Posts tagged: biznesplan

Profesjonalny biznesplan

Pytanie do eksperta: Czym jest profesjonalny biznesplan?

Odpowiedź eksperta: O tym czy przedsięwzięcie osiągnie sukces decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest profesjonalnie sporządzony biznesplan. Dzięki niemu można przeprowadzić analizę szans powodzenia przedsięwzięcia. Biznesplan jest dokumentem, który jest bardzo potrzebny przy staraniu się o kredyt. Jeżeli zostanie prawidłowo przygotowany to szanse jego otrzymania znacznie wzrastają.

Profesjonalnie sporządzony biznesplan powinien składać się z następujących elementów:
– Strony tytułowej gdzie podaje się dane o adresacie, przedsięwzięciu, planowanej wysokości kredytu, innych źródłach finansowania, wnioskodawcy, autorze dokumentu.
– Streszczenie biznesplanu które zawiera charakterystykę przedsięwzięcia, plan realizacji oraz zamierzone efekty, a także środki potrzebne na jego realizację.
– Charakterystyka przedsiębiorstwa dotyczy historii przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa, jego misji, celów, wielkości, sytuacji rynkowej czy wartości majątku.
– Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu obejmuje opis umiejętności, wykształcenia, obowiązków osób zarządzających firmom.
– Plan marketingowy – w którym znajdują się informacje dotyczące analizy rynku, dystrybucji, promocji, polityki cenowej lub klientów.
– Plan organizacyjny obejmujący informacje dotyczące: zatrudnienia, dostawców oraz księgowości.
– Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – w tej części znajduje się opis czynności które są konieczne do tego, by osiągnąć zamierzone cele oraz ich kolejność, czas, odpowiedzialne osoby.
– Analiza SWOT która zawiera porównanie mocnych oraz słabych stron przedsięwzięcia, a także szans i zagrożeń .
– Plan finansowy obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, porachunek przepływów finansowych.
– Analiza wrażliwości w które określa się ryzyko przedsięwzięcia
– Załączniki

Analiza SWOT

Pytanie do eksperta: Co to jest analiza SWOT?

Odpowiedź eksperta: Kluczem do powodzenia w realizacji przedsięwzięcia jest jego odpowiednia i dogłębna analiza. Jedną z metod, która umożliwia określenie czynników wywierających wpływ na przedsięwzięcie, funkcjonowanie firmy jest analiza SWOT. Jest to narzędzie, które służy do określenia mocnych oraz słabych stron przedsięwzięcia a także rozpoznania zagrożeń i szans.

Przedsiębiorca stosując narzędzie jakim jest analiza SWOT musi odpowiedzieć na wiele pytań, które umożliwią mu określenie wszystkich czynników, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na powodzenie w realizacji inwestycji. Im więcej czynników zostanie wymienionych tym większa szansa na zminimalizowanie ewentualnego ryzyka czy też eliminacje zagrożeń.

Bardzo ważne jest aby przedsiębiorca obiektywnie oraz krytycznie spojrzał na przedmiot analizy oraz analizował wszystkie czynniki z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu wykonana analiza będzie prezentować wiarygodne oraz miarodajne wyniki, które umożliwią wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Przeprowadzenie analizy z punktu widzenie przedsiębiorcy nie jest łatwe, ciężko zachować obiektywne spojrzenie, warto skorzystać z pomocy innych podmiotów, które mogą prezentować zupełnie inne podejście.

Zastosowanie analizy SWOT jest bardzo szerokie dzięki jej nieskomplikowanej formule oraz łatwości w jej przeprowadzaniu. Przedsiębiorca może wykorzystać ją w bardzo różnych dziedzinach i dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Analiza SWOT ma zastosowanie w: 

  • opracowywaniu planów strategicznych,
  • ukierunkowaniu profilu firmy, dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych,
  • identyfikacji sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa, późniejszym opracowaniu programów naprawczych, które mają zniwelować wykryte doskonałości,
  • rozpoznaniu decydujących czynników, które wpływająca na realizację przedsięwzięcia, funkcjonowanie firmy,
  • tworzeniu biznesplanu.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.