Posts tagged: dywidenda

Dywidenda w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Jakie skutki podatkowe pojawią się w momencie wypłaty dywidendy w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Jednym z podstawowych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do dywidendy. Jest to zysk, który przysługuje wspólnikom spółki w związku z rocznym sprawozdaniem finansowym. Podstawą do wypłaty takiego świadczenia jest uchwała zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu części wygospodarowanego zysku spółki do podziału.

Wypłacona wspólnikom dywidenda zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku są podmioty, które dokonały wypłaty dywidendy. Spółka wypłacając dywidendę zobowiązana jest w momencie wypłacania dywidendy do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego oraz przekazania go na konto bankowe odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. Skutki podatkowe wypłaty dywidendy spółka odczuwać będzie dopiero w momencie wypłaty dywidendy uprawnionym podmiotom.

Jeśli dywidenda została wypłacona osobom fizycznym, które mają miejsce zamieszkania na terenie Polski spółka zobowiązana będzie do sporządzenia w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w jakim został odprowadzony podatek deklaracji PIT-8A. Z kolei jeśli dywidenda została wypłacona podmiotom, które są osobami prawnymi sporządzona zostanie deklaracja CIT-6R w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym pojawił się obowiązek zapłaty podatku. Regulacje prawne przewidują także zwolnienia z podatku w przypadku spełniania kilku warunków jakie zawarte zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w artykule 22.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.