Posts tagged: jak założyć spółkę

Zmiana danych firmy w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych firmy w KRS jest możliwa?

Odpowiedź eksperta: Zmiana danych firmy w KRS jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak pamiętać, że takiej zmianie podlegają takie rzeczy jak adres spółki, wspólnicy, sposób reprezentacji, umowa spółki czy kody PKD. Należy jednak pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym można dokonać wyłącznie elektronicznie.

Proces wprowadzenia aktualizacji danych spółki w KRS odbywa się inaczej w zależności od sposobu, w jaki dana spółka została założona. W wypadku, gdy spółka zarejestrowana była elektronicznie, zmian w KRS można dokonać za pomocą portalu S24. Natomiast w wypadku spółek założonych w sposób tradycyjny należy zrobić to poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Korzystając z tych portali wystarczy założyć konto, wypełnić odpowiedni wniosek danymi, które podlegają zmianie, opłacić i wysłać dokument. Jednak aby tego dokonać obligatoryjne jest posiadanie jakiejś formy podpisu elektronicznego, może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. W wypadku jego braku wniosek nie zostanie rozpoznany.

Dodatkowo niezgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, wiąże się z nałożeniem kary grzywny czy nawet rozwiązaniem spółki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu zmiany danych w KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Co to jest adres do e doręczeń?

Pytanie do eksperta: Czym są e-doręczenia i kto musi z nich korzystać?

Odpowiedź eksperta: Adres do e-doręczeń to nowe narzędzie, które usprawni drogę komunikacji elektronicznej podmiotom administracyjnym z podmiotami niepublicznymi. Usługa ta pozwala na odbieranie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie e-doręczeń ma taką samą moc prawną, co potwierdzenie podczas wysyłki tradycyjnego listu poleconego. W usłudze, będzie można również archiwizować i przechowywać pełną korespondencję. Adres e-doręczeń to coś zupełnie nowego i nijak ma się ze zwykłym adresem poczty elektronicznej e-mail. Dzięki e-doręczeniom obie strony otrzymują gwarancję bezpieczeństwa i zachowania poufności korespondencji.

Adres do e-doręczeń to indywidualny zestaw kodów, który wydawany jest przez uprawnionego do tego celu dostawcę usług zaufania po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o jego uzyskanie przez osobę/firmę zainteresowaną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomagają w wypełnieniu wniosku o wydanie adresu do e-doręczeń, jego złożeniu i aktywacji adresu. W przypadku posiadania pytań o to narzędzie lub naszą usługę z nim związaną jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana adresu w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmianę adresu spółki trzeba zaktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Odpowiedź eksperta: Tak, zgodnie z ustawą o KRS podmioty wpisane do tego rejestru muszą podać w nim aktualny adres oraz siedzibę, dlatego zmiana adresu w KRS jest tak ważna. Wszelkie dane w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą być aktualne, a jednostki mają obowiązek je zaktualizować, gdy występuje sytuacja ich zmiany.

Bardzo często przedsiębiorcy mają problem z kwestią aktualizacji adresu i siedziby spółki, gdyż czynności do wykonania związane z daną zmianą są całkiem różne.

Siedzibą spółki jest dana miejscowość/miasto, w której ona posiada swoją siedzibę, natomiast adres spółki określa konkretną ulicę wraz z numerem budynku i lokalu, w którym mieści się spółka.

Spółka zmieniając swoją siedzibę (przenosi się do innej miejscowości) zobowiązana jest do zmiany swojej umowy (odbywa się to zwykle w Kancelarii Notarialnej), a następnie do zaktualizowania tej informacji na odpowiednim wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy zmianie samego adresu spółki ( w obrębie jednej miejscowości) spółka nie musi dokonywać żadnych zmian w umowie, wystarczy ze zgłosi nowy adres na odpowiednim wniosku do KRS.

Każda zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym generuje dla spółki koszty. Musi ona bowiem uiścić opłatę sądową za zmianę oraz opłatę za jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana kodów PKD spółki

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest zmiana kodów PKD spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, kody PKD spółki można zmienić w każdej chwili, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba bądź konieczność. Kody PKD to Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określają one obszar działalności firmy. Stosowanie kodów PKD w dokumentach rejestrowych ma charakter statystyczny, a na ich podstawie nadawany jest numer REGON firmie.

Obowiązek stosowania kodów PKD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni i fundacji. Kody PKD należy wybrać podczas rejestracji firmy w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W spółce osobowej lub kapitałowej należy wybrać 1 przeważający kod działalności firmy oraz max. 10 dodatkowych kodów. Należy wpisać te kody w umowie spółki na etapie jej tworzenia, a dodatkowo drugi raz podaje się je we wniosku rejestracyjnym spółki – kody podawane w KRS muszą zawierać się również w umowie spółki. Nasi specjaliści polecają do umowy spółki dopisać bardzo szeroki zakres kodów (nie ma żadnych limitów), pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z każdorazowymi zmianami tej kwestii w umowie spółki.

