Posts tagged: zakładanie spółki

Zakładanie spółki jawnej S24

Pytanie do eksperta: Jak przebiega zakładanie spółki jawnej przez Internet?

Odpowiedź eksperta:W myśl przepisów z dnia 15 stycznia 2015 roku możliwa stała się rejestracja spółki jawnej przez Internet. Wcześniej za pomocą systemu teleinformatycznego można było założyć tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto wspomnieć, że z początkiem stycznia 2015 roku pojawiła się także możliwość założenia innej spółki osobowej – spółki komandytowej. Jednak odpowiadając na pytanie, jak przebiega zakładanie spółki jawnej przez Internet, trzeba uwzględnić poszczególne kroki.

Rejestracja spółki jawnej odbywa się na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy wspólnik powinien utworzyć konto, które nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego kwalifikowanego za pomocą certyfikatu, wystarczy podpis E-PUAP, który jest bezpłatny. Następnie zakładający spółkę jawną powinni złożyć wniosek przez Internet i udać się do punktu potwierdzenia tożsamości, aby zakończyć procedurę.

Zakładanie spółki jawnej przez Internet jest o połowę tańsze od metody tradycyjnej, jeśli uwzględnić opłatę sądową za wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętać należy także o uiszczeniu opłaty za opublikowanie informacji o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dzięki możliwości założenia spółki jawnej przez Internet, wspólnicy oszczędzają pieniądze także na wizycie u notariusza, ponieważ nie jest ona wymagana. Za kolejny atut można uznać szybkość rejestracji, która jest krótsza od tradycyjnego sposobu zakładania spółki jawnej.

Nic dziwnego zatem, że rejestracja spółki jawnej przez Internet staje się coraz popularniejsza.

Tania rejestracja spółki jawnej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja jawnej spółki?

Odpowiedź eksperta:W pierwszej kolejności przybliżmy kilka najistotniejszych faktów na temat spółki jawnej. Jest to spółka osobowa, która uważana jest często za najprostszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Nie posiada osobowości prawnej, w związku z czym nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące osób prawnych. Każdy ze wspólników w spółce jawnej odpowiada za zobowiązania w równym stopniu. Umowa takiej spółki powinna zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  • czas trwania spółki (jeśli jest określony).

Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne będzie wypełnienie formularza KRS- W1 oraz dodatkowo KRS-WB, KRS-WM oraz KRS-WK. Czasem potrzebne są jeszcze dodatkowe formularze, lecz to zależy od szczegółów zawartych w umowie spółki. Nie można zapomnieć o uregulowaniu opłat za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak widać, proces rejestracji spółki jawnej może sprawiać kłopoty zwykłemu przedsiębiorcy. Właśnie dlatego, oferujemy kompleksową pomoc. Z chęcią wyręczymy Państwa w zakładaniu firmy.

Od pewnego czasu istnieje również inne rozwiązanie, jakim jest s24. Jest to system umożliwiający rozpoczęcie biznesu bez wychodzenia z domu. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z instrukcjami systemu. Znacznie ułatwia to rejestrację spółki jawnej. Umowa spółki sporządzana jest za pomocą wzorca jakie udostępniony jest w systemie.

Rejestracja spółki z oo opłaty 2016

Pytanie do eksperta: Jak będą wyglądać opłaty za rejestrację spółki z o.o. z 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Zacznijmy od tego, że zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się na pewno z większymi kosztami niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, która podejrzewam, dalej będzie najczęściej zakładaną formą prawną firmy w 2016 roku. Jednak osoby, które zdecydują się na rejestrację spółki z o.o., wiele na tym zyskają przede wszystkim ze względu na brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki swoim majątkiem, przeciwnie do zakładających jednoosobowe działalności gospodarcze. Inne korzyści jakie płyną z założenia spółki z o.o. to stosunkowo niski kapitał zakładowy – wynoszący obecnie 5 000 zł. Planowane jest na 2016 rok obniżenie kapitału zakładowego do 1 zł, jednak czy te przepisy wejdą w życie i na jak długo – trudno przewidzieć.

