Posts tagged: biuro księgowe

Księgowość dla spółki komandytowo akcyjnej

 

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowo-akcyjna powstaje w wyniku połączenia spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W tym rodzaju działalności wyróżniamy dwa rodzaje wspólników:

  • Akcjonariuszy – występują jedynie w charakterze pełnomocnika, gdyż nie mogą samodzielnie reprezentować spółki. Bycie akcjonariuszem zwalnia z odpowiedzialności majątkowej.
  • Komplementariuszy – reprezentują oni spółkę na “zewnątrz” oraz zajmują się bieżącymi sprawami firmy. W odróżnieniu od akcjonariuszy, ponoszą oni odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa. Panują jasno określone wymogi co do prowadzenia księgowości dla spółki komandytowo-akcyjnej. Księgowość prowadzona musi być w formie pełnej. Pomimo niektórych opinii, wcale nie jest to wada. Pełna księgowość polega na dokładnym zapisywaniu wszelkich operacji gospodarczych, jakie zostały dokonane w przedsiębiorstwie. Muszą one zostać zawarte w Księgach Handlowych. Pełna księgowość niesie za sobą także wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest możliwość bieżącej kontroli zarówno wydatków jak i przychodów spółki, co pozwala nam na dokładne określenie efektywności działania firmy.

    Warto pamiętać, że prowadzenie pełnej księgowości nie należy do prostych zadań, ale nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego jej prowadzenia. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Należą do nich między innymi biura rachunkowe, podatkowe czy księgowi. Ich pomoc jest nieoceniona, gdyż dzięki niej przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim znaczną ilość wolnego czasu (którą może poświęcić na realizację innych zadań spółki) oraz pewność, że dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Ceny usług księgowych Warszawa

Pytanie do eksperta: Jakie są ceny usług księgowych w Warszawie?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca posiadający własną działalność gospodarczą, musi zdawać sobie sprawę z konieczności prowadzenia księgowości. Rzadko kto uczciwie może powiedzieć, że sobie z tym samodzielnie radzi. Wymaga to dużej wiedzy, czasu i doświadczenia. Dlatego właśnie poleca się, by skorzystać z usług biura księgowego. Warszawa jest dużym miastem, w którym roi się zarówno od takich ofert, jaki i od przedsiębiorców ich poszukujących. Niektórzy próbują radzić sobie sami by zaoszczędzić, a przecież koszt wcale nie jest taki duży. Nie możemy podać tu jednej ceny, ponieważ jest to kwestia zależna od wielu czynników takich jak:
* charakter prowadzonej działalności
* liczba i stopień skomplikowania operacji księgowych,
* forma opodatkowania ( ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe ),
* liczba zatrudnionych pracowników,
* liczba dokumentów.

Ustalona przez nas cena jest stała przez cały rok, chyba, że nastąpią zmiany w umowie. Jeżeli chcesz sprecyzować koszt usług dla Twojej firmy, to skontaktuj się z nami, a odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Nasza firma oferuję Ci cały zakres usług z dziedziny rachunkowości. Pracownicy, to profesjonaliści, którzy słyną z indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Gwarantujemy satysfakcję z usług naszego biura księgowego. Dla nas najważniejsze jest zadowolenie usługobiorcy, a to możemy osiągnąć wyłącznie dzięki fachowemu pełnieniu usług dla Niego. Dlatego właśnie wkładamy w naszą pracę całe serce.Skontaktuj się, a sam przekonasz się o zaletach naszej współpracy.

Księgowość firm

Pytanie do eksperta: Kto prowadzi księgowość?

Odpowiedź eksperta: Księgowość prowadzona jest przez wszystkie podmioty gospodarcze działające na rynku krajowym i zagranicznym, bez względu na osiągane przychody. Wysokość przychodu ma tylko znaczenie przy wyborze formy księgowania.

W przypadku spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych z góry narzucona jest pełna księgowość bez względu na osiągany przez nich przychód. Natomiast odnośnie spółek osobowych to wszystko zależne jest od ich obrotów. W czasie przekroczenia limitu księgowego, jakim jest kwota 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki zobowiązane są podobnie jak spółki kapitałowe do prowadzenia pełnej księgowości, czyli zapisywania wszystkich operacji gospodarczych jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie.

