Posts tagged: usługi księgowe

Ceny transferowe a podatki

Pytanie do eksperta: Czy ceny transferowe mogą być wykorzystane do minimalizacji obciążeń podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Ceny transferowe jako ceny towarów usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami mogą różnić się od cen w porównywalnych transakcjach zawartych przez podmioty niepowiązane.

Wynika to z tego, że:
a) Ceny te nie zostały wynegocjowane na wolnym rynku. Kształtują się one w stosunku do transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Dotyczyć mogą także udostępniania wartości niematerialnych, czy udzielania pożyczek. Ceny transferowe dotyczą najczęściej transakcji zawieranych między “spółką matką”, a “spółkami córkami” lub “spółkami siostrami”, ponieważ podmioty te traktuje się jako powiązane.

b) Ceny ustalane są we wzajemnych transakcjach i podmioty mają swobodę w ich kształtowaniu ze względu na zakres wyboru ich poziomu.

c) Czynniki wpływające na poziom ustalania ceny transferowej dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne:
– czynniki zewnętrzne: taryfy absolutne, relatywne różnice w opodatkowaniu, przyjazny charakter polityki państwa, kursy walut
– czynniki wewnętrzne: majątkowe zróżnicowanie podmiotów zależnych, udziały w rynku jakimi dysponują podmioty

d) Ceny transferowe mogą zostać uznane jako skuteczne narzędzie w przerzucaniu dochodów między przedsiębiorstwami powiązanymi.

e) Cena określona przez podmioty powiązane wpływa na wysokość obrotu, który jest podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Funkcja podziału dochodu jaką dysponują ceny transferowe odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia podatkowego, ponieważ osoby ustalające ceny mają swobodę decyzyjną, która wpływa na planowanie podatkowe przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Koronawirus l4

Pytanie do eksperta: Czy jest możliwość telefonicznego nabycia L4?

Odpowiedź eksperta: Z tego, co możemy zauważyć w Polsce w przeciągu ostatnich dni, daje nam do zrozumienia, że sytuacja jest poważna. Zamknięcie sklepów, galerii handlowych, dyskontów itp. wydawało się rzeczą nie do wykonania. Jednak odgórnie narzucone zakazy prowadzenia działalności przez 2 tygodnie, zmusiły przedsiębiorców do chwilowego zaprzestania swoich działań.

Podobna sytuacja dotyczy zwolnień lekarskich, gdyż do tej pory, aby je otrzymać, konieczne było osobiste pojawienie się w gabinecie lekarskim oraz konsultacja doktora, który stwierdzał, czy pacjentowi powinno zostać wystawione zwolnienie lekarskie. Z racji podejmowania wszelkich działań zapobiegających, pojawiła się możliwość nabycia L4 przez telefon.

Jednak należy wiedzieć, iż telefoniczne zwolnienie lekarskie jest wystawiane standardowo po konsultacji z lekarzem, aczkolwiek różnicą jest to, iż jest ona telefoniczna. Celem tego jest zapobiegnięcie obecności ewentualnych osób zakażonych w miejscach publicznych oraz przychodniach, gdzie i tak pojawiają się pacjenci z obniżoną odpornością organizmu.

Z tego, co wiemy – została uruchomiona specjalna linia telefoniczna, na której można uzyskać porady medyczne, a dzięki e-receptom, lekarz może również przepisać receptę na leki.

Rozwiązanie to jest tymczasowe i z całą pewnością po ustaniu tak wysokiego zagrożenia zakażeniem koronawirusem, nie będzie już możliwości nabycia zwolnienia lekarskiego w czasie rozmowy telefonicznej.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa kadrowo – płacowa firm w Warszawie

Pytanie do eksperta: Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa? Czy warto z niej skorzystać prowadząc niedużą firmę?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Obsługa kadrowo-płacowa to wszelkie prace związane z prowadzeniem tych dokumentów.

Akta osobowe pracownika składają się z 4 części. Należą do nich:
– część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
– część B- dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia,
– część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia,
– część D – dokumenty związane z nałożeniem na pracownika kar porządkowych.

Samodzielnie prowadzenie tych akt jest skomplikowane i czasochłonne. Z tego względu opiekę nad tymi dokumentami warto powierzyć specjalistom, a samemu skoncentrować się na zasadniczej działalności swojej firmy, a wraz z tym na generowaniu zysków.

Do głównych usług outsourcingu księgowego należą:
– rozliczanie urlopów,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– kierowanie na badania okresowe,
– przeprowadzenie formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy bądź jego wygaśnięciem,
– przekazywanie dokumentacji do ZUS,
– obsługiwanie świadczeń socjalnych,
– wydawanie zaświadczeń,
– sporządzanie umów o pracę,
– i wiele innych.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi księgowe, w tym usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm w Warszawie. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu podczas którego nasi konsultanci omówią szczegóły naszej oferty oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z Waszej strony.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość dla informatyków

Pytanie do eksperta: Prowadzę działalność z branży informatycznej. Jaką księgowość muszę prowadzić? Czy powinienem skorzystać z usług księgowych czy rozliczenia mogę wykonywać samodzielnie?

