Posts tagged: biuro rachunkowo podatkowe

Zmiana wysokości CITu

Pytanie do eksperta: Czy w 2017 roku zmieni się stawka CIT?

Odpowiedź eksperta:Podatkami nazywamy obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane prze państwo na potrzebę realizacji zadań publicznych. Do najbardziej popularnych z podatków, obowiązujących w Polsce należą PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT nazywany jest również podatkiem od dochodów spółek i jest jednym z podatków, które bezpośrednio obciążają dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podmiotami, które są nim objęte są wszelkie osoby prawne (niezależnie od tego jak nabyły tę osobowość), spółki komandytowo-akcyjne i spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki niemające osobowości prawnej na przykład spółki komandytowe i partnerskie.

Stawka wysokości CIT od stycznia 2017 jest niższa niż było to w latach poprzednich. Wprowadzone od nowego roku zmiany zakładają nową, niższą stawkę podatku od osób prawnych w wysokości zaledwie 15%. Z nowej stawki korzystać mogą mali podatnicy, w których spółkach przychód ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 1 200 000 euro. Jeżeli jakiś podmiot celowo zaniży zobowiązanie podatkowe będzie objęty stawką sankcyjną, której wysokości wynosi aż 50%.

Rozliczenie podatki CIT dokonuje się po zamknięciu roku obrachunkowego. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia wstępnego zeznania podatkowego do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym samym terminie wpłacić podatek należny lub różnicę między sumą wpłaconych wcześniej zaliczek a podatkiem należnym. Ostateczne zeznania podatnicy są zobowiązani przedłożyć w terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego ich działalności.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

CIT 2017

Pytanie do eksperta: Ile wynosi CIT od nowego roku?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do prostych zadań. Przedsiębiorcy oprócz prowadzenia bieżących spraw firmy, generowania zysku i zarządzania muszą również zajmować się wieloma kwestiami, chociażby tymi związanymi z podatkami.

Najbardziej popularnym z podatków, obowiązujących przedsiębiorców jest CIT. CIT jest jednym z podatków, które obciążają bezpośrednio dochody uzyskiwane przez osoby prawne i jest nazywany podatkiem dochodowych od spółek. Płatnikami CIT są osoby prawne, spółki komandytowo-akcyjne, kapitałowe, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. spółki komandytowe i spółki partnerskie (wyjątek stanowią spółki niemające osobowości prawnej). Istnieje również grupa podmiotów zwolnionych z CIT, w której znajdują się między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski czy fundusze celowe, jednostki budżetowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw.

Stawka podatku CIT wynosiła 19%. Od stycznia 2017 roku przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej firmy lub w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęli przychód ze sprzedaży niższy niż 1 200 00 euro (w walucie polskiej) podlegają obniżonej stawce o wysokości zaledwie 15%.

Niższa stawka powinna zachęcić niezdecydowanych, którzy odwlekają rozpoczęcie prowadzenia firmy. Zachęcić powinna również oferta naszej firmy, która zawiera nie tylko świadczenie usług w zakresie zakładania i sprzedaży spółek ale również kompleksowe prowadzenie księgowości i rozliczeń podatkowych.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.