Niemniej jednak opłaty wiążące się z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2016 roku są następujące:

– opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie wymaganego przepisami aktu notarialnego; wysokość opłaty ustalana jest od wysokości kapitału zakładowego; duży wkład początkowy nie stanowi problemu, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości przewidziało taką sytuację i ustaliło w specjalnym rozporządzeniu stawki maksymalne,
– opłata za odpis umowy spółki z o.o.; wymagane jest sporządzenie dwóch takich dokumentów – do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędu skarbowego,
– opłaty związane z wpisem spółki z o.o. do KRS – opłaca sądowa wniosku o rejestrację oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– podatek od czynności cywilnoprawnych – wysokość to 0,5 % kapitału zakładowego,
– opłata za notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu,
– opłata za rejestrację spółki z o.o. jako czynnego podatnika VAT; od 2015 roku zniesiono tę opłatę, ale za uzyskanie potwierdzenia rejestracji do VAT przedsiębiorca zapłaci 170 zł,
– opłaty za dodatkowe dokumenty.

Spółki z o.o. z 2012

Pytanie do eksperta: Czy warto kupić spółkę z o.o. zarejestrowaną w 2012 roku?

Odpowiedź eksperta: O korzyściach wynikających z kupna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można by długo pisać. Jeśli dojdzie do tego, że posiada ona 4-letni staż, to tym bardziej przybywa zalet.
Zacznijmy od kwestii jaką jest spółka z o.o. Statystyki wskazują, iż jest ona obecnie najpopularniejszą formą działalnością gospodarczej. Istnieje wiele powodów, dla których spółki z o.o. są tak często zakładane. Jej głównymi zaletami jest ograniczona odpowiedzialność wspólników własnym majątkiem oraz niski minimalny kapitał zakładowy, wynoszący 5 000 zł.
Co sprawia, że chcemy kupować spółkę z o.o. częściej niż zakładać ją od podstaw? Pozwala nam to znacznie ograniczyć czas oczekiwania. Kupno firmy trwa jedynie dobę, ewentualnie dwie, natomiast proces jej powstawania zajmuje około miesiąca. Jeśli zależy Państwu na czasie, to nabycie spółki jest doskonałym rozwiązaniem. Warto wspomnieć również, że pozbywamy się w ten sposób wszelkich formalności! Sprzedając Państwu firmę, to my zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Załatwiliśmy już numery NIP, KRS, REGON oraz VAT, ponieważ wiemy, że niewiele osób ma głowę do wypełniania dokumentów i biegania po urzędach.
Jeśli chodzi o spółki ze stażem to warto wspomnieć w tym miejscu o ich najważniejszej zalecie, jaką jest duża zdolność kredytowa. Firma, która powstała kilka lat temu, wzbudza zdecydowanie większe zaufanie komisji rozpatrującej wniosek o kredyt lub dofinansowanie. Dzięki temu zyskają Państwo realniejszą szansę na wsparcie finansowe!
Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

 

Założenie spółki w 2016

Pytanie do eksperta: Jak wygląda założenie spółki w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Nowy rok jest doskonałą okazją, by założyć własną spółkę, która przyniesie Ci duże zyski. Nowy rok, nowe możliwości. Prowadząc dobrze prosperującą spółkę, stajesz się człowiekiem sukcesu. Zanim jednak nastąpią zyski, konieczne będzie poświęcenie mnóstwa energii i czasu. Założenie spółki to nic prostego. Wiąże się to z mnóstwem skomplikowanych procesów, w których z pewnością się pogubimy. Zwykły przedsiębiorca nie poradzi sobie z tym wszystkim. Właśnie po to istnieje nasza firma.
Posiadamy ogromne doświadczenie, co daje nam dużą przewagę nad konkurencją. W Twoim imieniu przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, byś Ty nie musiał tracić na to czasu. Wypełnimy wnioski i formularze oraz zdobędziemy dla Twojej firmy numery NIP, REGON, VAT, KRS. Jak wiadomo, rejestracja spółki jest czasochłonna, a dla przedsiębiorcy czas, to pieniądz. Dlatego właśnie możesz być pewny, że ograniczymy czas oczekiwania na rejestrację do minimum. Zajmiemy się również pozyskaniem wszelkiej koniecznej koncesji czy licencji.
Aby skorzystać z naszej pomocy, nie musisz wcale odwiedzać naszej siedziby! Obsługujemy klientów z całej Polski, którzy wszystkie szczegóły ustalają online i telefonicznie. Daje to dużą wygodę współpracy. Jesteśmy profesjonalistami, którzy indywidualnie podchodzą do każdego klienta. Posiadamy ważne certyfikaty zaświadczające o najwyższej jakości pełnionych przez nas usług.
Skontaktuj się z nami, lub przyjdź do biura, a omówimy wszystkie szczegóły i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Rejestracja spółki w 2016 roku

