Posts tagged: rejestrowanie spółek

Usługi rejestracja sp zoo

Pytanie do eksperta: Czy warto skorzystać z usług rejestracji spółki?

Odpowiedź eksperta:Wielu przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki z o.o. w momencie rozwinięcia się dotychczasowej działalności (firma staje się większa).

Cały proces rejestracji jest jednak czasochłonny, a nieraz bardzo skomplikowany. Usługi rejestracja sp zoo świadczone są przez wiele firm, ale i osób fizycznych. Po pomoc najlepiej udać się do sprawdzonego biura, które posiada doświadczenie i referencje w kwestiach zakładania spółek. Jest to ważne, ponieważ pozytywne uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego możliwe jest po rzetelnym dopełnieniu formalności rejestracyjnych zgodnie z prawem i przepisami.

Kompleksowe usługi rejestracja sp zoo to załatwienie praktycznie wszystkich formalności w imieniu klienta. Cały proces rejestracji wymaga sporządzenia i wysłania dokumentów wniosków do:

– KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
– US (Urząd Skarbowy)
– GUS (Główny Urząd Statystyczny)
– ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Usługi rejestracji obejmują także doradztwo od samego początku, aż do samego końca, w zakresie wyboru kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego, umowy najmu siedziby, a także kwestii związanych z opodatkowaniem. Decydując się na rejestrację online, firma świadcząca usługi rejestracja sp zoo dokonuje wszystkich formalności w jeden dzień, jeśli natomiast wybierze się opcję tradycyjną proces rejestracji trwa od 1 do 5 dni roboczych.

Skorzystanie z usługi rejestracja sp zoo polecane jest każdemu przedsiębiorcy, który swoją działalność chce rozpocząć szybko i bez komplikacji. Jeśli jest Pan/Pani jednym z nich-zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki Wrocław

Pytanie do eksperta: Mieszkam we Wrocławiu, mogę skorzystać z usługi rejestracji w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Miejscowość, w której dokonywany jest proces rejestracji nie ma znaczenia, może to być dowolne miejsce w Polsce. Istotną kwestią jest podanie konkretnej miejscowości, jako siedziby firmy.

W dzisiejszych czasach założenie spółki może odbyć się przez Internet w systemie teleinformatycznym bez konieczności wizyt w kancelarii notarialnej i urzędach. Zdalnie możemy zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę komandytową z o.o. czy spółkę jawną.

Nasi specjaliści pomagają Klientom z całej Polski, a nawet z zagranicy w otworzeniu firmy. Metoda kontaktu zależy od Klienta – telefonicznie, e-mailowo, przez Skype lub osobiście. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i atrakcyjne dla Klienta.

Rejestrują spółkę z pomocą ekspertów, Klient ma pewność poprawności przeprowadzonego procesu, wypełnionych dokumentów i dopełnionych formalności. Specjaliści w ramach usługi pomogą w jak najlepszym przygotowaniu i doborze wariantów np. umowy spółki, aby firma miała jeszcze lepszy start na rynku.


Zebranie danych, dostosowanie umowy spółki, sesja rejestracyjna, wysłanie i opłacenie wniosku rejestrowego trwa ok. 2 godziny. Klient ok. 1-3 dni robocze oczekuje na wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i nadanie numerów. Po tym czasie gotowa już spółka może zaczynać swoją działalność statutową.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Dokumenty aktualizacyjne spółki KRS

Pytanie do eksperta: Dlaczego odpowiednio przygotowane dokumenty aktualizacyjne spółki KRS są tak ważne?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy często zapominają o obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS. Jeżeli już zdecydują o dopełnieniu tych formalności, chcą zrobić to najszybciej jak to możliwe. Niestety w przypadku samodzielnej aktualizacji danych w KRS zdarza się, że procedura trwa wiele dni i ciągle pojawiają się nowe wnioski do uzupełnienia oraz złożenia.

Jak przyspieszyć procedurę i dopełnić obowiązki zgodnie z przepisami prawa? Najkorzystniejszym oraz najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy w imieniu przedsiębiorcy zajmą się przygotowaniem dokumentów oraz złożeniem ich w odpowiednim KRS.

