Posts tagged: aktualizacja

Aktualizacja danych członków zarządu w KRS

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura aktualizacji danych członków zarządu w KRS?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z regulacjami prawnymi każda spółka musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczne jest również dbanie o to, aby informacje dotyczące podmiotu, które widnieją w KRS były zawsze aktualne i prawdziwe. Po każdej zaistniałej zmianie w firmie np. zmianie siedziby firmy należy zaktualizować te dane w KRS. Zmiana członków zarządu również wiąże się z koniecznością aktualizacji i konkretnym postępowaniem. Na czym mogą polegać zmiany w zarządzie?

 • na zmianie całego zarządu (“wymiana członków”),
 • na zmianie jednego członka zarządu na innego,
 • na dodaniu bądź usunięciu jednego lub kilku członków.

KRS-Z3- to formularz, którego wypełnienie jest konieczne w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze obecnego zarządu. Dzięki uzupełnieniu wyżej wspomnianego wniosku możliwe będzie wprowadzenie aktualizacji danych w KRS. Należy pamiętać również o załączniku dołączonym tego formularza (KRS-ZK).

Wniosek wymaga także dołączenia kilku dokumentów:

 • dowód uiszczenia opłaty za wpis zmiany w KRS (250 zł),
 • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł),
 • dokument o powołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o powołaniu danego członka zarządu,
 • dokument o odwołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu danego członka zarządu, oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z funkcji członka zarządu,
 • poświadczony notarialnie wzór podpisu członka zarządu,
 • dokument wskazujący imię, nazwisko i adres członka zarządu,
 • formularz NIP2,
 • formularz RG-1.

Chcesz przeprowadzić aktualizację i zależy Ci na czasie? Zachęcamy do współpracy z naszymi ekspertami, którzy pomogą w przeprowadzeniu procesu aktualizacji danych członków zarządu w KRS.


Formularz kontaktowy – szczegółowe informacje na temat oferty

  Oddzwonimy
  Zamów rozmowę!
  Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
  Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.