Pytanie do eksperta: Jak będzie wyglądać rejestracja spółki osobowej on-line w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie rejestracji spółki osobowej on-line (spółki jawnej oraz komandytowej) jest możliwe już od 2015 roku dzięki nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. W 2016 roku w procesie elektronicznej rejestracji spółek osobowych znów zostaną wprowadzone zmiany.

Dla przypomnienia spółkę komandytową lub jawną można założyć elektronicznie przy wykorzystaniu wzorca umowy po wypełnieniu formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Główne założenie przy zakładaniu spółki osobowej on-line: użytkownik bądź użytkownicy podpisujący dokumenty lub wniosek muszą posiadać założone i aktywne konto w systemie. Umowa spółki komandytowej czy jawnej zostaje zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich niezbędnych danych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi. Rejestrując spółkę przez Internet można wnieść wkład tylko gotówkowy. W przypadku spółki jawnej zgodnie z wzorem on-line, możliwa jest tylko reprezentacja dwuosobowa (dwóch wspólników lub wspólnik łącznie z prokurentem).

Zakładając spółkę osobową on-line warto pamiętać, że wzorzec umowy daje pewien margines wyboru, są to typowe rozwiązania opisane w Kodeksie spółek handlowych. Jednak od 1 kwietnia 2016 roku możliwe stanie się dokonywanie zmian w umowie spółki, dzięki zastosowaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakładanie spółki komandytowej w 2016

Pytanie do eksperta: Jak w 2016 roku wygląda rejestracja spółki komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa to podmiot, który rejestrowany jest w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden w sposób nieograniczony odpowiada za zobowiązania spółki, a drugi posiada odpowiedzialność ograniczoną.

Proces jej rejestracji jest procedurą złożoną i skomplikowaną, która składa się z takich etapów jak:

1. Sporządzanie umowy spółki zawierającej:

– firmę i siedzibę spółki;
– przedmiot działalności spółki;
– czas trwania spółki (jeżeli jest określony),
– potwierdzenie wniesienia wkładów przez każdego wspólnika oraz informacja o ich wartość;
– wyznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli.

2. Rejestracja w KRS, polegająca na wypełnieniu formularzy:
– KRS-W1,
– KRS-WC
– KRS-WK,
– KRS-WM,

oraz przedłożeniu ich wraz z:

– umową spółki (w formie wypisu z aktu notarialnego)
– wykazem wspólników wraz z ich adresami,
– notarialnym poświadczaniem, wzorem podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
– dewotom uiszczenia opłaty sądowej – 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Nabycie numerów NIP i REGON.

Spółkę komandytową w 2016 zarejestrować można będzie także za pośrednictwem internetu, dzięki czemu ograniczyć można będzie kwestie formalne, sprowadzając je do założenia konta w serwisie udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wypełnienia i wysłania formularzy drogą online.

Czyste spółki z 2016 roku

Pytanie do eksperta: Co znaczy, że spółka jest „czysta”?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy przeglądający oferty spółek na sprzedaż często spotykają się ze stwierdzeniem „czysta spółka”. Dla części z nich jest to pojęcie niejasne lub nie do końca zrozumiałe.

Zagadnienie to bezpośrednio odnosi się do historii gospodarczej danego podmiotu i jeśli jest ona czysta, oznacza to, że posiada ona kompletną dokumentację, wszystkie numery rejestrowe, wkłady wniesione na rzecz kapitału zakładowego oraz, że:

– nigdy nie podjęła aktywnej działalności (została tylko zarejestrowana i nie podjęła żadnych działań),
– nie posiada jakichkolwiek zobowiązań finansowych ani zobowiązań wobec wierzycieli,
– nigdy nie podpisała żadnej umowy i nie była stroną w żadnych postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych czy podatkowych,
– nigdy nie zatrudniała pracowników,
– nie posiada żadnych danych kontaktowych (telefonu, faxu, emaila, domeny itd.)
– nigdy nie udzielała żadnych pełnomocnictw,
– nigdy nie miała zaksięgowanej żadnej faktury,
– nigdy nie miała żadnych uchwał ani protokołów,
– nie zalega z płatnościami podatkowymi ani żadnymi innymi.

Zakup czystej spółki w 2016 roku to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej bez konieczności przeprowadzanie procedury rejestracji spółki. Zakup gotowego podmiotu, o czystej historii daje taki sam rezultat, jak założenie jej od podstaw, w postaci spółki gotowej do podjęcia działań i wprowadzenia swojej oferty na rynek.

Założenie spółki komandytowej w 2016

Pytanie do eksperta: Czy warto się zdecydować na założenie spółki komandytowej w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa stanowi kolejny z częstych wyborów przedsiębiorców, zaraz po wyborze spółki z o.o. Nie jest może dla wszystkich tak atrakcyjną formą pod względem ograniczonej odpowiedzialności. Daje ona jednak możliwość ograniczenia odpowiedzialność tylko części wspólników, lecz i tak dla wielu firm może okazać się ona lepsza niż spółka z o.o. 

 
Na założenie spółki komandytowej również warto się zdecydować, podczas rozpoczynania działalności gospodarczej. Należy jednak wiedzieć, że proces jej założenia jest tak samo trudny jak innych spółek. Dlatego też niezwykle cenna może okazać się pomoc specjalistów w tym zakresie. Nasi eksperci pomagają w zakładaniu spółek z o.o. oraz innych typów spółek, w tym także spółek komandytowych.  
 
Za założeniem spółki komandytowej w 2016 roku przemawiają coraz lepsze warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Powstaje wiele nowych szans oraz pojawiają się między innymi dotacje na rozpoczynanie działalności. Jest to dobry argument, by zdecydować się na własną działalność, zamiast pracy na etacie. 
 
Spółka komandytowa jest także prosta w prowadzeniu. Każdy z wspólników ma określone zasady działania. Komandytariusze wnoszą wkład do spółki i służą swoją pomocą w prowadzeniu jej działalności, ale nie odpowiadają materialnie i nie są uprawnieni do reprezentacji spółki bez odpowiedniego pozwolenia. Natomiast komplementariusze zajmują się prowadzeniem i reprezentacją spółki, ale i odpowiadają w pełni za jej zobowiązania. Podział ten jest jasny, a więc prowadzenie spółki łatwiejsze i bezpieczniejsze. 

Rejestracja spółki z oo online

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto się zdecydować na rejestrację spółki z o.o. online?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest najczęściej bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku spółek handlowych. To ich rejestracja jest najtrudniejszą z możliwych, lecz to także one są najbardziej atrakcyjnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to, że poszukuje się rozwiązań, które w znaczący sposób ułatwią założenie działalności gospodarczej. Jednym z nich, które jest możliwe do zastosowania w spółce z o. o. jest rejestracja spółki online. Aby przeprowadzić rejestrację spółki z o.o. przez Internet, trzeba założyć konto w systemie elektronicznym, dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie po zalogowaniu należy przeprowadzić cały proces rejestracji w KRS z wykorzystaniem gotowego wzoru umowy spółki.

Na rejestrację spółki z o.o. w taki sposób warto się zdecydować z wielu powodów. Pierwszym z nich jest znaczne ułatwienie zakładania własnej działalności. Przedsiębiorca nie musi udawać się osobiście do notariusza, by sporządzić wymaganą umowę spółki, ani też do sądu rejestrowego, gdzie trzeba byłoby przeprowadzić końcowy etap rejestracji. Dzięki rejestracji spółki z o.o. przez Internet można oszczędzić także czas potrzebny na założenie spółki oraz po części pieniądze, które wiążą się z rejestracją w KRS. Czas rejestracji spółki z o.o. online przebiega w ciągu jednego dnia. Dodatkowo opłata za wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców jest niższa, niż w przypadku tradycyjne rejestracji.

Podsumowując ten artykuł, zachęcamy do zakładania spółki z o.o. za pośrednictwem Internetu. Jest to wygodny, oszczędny oraz szybki sposób, by rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Call Now ButtonZadzwoń