Posts tagged: jak założyć firmę w Polsce

Pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej

Pytanie do eksperta: Czy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty decydując się na poszerzenie swojej firmy? Czy pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej może okazać się niezbędna jeśli chcemy poszerzyć naszą firmę o nowe państwa?

Odpowiedź eksperta: Oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Z drugiej strony oddział jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie częścią przedsiębiorcy, nie ma osobowości prawnej, nie daje możliwości prowadzenia działalności przed rejestracją i nie ma zdolności sądowej.

Oddział podlega rejestracji w KRS. W celu rejestracji, do wniosku należy załączyć:
– umowę spółki zagranicznego przedsiębiorcy lub inny dokument stanowiący podstawę działania przedsiębiorcy zagranicznego,
– dokument potwierdzający rejestrację w zagranicznym rejestrze,
– uchwałę przedsiębiorcy zagranicznego o utworzeniu oddziału,
– notarialnie poświadczony wzór podpisu osoby upoważnionej,
– zgodę osoby upoważnionej na powołanie,
– przysięgłe tłumaczenie wszystkich obcojęzycznych dokumentów.

Jak Państwo widzą założenie oddziału nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto zdecydować się na pomoc specjalistycznej firmy, która zajmie się za Państwa wszystkimi formalnościami. Pomoc księgowa przyniesie na pewno zamierzone efekty tzn. oddział w szybkim czasie zostanie zarejestrowany i będzie mógł zacząć działać w innym państwie niż jego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski rejestracja

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować oddział firmy zagranicznej na terenie Polski, jakie dokumenty należy złożyć i jakie koszty należy ponieść?

Odpowiedź eksperta: Firma zagraniczna, aby zarejestrować oddział w Polsce, musi posiadać uprawnienie o korzystaniu z lokalu stanowiącego siedzibę oddziału na terytorium Polski. Dodatkowo, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale w Polsce. Osoba ta nie musi posiadać polskiego obywatelstwa, a jedynie adres na terytorium RP.

Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski rejestracja wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek o wpis oddziału firmy zagranicznej do KRS składa się na urzędowych formularzach. Wymagane są następujące formularze:
– KRS W10 – wniosek o rejestrację oddziału,
– KRS WK – informacja o organach podmiotu zagranicznego,
– KRS WJ – informacja o pełnomocniku podmiotu zagranicznego,
– KRS WM – informacja o przedmiocie działalności oddziału,
– KRS WL – informacje o prokurentach.

Opłata sądowa od wniosku o rejestrację oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wynosi 500 zł. Opłata za ogłoszenie w MSiG 100 zł. Dodatkowo niezbędne jest poniesienie kosztów tłumaczeń przysięgłych obcojęzycznych dokumentów. Koszty te zwykle mieszczą się w przedziale 300-600 zł. Jeśli jednak dokumenty spółki są rozbudowane lub też spółka jest zarejestrowana w kraju, którego język nie jest zbyt popularny, koszty mogą być wyższe.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.