Dokumenty aktualizacyjne spółki KRS sporządzone przez doświadczone grono specjalistów zawierają niezbędne informacje znacząco skracając całą procedurę aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasze biuro rachunkowe In-nova oferuje kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji danych w KRS. Cenimy sobie przedsiębiorców, którzy dbają o odbiorców zewnętrznych korzystających z informacji ujawnianych w KRS. Chcemy pomóc im dbać o bezpieczeństwo spółki na rynku. Z tego powodu do swojej oferty usług wprowadziliśmy pomoc w aktualizacji danych w KRS, która maksymalnie odciążą przedsiębiorców o formalności związanych ze zmianą danych.

Wszystkich zainteresowanych szczegółową ofertą w zakresie aktualizacji danych w KRS zachęcamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania dotyczące świadczonych przez nas usług oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące współpracy.

Prosta spółka akcyjna Warszawa

Pytanie do eksperta: Jakie zalety posiada prosta spółka akcyjna?

Odpowiedź eksperta:Wiele osób zastanawia się nad skorzystaniem z nowego typu spółki, jakim jest Prosta spółka akcyjna Warszawa. Bardzo często pojawiają się jednak pytania dotyczące korzyści związanych z prowadzeniem tego typu spółek. Przedstawiamy zalety P.S.A.

Szybka rejestracja – umowa prostej spółki akcyjnej zasadniczo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Możliwe jest jednak zawarcie jej także przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja tak zawiązanej spółki powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpływu wniosku o wpis spółki.

Nieograniczone uprzywilejowanie – przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej zakładają szereg możliwości uprzywilejowania akcji, w szczególności w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

Świadczenie pracy i usług jako wkład – odmiennie od innych spółek kapitałowych, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usługi.

Minimalny kapitał – charakterystyczną cechą prostej spółki akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. W jego miejsce wprowadzony został inny rodzaj kapitału podstawowego. Jego wartość wyznacza wartości rzeczywiście wniesionych wkładów podlegających przeznaczeniu na kapitał akcyjny. Do powstania spółki wymagane jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złoty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółek Płock

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek w Płocku?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek, to proces, który musi przejść każda jednostka gospodarcza, aby prawnie stać się podmiotem prawa. Proces ten jest skomplikowany i może doprowadzić przyszłego przedsiębiorcę, nie znającego się na przepisach, do rezygnacji z własnych marzeń.

Coraz mniej przedsiębiorców decyduje się na samodzielną rejestrację spółki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale dla inwestorów, którzy mają już jakieś pojęcie o obowiązujących przepisach. Rejestracja polega bowiem na sporządzeniu dokumentów, wypełnieniu ich i dostarczeniu do odpowiednich instytucji.

Niestety jest to długie i monotonne zajęcie, dlatego polecamy Państwu inny, szybszy sposób. Nasza firma od lat zajmuje się rejestracją i sprzedażą jednostek gospodarczych. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu posiadamy grono zadowolonych Klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami współpracy, to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Proste spółki akcyjne rejestracja online

Pytanie do eksperta: Czy proste spółki akcyjne rejestracja online musi zawierać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Ostatnim etapem zarówno przy rejestracji tradycyjnej, jak i internetowej jest uzyskanie wpisu do KRS. W tym celu zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Krajowego Sądu Rejestrowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis Prostej Spółki Akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zawierać:
– firmę, siedzibę i adres spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę akcji,
– jeśli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
– jeśli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, zaznaczenie tych okoliczności,
– wysokość kapitału akcyjnego,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności,
– nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
– nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeśli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– jeśli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka jawna

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka jawna?

Odpowiedź eksperta:Spółka jawna to osobowy podmiot prawa handlowego. Jego zasady uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jako osobowe przedsiębiorstwo spółka nie posiada osobowości prawnej, bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Jej prowadzenie polecane jest osobom, które planują wykonywać w małej lub w średniej skali działalność o niewielkim stopniu ryzyka.

