Posts tagged: jak założyć spółkę

Zakładanie spółki z o.o. ile trwa

Pytanie do eksperta: Ile trwa założenie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta: Od lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania do KRS wniosku o uzyskanie wpisu do KRS w papierowej formie. Aktualnie dostępna jest tylko opcja elektronicznej rejestracji spółki, przy wykorzystaniu e-wniosków. Istnieją dwa systemy, za pośrednictwem których rejestruje się spółki.

Pierwszym z nich jest system s24, w ramach którego dokonuje się elektronicznej rejestracji w zaledwie 24 godziny. Rozwiązanie to zakłada korzystanie z gotowego wzorca umowy spółki, i umożliwia personalizowanie treści tego dokumentu i wzbogacania go o własne ustalenia czy dodatkowe zapisy. Jest to więc rozwiązanie tylko dla tych, którym odpowiadają wszystkie zapisy standardowej umowy lub dla tych, którzy planują zaktualizowanie treści umowy spółki zaraz po jej założeniu. Dla tych właścicieli firm, którzy chcą samodzielnie sporządzić treść umowy rejestrowanego podmiotu, stworzony został system PRS. Aby zarejestrować w nim spółkę należy najpierw sporządzić umowę w formie aktu notarialnego – przygotować dokument i podpisać go w obecności notariusza, a następnie wypełnić formularze w systemie i załączyć przygotowany akt.

PRS niestety nie przewiduje limitu czasowego, jaki KRS ma na rozpatrzenie wniosku. Choć z założenia, jest to 7 dni, w praktyce sąd często nie dotrzymuje terminu i przedsiębiorcy muszą czekać na odpowiedź zwrotną nawet kilka tygodni.

Warto również wziąć pod uwagę, że źle przygotowana umowa czy wnioski powodują otrzymanie negatywnej odpowiedzi. Jeśli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć opcję współpracy z doradcą gospodarczym, który będzie czuwał nad procedura i zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z sądu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Pytanie do eksperta: Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Odpowiedź eksperta: To jaką formę działalności gospodarczej wybrać stanowi kluczowe pytanie, na które odpowiedzi trzeba udzielić zanim przystąpi się do procedury rejestracji firmy.

Przepisy prawa oferują przedsiębiorcom w naszym kraju szeroki wybór rodzajów działalności do wyboru. Każda z nich posiada zupełnie inną charakterystykę i wykazuje zupełnie inny katalog cech. To, na którą formę padnie nasz wybór będzie regulowało funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości i warunkowało wiele kwestii związanych z jego prowadzeniem i zarządzaniem nim.

Aktualnie do najbardziej popularnych form należą:
– spółka z o.o., która zapewnia ochronę prywatnego majątku wspólników, wymaga kapitału zakładowego o wartości 1 zł, daje możliwość taniej rejestracji i zapewnia szansę ominięcia konieczności opłacania składek ZUS,
– prosta spółka akcyjna, która przewiduje uproszczoną procedurę likwidacji i łatwy obrót beznominałowymi akcjami, wymaga wniesienia kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł i pokrycia go wkładami m.inn. w pracą oraz elastycznością i swobodą w zakresie powoływanych organów.

Są to dwie formy, na które przedsiębiorcy w ostatnim czasie zakładają najczęściej. Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, niski kapitał oraz możliwość rejestracji przez internet to cechy, które przedsiębiorcy bardzo sobie cenią.

Jeśli przyszły właściciel firmy ma dylemat, na jaką formę się zdecydować, może skonsultować się z doradcą, który przedstawi wady i zalety każdej ze spółek.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Rejestracja spółki z o.o. jako płatnika VAT

Pytanie do eksperta: Czy każda spółka musi być płatnikiem VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zarejestrowana, jako czynny płatnik podatku od towarów i usług. Jeżeli firma:
– nie sprzedaje towarów i nie świadczy usług wymienionych w ustawie o VAT,
– nie przekroczyła limitu 200 000 złotych, ze sprzedaży, w poprzednim roku obrachunkowym,
nie musi odprowadzać podatku VAT.

Są to najbardziej ogólne zasady. Rozważając konieczność rejestrowania się w VAT musimy pamiętać również o pozostałych warunkach, których spełnienie warunkuje obowiązek uzyskania statusu czynnego płatnika. Przepisy prawa mówią jasno – niektóre podmioty, ze względu na prowadzoną przez siebie działalność, muszą odprowadzać ten rodzaj podatku i składać deklarację VAT do urzędu skarbowego.

Obowiązkowo do VAT muszą rejestrować się podmioty, które:
A. nie posiadają siedziby na terenie Polski,
B. świadczą usługi z zakresu:
– doradztwa (oprócz doradztwa związanego z uprawą roślin i hodowlą),
– prawa,
– jubilerstwa,
– windykacją,
C. dostarczają towary:
– wymienione w załączniku 12 do ustawy o VAT np. odpady jubilerskie czy monety,
– nowe środki transportu,
– opodatkowane podatkiem akcyzowym,
– części samochodowe i części do motocykli,
– tereny budowlane,
– budowle i budynki.

