardzo często przedsiębiorcy mają problem z kwestią aktualizacji adresu i siedziby spółki, gdyż czynności do wykonania związane z daną zmianą są całkiem różne.

Siedzibą spółki jest dana miejscowość/miasto, w której ona posiada swoją siedzibę, natomiast adres spółki określa konkretną ulicę wraz z numerem budynku i lokalu, w którym mieści się spółka.

Spółka zmieniając swoją siedzibę (przenosi się do innej miejscowości) zobowiązana jest do zmiany swojej umowy (odbywa się to zwykle w Kancelarii Notarialnej), a następnie do zaktualizowania tej informacji na odpowiednim wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy zmianie samego adresu spółki ( w obrębie jednej miejscowości) spółka nie musi dokonywać żadnych zmian w umowie, wystarczy ze zgłosi nowy adres na odpowiednim wniosku do KRS.

Każda zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym generuje dla spółki koszty. Musi ona bowiem uiścić opłatę sądową za zmianę oraz opłatę za jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana kodów PKD spółki

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest zmiana kodów PKD spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, kody PKD spółki można zmienić w każdej chwili, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba bądź konieczność. Kody PKD to Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określają one obszar działalności firmy. Stosowanie kodów PKD w dokumentach rejestrowych ma charakter statystyczny, a na ich podstawie nadawany jest numer REGON firmie.

Obowiązek stosowania kodów PKD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni i fundacji. Kody PKD należy wybrać podczas rejestracji firmy w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W spółce osobowej lub kapitałowej należy wybrać 1 przeważający kod działalności firmy oraz max. 10 dodatkowych kodów. Należy wpisać te kody w umowie spółki na etapie jej tworzenia, a dodatkowo drugi raz podaje się je we wniosku rejestracyjnym spółki – kody podawane w KRS muszą zawierać się również w umowie spółki. Nasi specjaliści polecają do umowy spółki dopisać bardzo szeroki zakres kodów (nie ma żadnych limitów), pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z każdorazowymi zmianami tej kwestii w umowie spółki.

Każdą zmianę kodów PKD należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub zmiany w umowie spółki. Należy pamiętać, iż kody podane w KRS zawsze muszą zgadzać się z tymi w umowie spółki oraz być aktualne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy związanej z dokonaniem aktualizacji w kwestii zmiany zakresu kodów PKD spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej zakładaną formę w jakiej można prowadzić firmę. Spółka z o.o. może zostać założona w każdym celu przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki typowo tworzona jest w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca – nie można jednak dodać do takiej umowy swoich zapisów. Jeśli istnieje konieczność sporządzenia umowy zawierającej indywidualne zapisy wówczas należy skorzystać z pomocy Notariusza, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami jego wynagrodzenia i droższą procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółki tworzony jest również w sposób elektroniczny i tą drogą kierowany do sądu rejestrowego (wysyła go osoba, która przygotowała wniosek). Musi on zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu lub ewentualnie pełnomocnika procesowego, którego powołał zarząd. Warto pamiętać, iż do wysyłanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podczas składania wniosku konieczne jest opłacenie go oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy w ciągu 1 dnia rozpatruje wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy przy rejestracji spółek z o.o. w 2022 roku. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz udzielą cenny rad.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z udziałem spółki zagranicznej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmian przepisów w kwestii zakładania spółki z udziałem spółki zagranicznej?

Odpowiedź eksperta: Przepisy Nowego Polskiego Ładu od nowego 2022 roku wprowadzają bardzo wiele zmian związanych z zakładaniem, rozliczaniem i prowadzeniem firm w Polsce.

Założenia Polskiego Ładu skupiają się także na kwestiach podatkowych w spółkach, a w szczególności na omijaniu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Wielu przedsiębiorców co miesiąc pobierało wynagrodzenie ze spółki pod tytułem np. świadczenia pracy na rzecz spółki lub wynajęcia aktywów dla spółki, przez co omijali dodatkowe opodatkowanie (podatek od pobieranej dywidendy 19%).

Rządzący planują zmiany wprowadzając pojęcie „ukrytej dywidendy” i usprawnienia mające na celu likwidacje tego procederu – zaczną one obowiązywać od 2023 roku.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się rejestracja spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej. Dzięki takiemu tworowi będzie można uniknąć dodatkowych opłat podatkowych, gdyż spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej mogą być zwolnione od płacenia podatku od dywidendy z polskich spółek pod pewnymi warunkami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z zakładaniem spółki z oo. z udziałem spółki zagranicznej, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat procesu rejestracyjnego oraz funkcjonowania takiego podmiotu. Nasi specjaliści pomogą także w przeprowadzeniu całego procesu rejestracyjnego spółki z udziałem spółki zagranicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Szybka rejestracja spółek on-line

Pytanie do eksperta: W jaki sposób najszybciej mogę założyć spółkę?

Odpowiedź eksperta: Czas, to dla wielu przyszłych właścicieli firm argument, przemawiający za rejestracją spółki przez Internet w systemie s24. Pomimo, iż jest to rozwiązanie które wiąże się z pewnymi ograniczeniami, stanowi aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie, po które codziennie sięgają setki przedsiębiorców. Ograniczeniem, o którym mowa jest brak możliwości modyfikacji umowy spółki, która generowana jest na podstawie wypełnionego e-formularza i gotowego wzorca. Chęć spersonalizowania treści umowy spółki i dostosowania jej do indywidualnych preferencji obliguje do zrezygnowania z założenia firmy w s24 albo do aktualizowania treści umowy zaraz po otrzymaniu wpisu do rejestru. Dla części przyszłych właścicieli firm nie jest to jednak przeszkoda, bo części z nich odpowiadają standardowe zapisy, uwzględnione w gotowym wzorcu.

Nie ma szybszego sposobu na założenie spółki z o.o.. Do procedury nie trzeba się długo przygotowywać. W pierwszej kolejności należy dokonać zakupu podpisu kwalifikowanego – proces zakupu i aktywacji można załatwić na jednym, godzinnym spotkaniu. Część z przedsiębiorców już posiada e-podpis i może pominąć ten krok. Następnie należy przygotować dane wspólników, adres, siedzibę, PKD i wszystkie pozostałe dane, jakie zgodnie z przepisami prawa powinna zawierać umowa spółki. Następnie konieczne jest założenie konta w systemie i wypełnienie formularzy – całość zajmie nie więcej niż 2 godziny. Dalej wniosek przesyłany jest do sądu, który na jego rozpatrzenie ma zaledwie dobę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń