Posts tagged: bilans spółki

Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i start?

Odpowiedź eksperta: Bilans oraz rachunek zysków i strat to składniki rocznego sprawozdania finansowego, które sporządzane jest przez podmiot gospodarczy. Bilans zawiera zestawienie majątku jednostki gospodarczej oraz źródła kapitału, które ten majątek finansują. Z kolei rachunek zysków i strat prezentuje wyniki finansowe z poszczególnych segmentów, w których podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Dzięki sporządzeniu tych sprawozdań jednostka gospodarcza oraz podmioty zewnętrzne pozyskują pełen obraz przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych.

 

Każde z tych sprawozdań stanowi odrębne zestawienie danych, które obejmują dany zakres tematyczny. Takie sprawozdanie musi zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz podpisane przez osobę, która zajmowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych a także kierownika jednostki. Kolejnym etapem będzie zatwierdzenie sprawozdania przez organ zarządzający w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Niektóre ze sprawozdań podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, ten obowiązek jednak dotyczy tylko wybranej grupy przedsiębiorców.

 

Ustawa o rachunkowości dostarcza przedsiębiorcom informacji jak powinny być sporządzone takie sprawozdanie poprzez załączniki, które zawierają wzory sprawozdań, do których przedsiębiorcy muszą się stosować. Niektóre z jednostek gospodarczych mogą zastosować uproszczenia, ale jest to ściśle określone odrębnymi regulacjami prawnymi, zastosowanie uproszczeń jest możliwe w sytuacji kiedy nie zaburzoną one wiarygodnego obrazu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.