Odpowiedź eksperta: Firmy działające w branży informatycznej z punktu widzenia prawnego niczym nie różnią się od innych firm działających w innych sektorach. W zależności od swojej firmy oraz wysokości osiąganych dochodów rozliczenia muszą wykonywać w formie księgowości pełnej bądź uproszczonej.

Z naszej perspektywy firmy informatyczne ze względu na swoją wyjątkową specyfikę wymagają specjalnych rozwiązań. Z tego względu prócz tradycyjnych usług takich, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczenia faktur, obsługa kadrowo-płacowa oferujemy stały i łatwy dostęp do firmowych dokumentów online.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zapewnić znacznie więcej niż nasza konkurencja. Przejmujemy wszelkie obowiązki księgowe, pozwalając przedsiębiorcom skupić się na zasadniczej działalności firmy.

Nie wymagamy osobistego odwiedzania siedziby naszego biura. Kontakt może ograniczyć się do rozmów telefonicznych oraz drogi mailowej.

Doskonale wiemy, że każda firma jest inna w związku z czym potrzebuje indywidualnego podejścia i specjalnych rozwiązań. Z tego względu naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb oraz wymagań poszczególnych przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły oraz odpowiemy na ewentualne pytania.

Z prowadzenia KPiR możemy zostać zwolnieni ze względu na nasz wiek i stan zdrowia oraz rodzaj i rozmiar naszej działalności. Wniosek o zwolnienie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego chcemy skorzystać ze zwolnienia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Czym jest VAT UE?

Pytanie do eksperta: Co to jest podatek VAT UE?

Odpowiedź eksperta: W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej znacznie łatwiejszy stał się jej dostęp do rynków państw członkowskich. W związku z tym coraz większa ilość polskich przedsiębiorców decyduje się na wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami, są to tak zwane transakcje wewnątrzwspólnotowe. Podczas ich stosowania konieczne jest zastosowanie specjalnego rodzaju rozliczania się – VAT-UE. Polega to na rozliczaniu podatku w miejscu, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę bądź mieszka.

Podatnicy VAT zobowiązani są do rejestracji VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji, która dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabycia usług, dla których miejscem świadczenia jest państwo nabywcy.

Do rejestracji na potrzeby VAT-UE zobowiązani są także podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie obrotu w wysokości 200 000 złotych jeżeli wartość transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym roku przekroczyła 50 000 złotych, gdy nabywa usługi od kontrahentów, których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, dla których miejscem rozliczenia podatku jest kraj nabywcy.

W celu zarejestrowania podatnika do VAT-UE konieczne jest uzupełnienie formularza VAT-R i złożenia go do Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT wówczas wystarczy zaktualizowanie danego formularza.

W przypadku, gdy podatnik jest zwolniony z podatku VAT, jednak zarejestruje się do VAT-UE nie traci zwolnienia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Czym jest uproszczona księgowość?

Pytanie do eksperta: Czym jest uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy w Polsce mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość, jednak nie zawsze mogą dobrowolnie wybrać, z której będą korzystać. W określonych przypadkach obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty.

Uproszczona księgowości nazywana także małą, jest znacznie prostsza w prowadzeniu niż pełna księgowość. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie. Wyróżniamy trzy formy małej księgowości:
– kartę podatkową,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– książkę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa skierowana jest do określonego grona przedsiębiorców. Podatek nie zależy od przychodów czy dochodów lecz ustalany jest na cały rok odgórnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacony jest w określonej stawce, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przez firmę przychodów, koszty nie są brane pod uwagę, co oznacza, że przedsiębiorca musi płacić podatek, nawet gdy jego działalność nie przynosi zysków. W przypadku książki przychodów i rozchodów podatek płacony wybrany jest w wybranej przez przedsiębiorcę stawce, jednak zależy on od dochodów czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość dla dużej firmy

Pytanie do eksperta: Jak odbywa się założenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Olbrzymie korporacje zmuszone są do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej. Jest zbiór zaawansowanych zasad, według których rachowane są należności przedsiębiorstwa wobec państwa. Prowadzenie księgowości zmusza przedsiębiorców między innymi do:
– prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych,
– sporządzania sprawozdań finansowych,
– kontrolowania stanu aktywów i pasywów.

Mając na uwadze stopień skomplikowania powyższych zabiegów, korporacje te zmuszone są do zatrudnienia biura rachunkowego. Mimo dodatkowych kosztów związanych z jego usługami, niesie ono wiele korzyści.

Przede wszystkim niweluje niebezpieczeństwo popełnienia jakichkolwiek błędów i zaniedbań, które skutkują poważnymi konsekwencjami prawnymi. O ile w przypadku niewielkich błędów mogą one przybrać formę pieniężną, tak za olbrzymie przestępstwa podatkowe prócz kary finansowej bardzo często dołączana jest kara ograniczenia wolności.

Pragniemy zaoferować Państwu profesjonalne usługi z zakresu księgowości. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość uproszczona w Krakowie

Pytanie do eksperta: Prowadzę małą firmę w Krakowie, czy muszę poprowadzić jej księgowość?

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca posiada prawny obowiązek prowadzenia firmowej księgowości. W zależności od wielkości obrotów oraz charakterystyki swojej działalności robić to powinien na podstawie księgowości pełnej bądź jej uproszczonego odpowiednika. W przypadku niewielkich firm zazwyczaj odbywa się to na podstawie prostszego wariantu, czyli księgowości uproszczonej. Stanowi ona zestaw podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych i wyliczania na ich podstawie podatków.

Wyróżniamy trzy podstawowe formy księgowości uproszczonej:
1. Karta podatkowa – polega na płaceniu co miesiąc stałej, ściśle określonej kwoty, zależnej od ilości zatrudnionych pracowników, wielkości miejscowości w której prowadzimy działalność oraz jej charakteru.
2. Ryczałt ewidencjonowany – podatek wylicza się na podstawie osiągniętych przychodów. Całkowicie pomijane są kwestie kosztów jego uzyskania, stąd też jego stawki są znacznie niższe od stawek standardowych.
3. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów – wysokość podatku wylicza się sumując przychody i koszty ich uzyskania. Jest ona szczególnie korzystna jeżeli przedsiębiorstwo zacznie popadać w kłopoty finansowe, gdyż w przypadku strat nie płacimy podatku.

Prowadzenie firmowej księgowości zawsze warto powierzyć specjalistom, gdyż zapewnia ono firmowym aktom najwyższy poziom obsługi, a przedsiębiorcy pełne bezpieczeństwo. Nasza firma oferuje usługi księgowe dla firm. Działamy na terenie Krakowa. Zachęcamy zatem do kontaktu w celu poznania szczegółów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki z o.o.?

Pytanie do eksperta: Zdecydowałem się na otworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zastanawiam się ile kosztuje prowadzenie jej księgowości?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form do prowadzenia firmy. Na popularność tego podmiotu wpływa jej osobowość prawna, brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, niski kapitał zakładowy, a także fakt, iż założyć ją może niemal każdy. Niestety spółka ta ma zasadnicza wadę jaką stanowi konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Ta z kolei zmusza przedsiębiorcę do przekazania swojej dokumentacji specjalistom. W tym celu może zdecydować się na usługi biura rachunkowego bądź etatowe zatrudnienie księgowego.

Etatowe zatrudnienie księgowego to znacznie droższy wariant, jednakże zapewnia nieustanną kontrolę oraz bezpośredni kontakt księgowego z firmową dokumentacją. Księgowy może także natychmiast zareagować w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Biuro rachunkowe to z kolei optymalne rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw, gdyż zapewnia kompleksową opiekę księgową w atrakcyjnej cenie.

Cena poprowadzenia księgowości dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w znacznym stopniu zależy od wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych pracowników oraz osiąganego dochodu, gdyż to właśnie te czynniki mają wpływ na ilość dokumentów występujących w firmie oraz formy rozliczeń.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu prowadzenia księgowości dla spółek. Do każdego zlecenia podchodzimy bardzo indywidualnie w pełni dostosowując nasze działania, a z tym także cennik do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Usługi finansowo – księgowe

Pytanie do eksperta: Czy samodzielne prowadzenie firmowej księgowości zagwarantuje moim rozliczeniom pełną poprawność?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście jest to możliwe. Należy mieć jednak na uwadze, że samodzielne prowadzenie firmowej księgowości jest trudne i niezwykle uciążliwe. Wymaga nieustannego kontrolowania modyfikacji, które zachodzą w przepisach prawa podatkowego, a także poświęcenia temu zabiegowi ogromnej ilości czasu.
Aby jednak ograniczyć te niedogodności, przy jednoczesnym zapewnieniu firmowej księgowości najwyższego poziomu obsługi, warto zdecydować się na outsourcing, więc usługi profesjonalnych biur rachunkowych.

Usługi finansowo – kadrowe obejmują między innymi:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie KPiR,,
– rozliczenia na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego,
– obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej,
– reprezentowanie firmy przed poszczególnymi urzędami,
– rozliczenia ZUS,
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Biura rachunkowe skupiają w sobie kadrę doświadczonych i kompetentnych księgowych, dzięki czemu możesz być spokojny o stosowane przez nich rozwiązania i narzędzia. Ponadto biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za własne działania. Oznacza to, iż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w firmowej księgowości, wszelkie wynikłe z tego tytułu konsekwencje poniesie biuro rachunkowe.

Nasza firma od wielu lat trudni się w outsourcingu księgowym. Przez czas ten udało nam się zdobyć grono zadowolonych klientów, których działalności stanowią najlepsza wizytówkę naszej firmy.
Zachęcamy do kontaktu w celu poznania i skorzystania z naszej oferty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Call Now ButtonZadzwoń