Usługi księgowe

Usługi księgowe

Jako specjaliści z wieloletnim stażem oferujemy Państwu pełne doradztwo księgowe. Usługa ta kierowana jest zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

USŁUGI KSIĘGOWE JUŻ OD 89 PLN!*

Klienci, którzy rejestrując spółkę z naszą pomocą zdecydują się na skorzystanie z usług księgowych mogą obniżyć cenę księgowości o 100 zł/miesiąc przez 6 miesięcy! *


Oferujemy pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu nowego pliku JPK_VDEK.
Po szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu.

tel: +12 378 34 20, +22 205 07 98
sms: 600 706 155

e-mail: biurorachunkowe@in-nova.pl


NOWA WERSJA PANELU KLIENTA JEST JUŻ DOSTĘPNA    

Pełna księgowość

Nasze usługi

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
• bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach VAT,
• przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT oraz VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
• przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
• sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,
• udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
• doradztwo w sprawach optymalizacji podatkowej dla spółki.
Pełna księgowość
Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić:

- spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, a także
- spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.
Podstawy prawne
Nasza firma zajmując się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstw, stosuje się do krajowych i międzynarodowych przepisów, które zostały zawarte w: Ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Każdy z wyżej wymienionych dokumentów ma na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości informacji, które są powiązane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Księgowość uproszczona

Nasze usługi
• komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów,
• przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT,
• optymalizacja kosztów i przygotowywanie raportów dla właścicieli firm,
• sporządzanie rozliczenia rocznego,
• reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym,
• bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
• prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
• udzielanie konsultacji księgowych i podatkowych.
Księgowość uproszczona
Prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 tys. EUR. Powyżej tej granicy, a w przypadku spółek handlowych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, bez względu na przychody, obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość).
Dokumenty księgowe
W polityce rachunkowości każdego przedsiębiorstwa należy określić typ dowodów księgowych zwanych również dowodami źródłowymi, które przyjmowane są do ewidencji. Zalicza się do nich m.in.: dowody zewnętrzne obce – czyli te, które są otrzymane od zewnętrznych kontrahentów, dowody zewnętrzne własne – czyli dokumenty wystawiane przez organizacje i przekazywane w oryginale kontrahentowi, dowody wewnętrzne – te, które dotyczą dokumentowania operacji wewnątrz organizacji i dowody zbiorcze.

Cennik:

do 20 dok. księgowych - 385 zł netto
do 40 dok. księgowych - 490 zł netto
do 100 dok. księgowych - 770 zł netto
do 200 dok. księgowych - 1085 zł netto
do 300 dok. księgowych - 1610 zł netto
do 400 dok. księgowych - 1960 zł netto

Cennik:

do 20 dok. księgowych - 315 zł netto
do 40 dok. księgowych - 420 zł netto
do 100 dok. księgowych - 665 zł netto
do 200 dok. księgowych - 980 zł netto
do 300 dok. księgowych - 1260 zł netto
do 400 dok. księgowych - 1540 zł netto

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz przedstawią szczegóły oferty.
Call Now ButtonZadzwoń