Posts tagged: założenie sp. z o.o.

Pomoc w przygotowaniu umowy spółki

Pytanie do eksperta:

Odpowiedź eksperta: Czy pomoc w przygotowaniu umowy spółki może okazać się niezbędna przy zakładaniu spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych regulowanych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoby wybierające spółkę z o.o. jako filar swojej działalności muszą również zwrócić uwagę na minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł oraz obowiązki wynikające z właściwego sporządzenia umowy spółki.

Procedura rejestracji spółki z o.o. może zostać przeprowadzona w sposób tradycyjny (papierowy) jak również elektroniczny przy zastosowaniu systemu S24. W obydwu przypadkach obowiązkowym elementem założenia podmiotu jest sporządzenie umowy spółki określającej jej późniejsze funkcjonowanie na rynku. Obowiązkowym jest, aby umowa spółki z o.o. była sporządzona w formie aktu notarialnego. W przypadku elektronicznej rejestracji spółki należy skorzystać z dostępnego w systemie wzorca (brak możliwości wprowadzania dodatkowych zapisów w umowie).

Umowa spółki z o.o. musi określać:

– nazwę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki z o.o.,
– wysokość kapitału zakładowego,
– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje się na pomoc w przygotowaniu umowy spółki, ponieważ odpowiednio sporządzona oraz zawierająca wszystkie wymagane elementy pozwala bezpiecznie założyć spółkę. Istotnie należy również zaznaczyć, że zapisy umowy spółki powinny zostać odpowiednio przemyślane, ponieważ każda zmiana w umowie spółki z o.o. również generuje koszty notarialne.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 pomoc w przygotowaniu umowy spółki

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:
Odpowiedź od eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet P.S.A. możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego PSA, jako nowoczesne i elektroniczne rozwiązanie m.in. dla startupów, może być wprowadzona tylko w nowoczesnym środowisku prawnym.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej to:

– brak barier wejścia – 1 złoty kapitału na start,
– szybka rejestracja elektroniczna – w 24 godziny za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”,
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym obowiązków,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów,
– uproszczona likwidacja PSA.


Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie może okazać się ciężkim zadaniem i nie każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość samodzielnie ją przeprowadzić. Przypominamy, że aby przejść przez ten skomplikowany proces, należy znać zasady rejestracyjne. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu tego procesu, to zachęcamy do skorzystania z pomocy ekspertów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot kapitałowy. W celu utworzenia tego przedsiębiorstwa niezbędne jest sporządzenie umowy oraz zebranie kapitału w wysokości pięciu tysięcy złotych.

 

Spółkę z o.o. zakładają przedsiębiorcy ze względu na to, że jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do jej podstawowych cech zalicza się, że spółka posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania.

Umowę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca formularza na portalu S24. Prawidłowo sporządzona umowa spółki, bez znaczenia na rodzaj formy prawnej zawierać powinna elementy takie jak – siedzibę, która inaczej jest miejscowością oraz adresem dla firmy. Według tego adresu określa się także Urząd Skarbowy, odpowiedni dla rozliczeń podatku dochodowego przez spółkę.

Kolejnym elementem, równie ważnym jest przedmiot działalności. W celu określenia przedmiotu używa się specjalnych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD.

Poza samym oznaczeniem adresu i nazwy dla firmy niezbędne jest także zawarcie w dokumentach kwestii, które znacząco wpłyną na jej funkcjonowanie – udziały wspólników, liczbę nominalną udziałów, czas trwania spółki oraz zasady podwyższania kapitału i zbywania udziałów.

W czasie trwania działalności gospodarczej możliwe jest wprowadzanie zmian w dokumentach spółki, jednak każda modyfikacja powinna zawierać formę pisemną, być uchwalona przez wspólników, a także zgłoszona w rejestrze sądowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce krok po kroku jest skomplikowaną procedurą prawną? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na otwarcie oddziału firmy?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP wymaga utworzenia oddziału firmy. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu.

Złożenie wniosku o wpis do KRS wymaga przedłożenia takich informacji, jak:
– imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentacji
– jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
– dowód uiszczenia wpisu sądowego oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– wniosek o wpis do systemu REGON
– zgłoszenie identyfikacyjnego NIP

Klienci naszego biura mogą liczyć na solidną pomoc w zakresie otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce krok po kroku. Przeprowadzimy całą procedurę otwarcia oddziału na terytorium Polski. Przygotujemy odpowiednią dokumentację, złożymy w urzędach. Postaramy się, aby czas otworzenia oddziału skrócić do minimum.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty przygotowanej przez nasze biuro rachunkowe. Solidna pomoc specjalistów księgowych, podatkowych i prawnych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jednoosobowa spółka z o.o

Pytanie do eksperta: Czym jest jednoosobowa spółka i czy opłaca się ją zakładać?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobową spółką może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza. Spółka z o.o. może uzyskać status jednoosobowej firmy za pomocą dwóch sposobów – pierwotnego oraz wtórnego. O pierwotnym mówi się w momencie, gdy utworzono i zarejestrowany został przez jedną osobę. Uzyskanie przymiotu jednoosobowej może mieć również charakter wtórny. Dzieje się tak w momencie, gdy wskutek podejmowanych czynności prawnych jedna osoba skupia w swoim ręku wszelkie udziały, podzielone wcześniej pomiędzy wspólników.