Każdą zmianę kodów PKD należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub zmiany w umowie spółki. Należy pamiętać, iż kody podane w KRS zawsze muszą zgadzać się z tymi w umowie spółki oraz być aktualne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy związanej z dokonaniem aktualizacji w kwestii zmiany zakresu kodów PKD spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej zakładaną formę w jakiej można prowadzić firmę. Spółka z o.o. może zostać założona w każdym celu przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki typowo tworzona jest w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca – nie można jednak dodać do takiej umowy swoich zapisów. Jeśli istnieje konieczność sporządzenia umowy zawierającej indywidualne zapisy wówczas należy skorzystać z pomocy Notariusza, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami jego wynagrodzenia i droższą procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółki tworzony jest również w sposób elektroniczny i tą drogą kierowany do sądu rejestrowego (wysyła go osoba, która przygotowała wniosek). Musi on zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu lub ewentualnie pełnomocnika procesowego, którego powołał zarząd. Warto pamiętać, iż do wysyłanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podczas składania wniosku konieczne jest opłacenie go oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy w ciągu 1 dnia rozpatruje wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy przy rejestracji spółek z o.o. w 2022 roku. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz udzielą cenny rad.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z udziałem spółki zagranicznej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmian przepisów w kwestii zakładania spółki z udziałem spółki zagranicznej?

Odpowiedź eksperta: Przepisy Nowego Polskiego Ładu od nowego 2022 roku wprowadzają bardzo wiele zmian związanych z zakładaniem, rozliczaniem i prowadzeniem firm w Polsce.

Założenia Polskiego Ładu skupiają się także na kwestiach podatkowych w spółkach, a w szczególności na omijaniu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Wielu przedsiębiorców co miesiąc pobierało wynagrodzenie ze spółki pod tytułem np. świadczenia pracy na rzecz spółki lub wynajęcia aktywów dla spółki, przez co omijali dodatkowe opodatkowanie (podatek od pobieranej dywidendy 19%).

Rządzący planują zmiany wprowadzając pojęcie „ukrytej dywidendy” i usprawnienia mające na celu likwidacje tego procederu – zaczną one obowiązywać od 2023 roku.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się rejestracja spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej. Dzięki takiemu tworowi będzie można uniknąć dodatkowych opłat podatkowych, gdyż spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej mogą być zwolnione od płacenia podatku od dywidendy z polskich spółek pod pewnymi warunkami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z zakładaniem spółki z oo. z udziałem spółki zagranicznej, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat procesu rejestracyjnego oraz funkcjonowania takiego podmiotu. Nasi specjaliści pomogą także w przeprowadzeniu całego procesu rejestracyjnego spółki z udziałem spółki zagranicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Szybka rejestracja spółek on-line

Pytanie do eksperta: W jaki sposób najszybciej mogę założyć spółkę?

Odpowiedź eksperta: Czas, to dla wielu przyszłych właścicieli firm argument, przemawiający za rejestracją spółki przez Internet w systemie s24. Pomimo, iż jest to rozwiązanie które wiąże się z pewnymi ograniczeniami, stanowi aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie, po które codziennie sięgają setki przedsiębiorców. Ograniczeniem, o którym mowa jest brak możliwości modyfikacji umowy spółki, która generowana jest na podstawie wypełnionego e-formularza i gotowego wzorca. Chęć spersonalizowania treści umowy spółki i dostosowania jej do indywidualnych preferencji obliguje do zrezygnowania z założenia firmy w s24 albo do aktualizowania treści umowy zaraz po otrzymaniu wpisu do rejestru. Dla części przyszłych właścicieli firm nie jest to jednak przeszkoda, bo części z nich odpowiadają standardowe zapisy, uwzględnione w gotowym wzorcu.