Zgłoszenia należy dokonać jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie formularza VAT- R. Jest to procedura bezpłatna, chyba że zależy nam na otrzymania potwierdzenia rejestracji w VAT. Koszt wydania takiego potwierdzenia wynosi 170 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Program Krajowy Plan Odbudowy

Pytanie do eksperta: Na czym polega Program Krajowy Plan Odbudowy?

Odpowiedź eksperta: Program Krajowy Plan Odbudowy ma na celu wprowadzenie wielu reform oraz projektów strategicznych mających wspierać odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Program zakłada również wiele przyszłościowych projektów, które mają podnieść innowacyjność polskiej gospodarki na rynku. Warto zaznaczyć, że KPO należy postrzegać jako jedno z wielu narzędzi modernizujących polską gospodarkę. Reformy i programy inwestycyjne KPO mają przede wszystkim długofalowo realizować zieloną i cyfrową transformację. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym:
– 23,9 mld euro w formie dotacji,
– 34,2 mld euro w pożyczkach.

Środki można przeznaczyć na działania w zakresie takich obszarów jak:
– infrastruktura,
– transport,
– energia i środowisko,
– innowacje,
– cyfryzacja,
– zdrowie,
– społeczeństwo,
– spójność terytorialna.

Warto już dzisiaj założyć swoją firmę, aby móc skorzystać programu Krajowy Plan Odbudowy Polski.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółek oraz firm. Kompleksowe doradztwo oraz przeprowadzenie procedury założenia firmy w Polsce. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu – doświadczone biuro rachunkowe!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Ile trwa i kosztuje założenie spółki zoo?

Pytanie do eksperta: Ile trwa i kosztuje założenie spółki zoo?

Odpowiedź eksperta: Pytanie o koszt i czas trwania rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to dwa najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców. Są to kwestie, które chcą oni ustalić jeszcze przed podjęciem decyzji o założeniu firmy, po to aby mogli skutecznie zaplanować budżet i czas, w jakim rozpoczną prowadzenie działalności.

Zarówno czas, jak i koszt zależy od sposobu rejestracji, na jaki się zdecydujemy. Jeśli wybierzemy tradycyjną metodę zakładania spółki, będziemy zobowiązani do zapłacenia 500 zł opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co więcej, będziemy musieli doliczyć jeszcze koszt współpracy z notariuszem, w ramach zawierania umowy w formie aktu notarialnego. Jeśli natomiast nasz wybór padnie na elektroniczną rejestrację, koszty zmaleją. Po pierwsze umowa nie będzie musiała mieć formy aktu, więc unikniemy opłat notarialnych, po drugie zmaleje opłata od wniosku o wpis – do 250 zł. Koszt ogłoszenia w MSiG pozostanie bez zmian. Jeśli natomiast chodzi o czas, to w przypadku zakładania spółki przez Internet wszystkie formalności zajmą nam nie dłużej niż 2 godziny i odpowiedź z KRS otrzymamy przed upływem 24h. W przypadku tradycyjnej rejestracji obowiązek sporządzenia umowy w formie aktu, wypełnienia i złożenia wniosków w formie papierowej w znacznym stopniu wydłuży procedurę, a na odpowiedź z sądu będziemy czekać nawet kilka tygodni. Pod uwagę trzeba także wziąć to, że przy tradycyjnej rejestracji zwiększa się szansa na odrzucenie wniosku i tym samym bardziej prawdopodobne staje się to, że wniosek trzeba będzie przygotować i złożyć jeszcze raz.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Czas trwania rejestracji spółki z oo

Pytanie do eksperta: Ile zajmuje rejestracja spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: To ile zajmuje rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od kilku czynników.

Po pierwsze od sposobu założenia podmiotu, na jaki zdecyduje się przedsiębiorca. Elektroniczna rejestracja to prosta procedura, której wykonanie zajmuje nie więcej niż 2 godziny, a sąd na wysłanie odpowiedzi zwrotnej ma zaledwie dobę. Tradycyjna rejestracja jest z kolei zdecydowanie bardziej skomplikowana, co wpływa na czas jej trwania. Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, dlatego często sprowadza się do znalezienia doradcy i podjęcia z nim współpracy. Tradycyjna rejestracja wymaga także zorganizowania spotkania z notariuszem w celu zawarcia umowy. Sporządzenie wniosków w formie papierowej i osobiste złożenie ich w urzędzie, to kolejne godziny, jakie trzeba poświęcić. Warto także mieć na uwadze to, że KRS nie ma limitu czasu, w jakim musi przesłać odpowiedź na złożony wniosek, dlatego często na wiadomość zwrotną przedsiębiorcy czekają nawet kilka tygodni. Po drugie to, jak szybko założymy spółkę zależy od tego, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jeśli sąd odrzuci go z powodu nieprawidłowości, będziemy zobowiązani do poprawienia błędów i ponownego złożenia dokumentacji.