Każdy ze wspólników w spółce jawnej odpowiada za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką oraz każda z odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo osób zobowiązana jest do wnoszenia określonych w umowie wkładów, które następnie przekładane są na prawa wspólników do udziału w zyskach i stratach spółki. W zakres czynności, jakie pełnią w spółce wspólnicy zalicza się wszelkie zadania, które nie przekraczają zwykłych czynności spółki. Do najważniejszych należą prawo do reprezentowania, prawo do prowadzenia spraw, do równego udziału w zyskach, do corocznego żądania wypłacania odsetek, do żądania rozwiązania spółki oraz do wypłaty udziału w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej.

W przypadku spółki jawnej to podatnicy są podatnikami, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podmiot osobowy w postaci spółki jawnej założony może zostać przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. W tym celu sporządzić należy umowę, która zawarta musi zostać na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy Kodeksu określają, że w umowie spółki znaleźć się powinna nazwa firmy, przedmiot działalności, określona liczba wkładów, siedziba oraz czas trwania. Umowa zawiązana zostaje pomiędzy wspólnikami także jako element obowiązkowy w do złożenia w rejestrze przedsiębiorców.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej – ile wynosi kapitał zakładowy?

Odpowiedź eksperta: Do tej pory przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej mogliśmy się zetknąć z pojęciem kapitału zakładowego. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne informacje o wysokości kapitału zakładowego znajdują się na stronach internetowych spółek bądź w pismach handlowych.

W spółce z o.o. wysokość kapitału zakładowego może wynosić od 5 000 zł. Z kolei w spółce akcyjnej minimalna wysokość to 100 000 zł. Są to jednak wartości, których nie można traktować jako wyłącznych gwarancji wypłacalności spółki. Należy bowiem odróżnić wysokość kapitału zakładowego od realnego majątku przy rejestracji spółki.

W obecnym obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, że mimo wysokiego kapitału zakładowego spółka na rachunku bankowym ma “0 złotych”. Z drugiej strony może również nastąpić sytuacja, w której spółka przy minimalnym kapitale zakładowym osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe. Tym samym posiadanie kapitału zakładowego na wysokim poziomie nie zapewnia większej ochrony wierzycielom, a z kolei jego niski poziom nie przesądza o niewypłacalności spółki.

W Prostej Spółce Akcyjnej kapitał akcyjny ma odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Wysokość kapitału akcyjnego określa zarząd/rada dyrektorów na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak założyć P.S.A.?

Odpowiedź eksperta: Prostą spółkę akcyjną można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Decyzja o tym, w jaki sposób zarejestrują Państwo spółkę, musi zostać podjęta już na etapie zawierania umowy spółki.

Jeśli skorzystają Państwo z systemu S24 – rejestrację przeprowadzicie on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Rejestracja w trybie S24 będzie kosztowała nas tylko opłatę sądową. Płatność zostanie pobrana elektronicznie. Opłacony wniosek trafi do wybranego przez Państwa sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby.

Jeśli zawrą Państwo umowę spółki u notariusza, dokumenty wymagane do rejestracji powinni złożyć Państwo w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie kosztować trochę więcej niż w przypadku online, a wpłacić powinieneś ją na rachunek bankowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku

Pytanie do eksperta: Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku – jaki jest pierwszy krok?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem do założenia spółki jest zawarcie umowy spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Aby umowa Prostej Spółki Akcyjnej była ważna, powinna zawierać:
– określenie firmy i siedziby spółki,
– wskazanie przedmiotu działalności spółki,
– określenie liczby, serii i numerów akcji,
– określenie przywilejów związanych z akcjami,
– wskazanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – określanie przedmiotu tych wkładów, serii i numerów akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje,
– jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usługi – określenie także rodzaju i czasu świadczenia pracy lub usług,
– określenie organów spółki,
– wskazanie liczby członków zarządu i rady nadzorczej,
– oznaczenie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby:
– tradycyjnie w formie aktu notarialnego,
– z wykorzystaniem wzorca umowy, który został udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym.

Zawarcie umowy Prostej Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem odręcznym.

Wnoszenie wkładów niepieniężnych do P.S.A. w postaci świadczenia pracy bądź usług, jest niemożliwe w przypadku zawarcia umowy w systemie teleinformatycznym. Należy zatem pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy i rejestracji P.S.A. w trybie S24 akcje mogą zostać pokryte jedynie wkładami pieniężnymi.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń