DOTACJE UNIJNE

POIR

⇒ Krótka charakterystyka programów.
⇒ Wybór odpowiedniego programu.
⇒ Pomoc w pisaniu wniosku.
⇒ Wprowadzenie ewentualnych poprawek.
⇒ Złożenie wniosku.

Więcej informacji na ten temat

POIG

⇒ Krótka charakterystyka programów.
⇒ Wybór odpowiedniego programu.
⇒ Pomoc w pisaniu wniosku.
⇒ Wprowadzenie ewentualnych poprawek.
⇒ Złożenie wniosku.

Więcej informacji na ten temat
Zadzwoń