Posts tagged: aktualizacja w KRS

Zmiana danych spółki jawnej w KRS pomoc

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych spółki jawnej w KRS jest skomplikowanym procesem?

Odpowiedź eksperta: Zmiana danych spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym może okazać się skomplikowanym procesem, wymagającym od przedsiębiorców szczególnej uwagi i dokładności. Warto zatem zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy specjalisty. W poniższym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania związane ze zmianą danych spółki jawnej w KRS i wskażemy, jakie formy pomocy można w tym zakresie otrzymać.

Jakie dane można zmienić w KRS dotyczące spółki jawnej?
Możliwości zmian danych spółki jawnej zgłaszanych do KRS są stosunkowo szerokie i dotyczą m.in. zmiany:
– nazwy firmy,
– siedziby spółki,
– adresu korespondencyjnego,
– danych rejestrowych,
– przedmiotu działalności,
– władz spółki.

Jakie dokumenty są wymagane do zmiany danych spółki jawnej w KRS?
Aby dokonać zmiany danych spółki jawnej w KRS, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć go w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. W przypadku niektórych zmian, np. zmiany nazwy firmy, konieczne jest również sporządzenie odpowiedniego dokumentu notarialnego.

Czy zmiana danych spółki jawnej w KRS jest płatna?
Tak, każda zmiana danych spółki jawnej w KRS wiąże się z uiszczeniem opłaty. Wysokość opłaty zależy od rodzaju dokonywanej zmiany i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Czy można dokonać zmiany danych spółki jawnej w KRS samodzielnie?
Tak, można dokonać zmiany danych spółki jawnej w KRS samodzielnie. Wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw rejestrowych. W przypadku braku pewności co do procedur i wymogów formalnych, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Jakie formy pomocy można otrzymać w przypadku zmiany danych spółki jawnej w KRS?
W przypadku zmiany danych spółki jawnej w KRS można skorzystać z pomocy specjalisty, np. radcy prawnego, księgowego lub firmy specjalizującej się w usługach dla przedsiębiorców. Specjaliści ci pomogą w przygotowaniu dokumentów, dokładnie omówią procedury oraz przeprowadzą cały proces zmiany danych spółki jawnej w KRS.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Aktualizacja danych w S24

Pytanie do eksperta: Jak zaktualizować dane w KRS?

Odpowiedź eksperta: W celu zgłoszenia zmiany adresu lub siedziby do Krajowego Rejestru Sądowego w formie papierowej należy wypełnić druk KRS Z3 oraz załączyć do niego następujące dokumenty w oryginałach:
– przy zmianie adresu – uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej,
– przy zmianie siedziby:
– uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza,
– uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej,
– tekst jednolity umowy spółki.

Zgłoszenie zmian w KRS powinno być dokonane w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. Niedotrzymanie terminu może sprawić, że wszczęte zostanie postępowanie przymuszające i zostanie nałożona kara grzywny. Maksymalny termin na złożenie wniosku o zmianę siedziby wynosi 6-miesięcy. Po upływie tego terminu uchwała traci moc.

Aktualizacja danych w S24 umożliwia szybsze złożenie wniosku. Jest ona dostępna dla spółek, które zostały zarejestrowane online. Opłaty sądowe w tym przypadku są niższe, a oprócz pieniędzy oszczędzasz również czas, który musiałbyś przeznaczyć na stanie w kolejkach urzędowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Przygotowanie aktualizacji do KRS

Pytanie do eksperta: Jak wygląda przygotowanie aktualizacji do KRS?

Odpowiedź ekspertaKrajowy Rejestr Sądowy jest to ogólnopolski spis podmiotów: spółek, przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz dłużników. Prowadzony jest on przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Dane zamieszczane w KRS są aktualne i odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.
Każda spółka ma obowiązek aktualizacji swoich danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to określone ustawowo i za niewywiązanie się z tego zadania grozi odpowiedzialność finansowa lub karna.

Po zmianie poniższych danych konieczne jest dokonanie aktualizacji danych:
– zmiana adresu,
– zmiana siedziby,
– zmiana zarządu spółki,
– zmiana sposobu reprezentacji.
W celu dokonania aktualizacji danych firmowych należy wypełnić odpowiedni wniosek zmiany wraz z załącznikami oraz złożyć go w KRS. Należy pamiętać, że każda zmiana danych jest płatna – w momencie składania wniosku pobierana zostaje odpowiednia, stała opłata.

Nie należy się martwić tym, że w wielu urzędach np. ZUS mają nasze nieaktualne dane – w większości zmian po złożeniu wniosku aktualizacyjnego do KRS sąd ten przesyła nowe dane do innych państwowych instytucji. Niestety zdarza się jednak tak, że oprócz składania wniosku do KRS konieczne jest również złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do innych instytucji.

Jeśli macie Państwo problem z wypełnieniem wniosku aktualizacyjnego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomożemy w wypełnieniu odpowiednich dokumentów oraz złożymy je za Państwa. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą oraz udzielą cennych porad.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.