Ważną sprawą jest także, aby wspomnieć o zachowaniu chronologicznego i systematycznego zapisu. Jak już zostało wspomniane, księgowość można prowadzić na podstawie dwóch form. Do uproszczonej księgowości zalicza się karty podatkowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów. Większość przedsiębiorstw korzystających z uproszczonej formy wybierają KPiR ze względu na wiele korzyści. Po pierwsze jest prosta w obsłudze oraz nie wymaga posiadania dużej wiedzy z dziedziny rachunkowości. To właśnie dzięki księgowości przedsiębiorca jest w stanie na bieżąco kontrolować swój stan finansowy oraz doprowadzić do zwiększenia efektywności swojej działalności. Ma on możliwość kontroli każdej złotówki przepływającej przez firmę.

 

Odpowiedzialność biura księgowego

Pytanie do eksperta: Jaką odpowiedzialność ponosi biuro księgowe?

Odpowiedź eksperta: Coraz częściej przedsiębiorcy powierzają system księgowości swojej firmy biurowi rachunkowemu, które zajmuje się wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności. Za prawidłowe prowadzenie księgowości firmy odpowiada kierownik jednostki gospodarczej, co więc w sytuacji kiedy rozliczenia księgowe prowadzone są przez biuro księgowe.

Biuro rachunkowe, które prowadzi księgi swoich klientów w sposób nierzetelny, nieterminowy lub też niezgodny z prawem popełniając tym samym przestępstwo może ponosić odpowiedzialność o charakterze karnym, karno-skarbowym oraz cywilnym. O tym jakie konsekwencje będą egzekwowane w stosunku do biura rachunkowego decydują bardzo często ustalenia, które zawarte zostały w umowie.

Jeśli w wyniku działania biura rachunkowego przedsiębiorca poniesie szkodę, które jest ewidentnie winą biura księgowego może dochodzić swoich praw na podstawie odpowiedzialności cywilnej jaką ponosi biuro rachunkowe. Każdy podmiot, który zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla Klientów. W przypadku popełnianie przez biuro rachunkowe przestępstwa lub wykroczenia skarbowego stosowane będą kary, które przewidziane zostały w Kodeksie karno-skarbowym. Ustawa o rachunkowości zawiera przepis, który mówi o odpowiedzialności karnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom, za podawanie nierzetelnych informacji, konsekwencje mogą mieć formę grzywny a nawet kary pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, którzy należy wykonywać z ogromną dokładnością przy zastosowaniu się do wszystkich aktualnie obowiązujących norm prawnych.

 

Cennik usług księgowych

Pytanie do eksperta: Na jakim poziomie kształtują się ceny usług księgowych?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy decydując się na korzystanie z usług danego biura rachunkowego biorą pod uwagę nie tylko odpowiednią jakość świadczonych usług ale także ceny oferowanych usług księgowych.

Usługi księgowe mogą obejmować szeroki zakres czynności lub też sprowadzać się do prostych rozliczeń. Na ceny usług księgowych jakie oferowane są przez biura księgowe składać się będzie wiele elementów. Każde z biur rachunkowych sporządza cennik świadczonych usług według własnych wewnętrznych ustaleń, najczęściej jednak bierze się pod uwagę takie aspekty jak:
– charakter działalności gospodarczej jaka prowadzona jest przez Klienta,
– forma opodatkowania jakiej podlega Klient, czy jest to jedna z uproszczonych form w postaci ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów czy klient ma obowiązek prowadzić pełną księgowość
– liczba zatrudnionych pracowników,
– liczba dokumentacji.

Podjęcie stałej współpracy z biurem księgowym skutkować będzie cyklicznymi opłatami, które nie powinny się zasadniczo zmienić, jeśli parametry brane pod uwagę przy wycenie nie ulegną zmianie. Coraz częściej biura księgowe umożliwiają Klientom dostarczanie dokumentów za pomocą systemów on-line. Zmniejsza to koszty usług księgowych oraz wpływa na zwiększenie efektywności współpracy.

Ceny usług księgowych ustalane są najczęściej indywidualnie w porozumieniu z Klientem z uwagi na fakt, że każdy z przedsiębiorców zainteresowany jest innym zakresem usług. Stworzenie takiego indywidualnego pakietu usług zapewnienia Klientowi kompleksową obsługę w zakresie wymaganych czynności księgowych. Podanie konkretnych cen usług księgowych jest więc trudne, ponieważ składa się z wielu elementów i jest zależne od wielu czynników.

 

Wybór biura księgowego

Pytanie do eksperta: Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Odpowiedź eksperta: Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych to szereg czynności, które bardzo często powierzone są biurom księgowym. Wybór biura księgowego to trudna decyzja, którą muszą podjąć przedsiębiorcy. Na rynku usługi rachunkowe oferowane są przez wiele podmiotów, czasem bardzo trudno dokonać decyzji.

