Posts tagged: elektroniczne zakładanie firmy

Elektroniczna rejestracja spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda elektroniczna rejestracja spółki?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółki z o.o. za pomocą systemu on-line składa się z kilku etapów. Ważne jest aby, zanim wspólnicy spółki przystąpią do elektronicznej rejestracji spółki, uzgodnili wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące danych jakie umieszczone zostaną w umowie spółki. Ustalić należy także, który z Sądów Rejestrowych będzie właściwy do rejestracji spółki.

Pierwszym z etapów będzie konieczność rejestracji użytkowników w systemie S24. Każda osoba musi mieć założone i aktywne konto w systemie eMS. Kolejnym elementem elektronicznej rejestracji jest zawarcie umowy spółki oraz złożenie wniosku o rejestrację spółki. Wspólnicy spółki będą musieli wypełnić niezbędne formularze oraz wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Uregulowanie wielkości kapitału zakładowego może nastąpić w momencie zgłaszania spółki do KRS lub w terminie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Wkłady na kapitał wnoszone w momencie rejestracji spółki mogą przyjmować jedynie formę wkładów pieniężnych. Po wypełnieniu wszystkich formularzy system wygeneruje dokumenty oraz wniosek o wpis spółki do KRS. Na tym etapie wspólnicy spółki powinni zweryfikować dane jakie zostały zawarte w wszystkich dokumentach pod względem ich prawidłowości.

Po dokładnym sprawdzeniu dokumenty mogą zostać podpisane podpisem elektronicznym. W momencie złożenia choćby jednego podpisu przez wspólnika w wygenerowanych formularzach nie można dokonywać zmian. Kolejnym etapem będzie uregulowanie opłat za pomocą systemu eCard.

Opłacony wniosek zostanie przesłany do właściwego dla spółki Sądu Rejestrowego, gdzie następnie będzie rozpatrywany. Cała korespondencja sądowa przesyłana będzie za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.