Posts tagged: rozliczenie podatków

Składanie wniosku o niezaleganie w US

Pytanie do eksperta: Jak i gdzie złożyć wniosek o niezaleganie w Urzędzie Skarbowym?

Odpowiedź eksperta: Jeśli potrzebują Państwo zaświadczenia odnośnie braku zaległości podatkowych, bądź chcą sprawdzić wartość owych zaległości, zachęcamy do zapoznania się z naszych artykułem, w którym omawiamy sposób na to, jak nabyć ten dokument bez stania w kolejkach, bądź specjalnego przyjazdy z zagranicy przez osoby tam przebywające.

Otóż jako firma z wieloletnim doświadczenie, jesteśmy w stanie szybko, sprawnie i bezpiecznie załatwić Państwu taki dokument. Nasz pracownik dane zaświadczenie załatwi dla Państwa w maksymalnie tydzień, a cała usługa wygląda tak, jak opiszemy to poniżej:
– sporządzenie i podpisanie pełnomocnictwa,
– dostarczenie wniosku do US przez naszego pracownika,
– odbiór gotowego zaświadczenia z US o niezaleganiu w zakresie podatków,
– wysłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną,
– wysłanie oryginałów dokumentów pocztą na podany przez Klienta adres.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które znalazły się w takiej sytuacji i muszą nabyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych. Składanie wniosku o niezaleganie w US to jedna z naszych usług, co z pewnością może być dla Państwa gwarancją na wysoką jakość świadczonej usługi, jak również na całkowite bezpieczeństwo powierzanych nam danych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

JPK

Pytanie do eksperta: Kogo obowiązuje JPK?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny to zestaw dokumentów i informacji dotyczących prowadzonej działalności. Obecnie obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni posiadają wszyscy przedsiębiorcy:
– mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a ich obrót roczny nie przekracza 2 milionów euro posiadają ten obowiązek od 1 stycznia 2018 roku,
– mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 10 milionów euro oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 50 milionów euro, a aktywa nie przekraczają 43 milionów euro zobowiązani są do tego od 1 stycznia 2017 roku,
– duzi przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników lub u których roczny obrót jest wyższy niż 49 milionów euro bądź aktywa są wyższe niż 43 miliony euro posiadają ten obowiązek od 1 lipca 2017 roku.

Do pozostałych struktur JPK, które trzeba przesyłać na żądanie organu podatkowego należą:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Duże przedsiębiorstwa obowiązek przesyłania pozostałych JPK na żądanie organu podatkowego posiadają od 1 lipca 2016 roku, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do tego będą od 1 lipca 2018 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Zadzwoń