Status wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. wygląda w taki sam sposób, jak przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową firmę. Przedsiębiorca nadal musi więc opłacać składki ZUS oraz stosować podwójne opodatkowanie. Jeżeli wspólnik jednoosobowej spółki planuję wypłatę dywidendy, to wówczas zobowiązany będzie do zapłaty z tego tytułu podatku, w wysokości 19%. Podsumowując, wadą jednoosobowej firmy jest obowiązek płacenia podwójnego podatku – pierwszy, od zysku spółki, a drugi podczas wypłaty dywidendy.

Jednoosobowa spółka z o.o. jest korzystną formą do prowadzenia biznesu. Jej konstrukcja znajduje szerokie zastosowanie w biznesie. Firma prowadzona przez jedynego wspólnika używana jest do tworzenia spółek celowych. Rozpoczynając tego typu przedsięwzięcie przedsiębiorca otrzymuje możliwość łatwiejszego zarządzania firmą oraz możliwość oddzielenia spraw związanych z inwestycją do odrębnego podmiotu gospodarczego. W rezultacie przedsiębiorca może chronić swój majątek, jeżeli podejmie się założenia spółki celowej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakup spółek wady

Pytanie do eksperta: Jakie wady związane są z zakupem gotowej spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Od dłuższego czasu zamiast rejestrowania firmy od podstaw w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej możliwe jest wybranie alternatywnego rozwiązania – zakupu gotowej spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która założona może być przez jedną lub więcej osób. Samodzielna rejestracja firmy może polegać na podpisaniu umowy spółki u notariusza lub na skorzystaniu z internetowego trybu S24. Każda z tych opcji posiada jednak swoje wady i zalety. Złożenie papierowej formy dokumentu wiąże się z kilkutygodniowym oczekiwaniem na wpis w rejestrze sądowym, z kolei elektroniczny wzorzec umowy jest dość ograniczony – nie można więc uregulować niektórych kwestii.

Alternatywą dla samodzielnej rejestracji jest zakup gotowej spółki. Transakcje te są w pełni legalne oraz zgodne z prawem. Podmioty gospodarcze zarejestrowane kilka miesięcy lub lat wcześniej przeznaczone są do dalszej odsprzedaży. Wyposażone zostają w komplet dokumentów, numer NIP, REGON, szeroki zakres kodów PKD oraz rejestrację w VAT.

Kupując gotową spółkę Klient zwalnia się z wszelkich niedogodności oraz formalności – wszelką dokumentacją zajmują się specjaliści, a sam podmiot gospodarczy nie musi powtórnie przechodzić procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niektórzy jednak uważają, że zakup spółki nie może być pozbawiony wad. Jak każda inna procedura gotowe spółki również nie są złożone z samych zalet. Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu podmiotu gospodarczego narzekać mogą na niepewność transakcji – niektóre firmy lub osoby prywatne okazać się mogą fałszywymi sprzedawcami lub oferować mogą spółki z zadłużeniami. W takiej sytuacji lepszym pomysłem jest sprawdzić kompetencje sprzedawcy oraz podmiot

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Elementy umowy spółki

Pytanie do eksperta: Jakie elementy musi posiadać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby była ważna?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Spółka z o.o. to jednak jeden z podmiotów, który założyć możemy także drogą elektroniczną, za pomocą platformy dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W takiej sytuacji umowa sporządzana jest na podstawie wzorca, w związku z czym obecność notariusza nie jest wymagana.

Na umowie spółki obowiązkowo muszą znaleźć się następujące elementy:
– pełna nazwa spółki z dopiskiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– miejscowość oraz adres siedziby spółki,
– przedmiot działalności spółki określony na podstawie kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),
– kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych, mogą stanowić go zarówno wkłady niepieniężne oraz niepieniężne, czyli tzw. aport,
– udziały wspólników, czyli określenie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
– wysokość oraz wartość nominalna udziałów,
– czas trwania spółki o ile został określony.

W umowie spółki z o.o. warto zawrzeć szereg innych zagadnień takich, jak na przykład kwestie dopłat, uprzywilejowania udziałów, wypłaty dywidendy itd.. Postanowienia szczegółowe pomagają w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów pomiędzy wspólnikami. W przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyżej wymienione elementy są wystarczające, aby zapewnić spółce prawidłowe funkcjonowanie na rynku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak przebiega proces rejestracji spółki?

Pytanie do eksperta: W jaki sposób przebiega rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona przez jedną lub większą ilość osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Jest jednym z nielicznych podmiotów gospodarczych, który można zarejestrować przez Internet.

Elektroniczna rejestracja dostępna jest dzięki specjalnemu portalowi S24. Wnioski złożone za jego pośrednictwem rozpatrują wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze w godzinach, w których pracują sądy.

Należy podkreślić, że elektroniczna rejestracja daje nam możliwość pokrycia kapitału wyłącznie środkami pieniężnymi. Powinno to nastąpić najpóźniej 7 dni po wpisaniu spółki do rejestru.

Przebieg rejestracji spółki z o.o. przez eKRS wygląda następująco:
1. Rejestracja użytkowników w systemie eKRS.
2. Przygotowanie danych niezbędnych do zarejestrowania spółki tj. nazwy spółki, jej danych adresowych, właściwego sądu rejestrowego na podstawie siedziby spółki, listy wspólników, członków organów zarządczych oraz oddziałów.
3. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi.
4. Wygenerowanie wniosków i formularzy. Na tym etapie należy skontrolować czy dane na nich zawarte są prawidłowe.
5. Podpisanie dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP.
6. Uregulowanie opłaty sądowej (250 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).
7. Przesłanie wniosku do właściwego sądu rejestrowego w celu jego rozpatrzenia.

Zarejestrowanie spółki przez Internet przeciętnie 24 godziny. To o kilka tygodni krócej niż w przypadku tradycyjnej rejestracji spółki w urzędzie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółek Zielona Góra

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero od momentu zarejestrowania spółki, uzyskuje ona osobowość prawną. Podmiot gospodarczy może zostać zarejestrowany w sądzie rejestrowym właściwym dla miejsca siedziby spółki. Rejestracja odbywa się na skutek wniosku o zarejestrowanie spółki złożonego do sądu przez wszystkich członków zarządu tej spółki.

Od momentu podpisania umowy jednostki gospodarczej u notariusza, a do momentu zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd rejestrowy, spółka istnieje jako spółka z o.o. w organizacji. W tym czasie posiada ona tak zwaną podmiotowość prawną. Oznacza to, że może podpisywać już umowy, a nawet prowadzić działalność gospodarczą.

Wniosek o rejestrację podmiotu gospodarczego powinien zostać złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli tak się nie stanie, firma automatycznie zostanie rozwiązana i jej zarejestrowanie nie będzie już możliwe. Należy pamiętać, że jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 6 miesięcy, a sama rejestracja zostanie dokonana przez sąd po upływie tego terminu, spółka będzie mogła normalnie funkcjonować.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji posiada pewne ograniczenia m.in.:
– nazwa spółki zawiera dopisek “w organizacji”,
– za zobowiązania spółki zaciągnięte w tym okresie odpowiadają spółka i osoby, które działały w imieniu spółki (np. członkowie zarządu lub pełnomocnik),
– w przypadku spółki jednoosobowej jej jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki w zakresie wykraczającym poza złożenie wniosku o wpis do KRS.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Przeprowadzenie rejestracji spółki Warszawa

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy miasto, w którym przeprowadzę rejestrację ma znaczenie dla mojej późniejszej działalności?

Odpowiedź eksperta:Rejestracji spółki dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Oznacza to, że rejestrując spółkę w Warszawie, czy też Krakowie to właśnie te miasta będą stanowiły siedzibę założonej działalności.

Siedziba ma ogromne znaczenie w kontaktach handlowych. Firmy, których siedziba ulokowana jest w dużym, prestiżowym mieście cieszą się o wiele większą wiarygodnością w otoczeniu biznesowym. Tym samym zostają obdarzone o wiele większym zaufaniem nie tylko przez Klientów, ale także kontrahentów, co szczególne znaczenie ma podczas rozpoczynania działalności.

W Polsce najbardziej pożądaną lokalizację dla siedziby spółki stanowi Warszawa. Niestety samodzielne przeprowadzenie rejestracji w stolicy wiąże się z szeregiem niedogodności takich jak liczne formalnościami oraz długi czas, który musimy poświęcić ich dopełnieniu. Kwestie związane z biurokracją na szczęście możemy niemal całkowicie pominąć. Sposobem na to jest zakup gotowej spółki z siedzibą w Warszawie.

Gotowa spółka jest podmiotem gospodarczym przygotowanym do natychmiastowej działalności. Wyposażona jest zatem w numery NIP, KRS i REGON, kapitał zakładowy oraz komplet dokumentów. Kupując gotową spółkę jej właścicielami stajemy się już w zaledwie jedną dobę, a naszym jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na jej umowie w obecności notariusza.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem gotowej spółki z o.o. zarejestrowanej w Warszawie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią ofertę naszej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń