Posts tagged: firma zagraniczna w Polsce

Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski rejestracja

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować oddział firmy zagranicznej na terenie Polski, jakie dokumenty należy złożyć i jakie koszty należy ponieść?

Odpowiedź eksperta: Firma zagraniczna, aby zarejestrować oddział w Polsce, musi posiadać uprawnienie o korzystaniu z lokalu stanowiącego siedzibę oddziału na terytorium Polski. Dodatkowo, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale w Polsce. Osoba ta nie musi posiadać polskiego obywatelstwa, a jedynie adres na terytorium RP.

Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski rejestracja wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek o wpis oddziału firmy zagranicznej do KRS składa się na urzędowych formularzach. Wymagane są następujące formularze:
– KRS W10 – wniosek o rejestrację oddziału,
– KRS WK – informacja o organach podmiotu zagranicznego,
– KRS WJ – informacja o pełnomocniku podmiotu zagranicznego,
– KRS WM – informacja o przedmiocie działalności oddziału,
– KRS WL – informacje o prokurentach.

Opłata sądowa od wniosku o rejestrację oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wynosi 500 zł. Opłata za ogłoszenie w MSiG 100 zł. Dodatkowo niezbędne jest poniesienie kosztów tłumaczeń przysięgłych obcojęzycznych dokumentów. Koszty te zwykle mieszczą się w przedziale 300-600 zł. Jeśli jednak dokumenty spółki są rozbudowane lub też spółka jest zarejestrowana w kraju, którego język nie jest zbyt popularny, koszty mogą być wyższe.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.