Nie prawidłowe rozliczenie prowadzonej działalności negatywnie oddziałuje na kondycje firmy oraz jej wizerunek, dlatego przedsiębiorca decydując się na wybór biura księgowego powinien zwrócić szczególną uwagę na wybrane oferty.

– Zakres świadczonych usług ma ogromne znaczenie z uwagi na fakt, że zakres obowiązków sprawozdawczych firm jest bardzo szeroki. Warto znaleźć takie biuro księgowe, które oferuje pełen pakiet i dokona kompletnego rozliczenia firmy.
– Dostępność dokumentacji, która może być potrzeba przedsiębiorcy do uregulowania danej sprawy. Obecnie bardzo często biura rachunkowe skanują dokumenty i przesyłają je drogą elektroniczną do swojego Klienta.
– Forma komunikacji z Klientem, właściwy sposób kontaktowania się z Klientem zapewnia szybkość przepływu informacji oraz oszczędność czasu dla każdej z stron.
– Zakres odpowiedzialności biura księgowego za wykonywane czynności rachunkowe.
– Dbałość o podnoszenie kwalifikacji ekspertów oraz jakość usług księgowych poprzez uczestnictwo w kursach, przynależność do organizacji branżowych.
– Wysokość sumy gwarancyjnej, która ma zrekompensować ewentualne straty będące następstwem popełnionych błędów.
– Opinie wyrażone przez Klientów biura księgowego, które pomagają w ocenie jakości usług jakie świadczone są prze dane biuro rachunkowe.

 

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to ogromna odpowiedzialność, która zabezpieczona jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, nie mniej jednak przedsiębiorca dobrze powinien zastanowić się z usług, którego biura księgowego skorzystać.

 

Biuro usług księgowych

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto korzystać z usług świadczonych przez biura rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Jeżeli jesteś przedsiębiorcą natłok oraz złożoność obowiązków księgowych pewnie niejednokrotnie spędza sen z Twoich powiek. Regulacje prawne oraz obowiązujące standardy są nieugięte i trzeba się do nich stosować. Obligują one przedsiębiorców do posiadania niekoniecznie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości, która jest niezbędnika do właściwego wykonywania obligatoryjnych procedur.

Nie każdy jednak posiada wystarczającą ilość czasu, by stale poszerzać swoją wiedzę o księgowości i monitorować nieustannie zmieniające się przepisy i ustawy. Z myślą o wszystkich tych, którzy nie posiadają odpowiednich predyspozycji oraz w natłoku pozostałych obowiązków nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków rachunkowych, powstały biura rachunkowe. Ich ideą jest świadczenie usług księgowych, mających za zadanie zapewnienie podmiotom gospodarczym stałej i kompleksowej obsługi prawnej, w taki sposób aby ich właściciele mogli w pełni skupić się na właściwej działalności prowadzonych przez nich firm. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie sobie pełnego outsourcingu, bezpieczeństwa oraz dokumentacji prowadzonej z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorca osiąga same korzyści. Jest to rozwiązanie o wiele bardziej opłacalne pod względem finansowym, niż zatrudnienie samodzielnej księgowej na etat. Ponadto przedsiębiorca zyskuje stały dostęp do usług świadczonych przez ekspertów o różnych specjalizacjach, zatrudnianych przez jedno biuro, z którym zdecydują się na stałą współpracę.

Biura księgowe

Pytanie do eksperta: Dlaczego biura rachunkowe stają się tak popularne?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie liczba nowo powstałych firm zajmujących się udzielaniem porad oraz wykonujących usługi księgowe znacznie wzrosła. Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się podjąć z nimi współpracę. Co jest przyczyną takiego zjawiska? Dlaczego coraz więcej przedsiębiorców zleca zajmowanie się sprawami swojej spółki firmom zewnętrznym?


Jednym z powodów może być szeroki wachlarz usług oferowany przez biura księgowe. Proponują one swoim klientom doradztwo z zakresu podatków, i księgowości oraz udzielają wskazówek dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Można zlecić im zajmowanie się rachunkowością, tworzenie dokumentacji, ewidencji czy deklaracji podatkowych. Mogą one również reprezentować przedsiębiorców przed różnego rodzaju organami czy urzędami. W ich usługach znajdziemy także rejestrację spółek czy pośrednictwo w ich zakupie albo sprzedaży.

