Posts tagged: CIT

Mniejszy CIT 2019

Pytanie do eksperta: Dla kogo mniejszy CIT 2019?

Odpowiedź eksperta: Od stycznia będzie obowiązywał mniejszy CIT 2019. Jednak ze zmniejszonej stawki CIT będzie mogła skorzystać tylko określona grupa podatników. Dla kogo preferencyjna wysokość opodatkowania?

Nie można ukryć faktu, że zmiany spowodują uszczuplenie katalogu podmiotów uprawnionych do preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

W 2017 roku zostało wprowadzone do ustawy o CIT pojęcie „małego podatnika”, którego posiadanie uprawiało do korzystania z obniżonej stawki CIT na poziomie 15%. Preferencją zostały objęte podmioty funkcjonujące na rynku, które nie przekroczyły wartości przychodu ze sprzedaży w wysokości 1,2 mln euro oraz firmy rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym.

Nowe przepisy wprowadzane nowelizacją ustawy podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 23 października 2018 roku obniża stawkę podatku z 15% do 9%. Obniżka ta będzie jednak dotyczyła wyłącznie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Obniżona stawka podatku będzie przysługiwała małych podatnikom oraz tym rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, u których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR.

Nowelizacja przepisów sprawia, że założenie własnego przedsiębiorstwa okazuje się być bardzo korzystnym sposobem na własny biznes.

Nasze biuro oferuje pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej. Zachęcamy do nawiązania współpracy z ekspertami!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Rozliczanie CIT za 2015

Pytanie do eksperta: Do kiedy oraz w jaki sposób należy rozliczyć się z CIT za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta:Rozliczenie się z podatku dochodowego CIT za 2015 rok jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, posiadającego osobowość prawną. Do tego typu przedsiębiorstw zalicza się spółki kapitałowe czyli spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Jednostki posiadające osobowość prawną są zobowiązane rozliczyć się z podatku CIT do końca marca roku następnego czyli za rok 2015 do 31 marca 2016 roku. Jest to znacznie krótszy termin w porównaniu do czasu w jakim rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto więc jak najszybciej zatroszczyć się o dopełnienie tego obowiązku.

Rozliczenie z podatku CIT za 2015 rok należy wykonać sporządzając formularz CIT-8. W deklaracji tej umieszcza się informacje o uzyskanych w danym roku podatkowym przychodach, poniesionych kosztach uzyskania przychodów oraz o wysokości należnego podatku dochodowego wraz z wysokością wpłaconych zaliczek.

Podczas sporządzania deklaracji rozliczeniowej CIT za 2015 rok należy szczególną uwagę zwrócić na możliwości odliczeń od podatków. Warto w tym zakresie dobrze zapoznać się z aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz skonsultować się z ekspertami. Dobrze sporządzona deklaracja pozwoli uniknąć ewentualnych kar z Urzędu Skarbowego i późniejszych problemów.

Pomoc w zakresie sporządzania deklaracji podatkowej CIT za 2015 rok można uzyskać kontaktując się z naszymi ekspertami z dziedziny podatków, którzy pomogą wszystkim – przedsiębiorcom i osobom nie prowadzącym działalności, poprawnie rozliczyć się z podatku za 2015 rok.

Sporządzanie deklaracji CIT 2016

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Do kiedy należy złożyć deklarację rozliczeniową CIT?

Odpowiedź eksperta:Przepis mówiący o terminie składania deklaracji rozliczeniowej z podatku dochodowego od osób prawnych, nie zmienił się, a więc nadal podatnicy muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Przypomnijmy, podatek CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym, który zobowiązani są płacić osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Podatnicy przez cały rok podatkowy muszą odprowadzać comiesięczne lub kwartalne składki zwane zaliczkami na poczet podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego. W związku z tym należy wypełnić formularz CIT-8, w którym wykazana zostaje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.

Podczas, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest większa od wielkości wpłaconych w ciągu roku zaliczek, podatnik wraz z wypełnionym zeznaniem podatkowym, musi wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego różnicę między kwotą podatku należnego, a sumą wpłaconych zaliczek.

Wszystkich tych z Państwa, którzy potrzebują pomocy przy wypełnianiu zeznania CIT-8 lub posiadają jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego oraz udzielimy cenny porad.

Sporządzanie deklaracji podatkowej CIT 2015 rok

Pytanie do eksperta: Dlaczego trzeba składać deklarację podatkową CIT za rok 2015?

Odpowiedź eksperta:Podatek CIT należy do grupy podatków bezpośrednich i płacony jest przez wszystkie osoby prawne. Inaczej nazywamy go podatkiem dochodowym od osób prawnych. Corocznie każdy podmiot zobowiązany do płacenia podatku CIT, zmuszony jest złożyć również deklarację rozliczeniową na druku CIT-8, w której wykazuje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Składanie deklaracji rozliczeniowej CIT jest zadaniem bardzo ważnym, gdyż poprzez właśnie ten dokument podatnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego.

Płatnikami podatku CIT są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Przez cały rok podatkowy osoby prawne muszą płacić zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego na druku CIT-8 oraz muszą wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W przypadku, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.

Przypominamy Państwu, że deklarację rozliczeniową CIT -8 należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą podczas wypełniania zeznania podatkowego, udzielą cennych porad i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.