Nie ma szybszego sposobu na założenie spółki z o.o.. Do procedury nie trzeba się długo przygotowywać. W pierwszej kolejności należy dokonać zakupu podpisu kwalifikowanego – proces zakupu i aktywacji można załatwić na jednym, godzinnym spotkaniu. Część z przedsiębiorców już posiada e-podpis i może pominąć ten krok. Następnie należy przygotować dane wspólników, adres, siedzibę, PKD i wszystkie pozostałe dane, jakie zgodnie z przepisami prawa powinna zawierać umowa spółki. Następnie konieczne jest założenie konta w systemie i wypełnienie formularzy – całość zajmie nie więcej niż 2 godziny. Dalej wniosek przesyłany jest do sądu, który na jego rozpatrzenie ma zaledwie dobę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

eKRS zakładanie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. za pomocą eKRS

Odpowiedź eksperta: Ostatnimi czasy coraz więcej spraw możemy załatwić nie wychodząc z domu, korzystając wyłącznie z Internetu. Wiąże się to z cyfryzacją wielu branż w naszym kraju. Takie rozwiązania mają na celu nie tylko uprościć formalności, ale przede wszystkim są znacznym zaoszczędzeniem czasu.

Jedną z takich rzeczy, jest przeniesienie rejestracji działalności do systemu S24. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności należy założyć konto w eKRS. Dokonać tego musi każdy ze wspólników. W tym celu każdy z nich musi posiadać podpis elektroniczny. Może to być Profil Zaufany jak i kwalifikowany podpis elektroniczny. Następnym krokiem jest sporządzenie niezbędnych dokumentów. Dane, które należy zebrać przed założeniem spółki w systemie S24 to nazwa, adres, lista wspólników, członków czy określenie rodzaju działalności za pomocą prawidłowych kodów PKD.

Gdy ten etap mamy za sobą, należy przejść do wypełnienia odpowiednich formularzy. Zawierają one głównie podstawowe informacje o danych spółki. Później formularze te należy opatrzyć podpisem elektronicznym. Kolejnym krokiem jest opłacenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że w systemie S24 przedsiębiorca ma dostęp do wzorów dokumentów. Aczkolwiek w zależności od potrzeb, nie trzeba z nich korzystać. Wynika to z tego, że wzorów tych nie można dostosowywać do wymagań spółki. W takim wypadku warto spisać umowę spółki z o.o. u notariusza.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Usługa założenia spółek zoo

Pytanie do eksperta: Co obejmuje Państwa usługa rejestracji spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: To jaki zakres czynności obejmuje nasz usługa rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób klient planuje zarejestrować swoją firmę. Ścieżki są dwie – obie przewidują złożenie elektronicznego wniosku o wpisu, ale za pośrednictwem innych systemów.

PRS – jest to stosunkowo nowy system, powstały w 2021. Został uruchomiony po to, aby zastąpić rejestrację wykorzystującą papierowe wnioski. Korzystać mają z niego Ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą korzystać z gotowego wzorca umowy, i sporządzić ją od podstaw w formie aktu notarialnego. W ramach rejestracji z aktem oferujemy: sporządzenie treści umowy spółki, zorganizowanie spotkania w kancelarii notarialnej, pomoc w założeniu konta w systemie, wypełnienia i złożenia wszystkich wniosków wraz z załącznikami.

S24 – system zakładający założenie spółki od a-z w formie elektronicznej, z wykorzystaniem umowy opracowanej na bazie gotowego e-wzorca. Nie daje możliwości zmiany treści umowy czy dopisania do niej własnych paragrafów. Nasze wsparcie w zakresie rejestracji podmiotu w s24 przewiduje pomoc w założeniu kont, wypełnieniu formularzy, na bazie których generowana jest umowa i wnioski o wpis oraz ich złożenie.

Niezależnie od tego, jaki sposób rejestracji wybierze klient, może liczyć na kompleksowe wsparcie i gwarancję, że przygotowane dokumenty zostały przygotowane we właściwy sposób. W ramach współpracy udzielamy również usług z zakresu doradztwa gospodarczego, podatkowego i prawnego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja fundacji online

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja fundacji online jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła całkowita elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że wszystkie wnioski, formularze oraz dokumenty muszą być składane w formie elektronicznej. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej istnieje jednak możliwość składania wniosków w formie papierowej – wybór należy do członków organizacji.

Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w formie elektronicznej stanowi wygodną formę dopełnienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu oraz bez konieczności biegania po urzędach i instytucjach rejestracyjnych. Osoba decydująca się na nowość jaką jest rejestracja fundacji online może w krótkim czasie powołać fundację oraz podejmować działania zmierzające do realizacji określonych celów z zakresu:
1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju gospodarki i nauki,
3. oświaty i wychowania,
4. kultury i sztuki,
5. opieki i pomocy społecznej,
6. ochrony środowiska,
7. opieki nad zabytkami.

Oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia procedury założenia fundacji w sposób tradycyjny. Sposób rejestracji uzależniony jest od osoby powołującej fundację.

Nasze biuro oferuje wsparcie oraz pomoc w zakresie rejestracji fundacji – zarówno online jak również tradycyjnie.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z doświadczonym biurem zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły oferty – rejestracja fundacji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zadzwoń