Kolejnym z argumentów przekonującym do podjęcia współpracy z biurem księgowym jest gwarancja wykonywania usług na najwyższym poziomi. W biurach zatrudniani są tylko najlepsi eksperci, zespół dobiera się spośród dobrze wykształconych księgowych posiadających doświadczanie w wykonywaniu swojego zawodu. Jeżeli biura ma utrzymać się na rynku i pozyskiwać coraz to nowych klientów musi charakteryzować się profesjonalizmem i zatrudniać najlepszych księgowych.

Korzystanie z usług takich firm, stanowi dla przedsiębiorców niezwykle praktyczne rozwiązanie. Pozwala zmniejszyć liczbę ich obowiązków oraz tym samym zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na realizację podstawowych celów swojego przedsiębiorstwa.

Pełna obsługa księgowa w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak radzić sobie z księgowością w firmie?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmy wiąże się z ogromem obowiązków, które muszą być wypełnione na najwyższym poziomie, bo tylko to pozwoli na odniesienie sukcesu, który jest celem każdego przedsiębiorcy. Z doświadczenia wiemy, że księgowość jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem, na którym „polega” nie jeden przedsiębiorca. Nie warto dać się pokonać, jeżeli możesz skorzystać z opcji jaką oferuje Ci pełna obsługa księgowa w Krakowie.


Obsługa finansowa, kadrowo-płacowa, rachunkowa, księgowa… to wszystko możesz uzyskać podejmując współpracę z naszymi specjalistami. Po co niepotrzebnie denerwować się niezałatwionymi sprawami skoro my możemy sporządzić i złożyć za Ciebie dokumenty. Już wielu klientów zaufało naszemu doświadczeniu. Wielu z nich nadal czerpie satysfakcję z wykonywanych przez nas usług. Pełna obsługa księgowa w Krakowie została stworzona dla takich przedsiębiorców jak Ty, którzy chcą osiągnąć sukces, ale przy tym marzą o profesjonalnie prowadzonej księgowości w firmie. Nie daj się pokonać niezapłaconym podatkom, nieuregulowanym zobowiązaniom, nieterminowymi wpłatami, odsetkami. Zaufaj nam i zapomnij o jakichkolwiek problemach księgowych w firmie!


Dołącz do grona zadowolonych klientów i sprawdź jak łatwo z nami osiągnąć sukces. Ty zajmujesz się sprawami firmy, a my księgowością. Profesjonalna księgowość w Twojej firmie za niski koszt. Podsumowując: niskie koszty, wysoka jakość. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty. Pełna obsługa księgowa w Krakowie – zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Dobre biuro księgowe

Pytanie do eksperta: Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Odpowiedź eksperta: Ze względu na rozwój gospodarczy naszego kraju i rosnący popyt na usługi księgowe, w ostatnim czasie zaobserwować można zwiększającą się, w zawrotnym tempie, liczbę nowo powstałych biur rachunkowych. Z uwagi na fakt, że powierza się im kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa kwestie, nim zdecydujemy się na skorzystanie z tego typu usług powinniśmy upewnić się, że biuro księgowe, z którym planujemy podjąć współprace jest kompetentne i powierzone mu zadania wykonywać będzie w sposób profesjonalny.

Ważne jest aby dobrze przyjrzeć się firmie, której przekażemy obsługę księgową czy podatkową swojej spółki. Wiele informacji dostarczyć nam może Krajowy Rejestr Sądowy, warto również zajrzeć do sieci i poszukać opinii innych przedsiębiorców, którzy dotychczas skorzystali już z ich oferty. Uwagę powinniśmy zwrócić na staż biura, jeżeli funkcjonuje ono już kilka lat oznacza to, że posiada ono stałych klientów, a więc i ze swoich zadań musi wywiązywać się w sposób prawidłowy. Wiele możemy dowiedzieć się również analizując ofertę, im jest ona bardziej rozbudowana i im szerszy wachlarz proponowanych usług tym lepiej. Na jej podstawie wnioskować będziemy mogli, że biuro zatrudnia pracowników o różnorodnych specjalizacjach, wykształconych w różnych kierunkach, więc współpraca będzie mogła odbywać się na wielu płaszczyznach a obsługa będzie bardziej kompleksowa.

Wybór biura rachunkowego to nie lada wyzwanie, powierza się mu bardzo odpowiedzialne zadania, których nieprawidłowe wykonywanie przysporzy wiele problemów a być może nawet doprowadzi nasze przedsiębiorstwo do upadłości, dlatego też powinien on być dobrze przemyślany.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.