Posts tagged: jak prowadzić firmę

Profesjonalny biznesplan

Pytanie do eksperta: Czym jest profesjonalny biznesplan?

Odpowiedź eksperta: O tym czy przedsięwzięcie osiągnie sukces decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest profesjonalnie sporządzony biznesplan. Dzięki niemu można przeprowadzić analizę szans powodzenia przedsięwzięcia. Biznesplan jest dokumentem, który jest bardzo potrzebny przy staraniu się o kredyt. Jeżeli zostanie prawidłowo przygotowany to szanse jego otrzymania znacznie wzrastają.

Profesjonalnie sporządzony biznesplan powinien składać się z następujących elementów:
– Strony tytułowej gdzie podaje się dane o adresacie, przedsięwzięciu, planowanej wysokości kredytu, innych źródłach finansowania, wnioskodawcy, autorze dokumentu.
– Streszczenie biznesplanu które zawiera charakterystykę przedsięwzięcia, plan realizacji oraz zamierzone efekty, a także środki potrzebne na jego realizację.
– Charakterystyka przedsiębiorstwa dotyczy historii przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa, jego misji, celów, wielkości, sytuacji rynkowej czy wartości majątku.
– Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu obejmuje opis umiejętności, wykształcenia, obowiązków osób zarządzających firmom.
– Plan marketingowy – w którym znajdują się informacje dotyczące analizy rynku, dystrybucji, promocji, polityki cenowej lub klientów.
– Plan organizacyjny obejmujący informacje dotyczące: zatrudnienia, dostawców oraz księgowości.
– Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – w tej części znajduje się opis czynności które są konieczne do tego, by osiągnąć zamierzone cele oraz ich kolejność, czas, odpowiedzialne osoby.
– Analiza SWOT która zawiera porównanie mocnych oraz słabych stron przedsięwzięcia, a także szans i zagrożeń .
– Plan finansowy obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, porachunek przepływów finansowych.
– Analiza wrażliwości w które określa się ryzyko przedsięwzięcia
– Załączniki

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.