Aby zoptymalizować czas trwania rejestracji najlepiej wybrać elektroniczną formę zakładania spółki i podjąć współpracę z doradcą, który w naszym imieniu przeprowadzi procedurę. Dzięki temu, że posiada on doświadczenie i stosowne przygotowanie merytoryczne, przygotowanie i złożenie dokumentów zajmie mu niewiele czasu, a przedsiębiorca zyska gwarancję pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zdalna rejestracja spółki zoo

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Ograniczona odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania oznacza, że w wypadku, gdy firma planuje przedsięwzięcia związane z dużym ryzykiem, nie odpowiadają za to sami wspólnicy swoim prywatnym majątkiem. Działa to także w drugą stronę – długi osoby prywatnej, nie mają wpływu na działanie spółki.

Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł, w porównaniu do innych tego typu przedsięwzięć jest stosunkowo niski (próg wejścia spółki akcyjnej wynosi już 100 000 zł). Wpłacona kwota odpowiada za ilość przysługujących udziałów wspólnika/wspólników.

Również jest to bardziej elastyczna forma prawna. Możliwe jest podjęcie działalności jednoosobowej, jak i takiej, która będzie obejmowała więcej podmiotów. Rejestracja spółki z o.o. może wiązać się z gospodarczym powodem dla osiągnięcia zysku, ale tak naprawdę może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Na rejestrację spółki z o.o. przez Internet decyduje się coraz to większa liczba przedsiębiorców, gdyż niesie to za sobą wiele korzyści. Założenie takiej działalności wirtualnie wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenia jej w sposób tradycyjny.

Głównymi powodami rejestracji spółki z o.o. zdalnie są czas i koszty. Rejestracja Internetowa pozwala zmniejszyć fundusze, przeznaczone na założenie, gdyż nie trzeba w takim wypadku opłacać notariusza. Dzięki temu, że nie są Państwo zależni od czynników zewnętrznych, czas rejestracji także się zmniejsza.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Ile wynosi wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania na rynku znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. W spółce z o.o. funkcjonują organy zarządzające:
– zarząd
– zgromadzenie wspólników

Istotnie należy podkreślić, że w niektórych podmiotach może występować komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Ile wynosi wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Wysokość odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Minimalna wysokość narzucona przepisami prawa kształtuje się na poziomie 5 000 zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładem pieniężnym (gotówka przekazana do kasy lub kwota wpłacona na rachunek bankowy) lub niepieniężnym (np. prawa majątkowe, prawo do własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej, świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rejestrację spółki w S24. W tym przypadku wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego powinno mieć wyłącznie formę pieniężna.

Kto odpowiada za zobowiązania spółki? W przypadku sp. z o.o. za zobowiązania podmiotu wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?
– ograniczona odpowiedzialność wspólników
– możliwość otworzenia firmy bez wychodzenia z domu
– możliwość obniżenia kosztów ZUS

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki z udziałem spółek LTD

Pytanie do eksperta: Na czym polega założenie spółki z udziałem spółek LTD?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki w Anglii jest korzystnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców. Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc „założenie spółki z udziałem spółek LTD”. Na czym to polega?

Spółki LTD są korzystnym rozwiązaniem dla osób samozatrudnionych lub pracujących na kontrakcie. Do korzyści wynikających z prowadzenia spółki LTD możemy zaliczyć:
– wysoką kwotę wolną od podatku
– proste przepisy podatkowe obowiązujące w Anglii

Spółka LTD może zostać założona przez osoby, które nie chcą odprowadzać składek ZUS. Warto zaznaczyć, że spółka LTD nie musi posiadać siedziby w Polsce.

Założenie spółki z udziałem spółek LTD to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich przedsiębiorców.

Jakie informacje potrzebne są w przypadku założenia polskiej spółki z o.o. z udziałem spółki LTD? Przede wszystkim należy uzyskać takie informacje o podmiocie zagranicznym jak:
– pełna nazwa firmy
– numer w rejestrze
– nazwa rejestru
– organ prowadzący rejestr
– kraj rejestru
– dokumenty rejestrowe
– dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zagranicznego
– dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentacji

Warto podkreślić, że dokumenty spółki muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak zamknąć spółkę?

Pytanie do eksperta: Jakie są sposoby na zamknięcie spółki?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest wskazanie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowę spółki powody dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni.
Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
– orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
– powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
– uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Skutkiem tych działań będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Krok trzeci to zakończenie bieżących interesów spółki,upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań.

Czwartym etapem jest sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Maksymalny okres jego stworzenia to 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń