Posts tagged: rejestrowanie spółek

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:
Odpowiedź od eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet P.S.A. możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego PSA, jako nowoczesne i elektroniczne rozwiązanie m.in. dla startupów, może być wprowadzona tylko w nowoczesnym środowisku prawnym.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej to:

– brak barier wejścia – 1 złoty kapitału na start,
– szybka rejestracja elektroniczna – w 24 godziny za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”,
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym obowiązków,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów,
– uproszczona likwidacja PSA.


Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie może okazać się ciężkim zadaniem i nie każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość samodzielnie ją przeprowadzić. Przypominamy, że aby przejść przez ten skomplikowany proces, należy znać zasady rejestracyjne. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu tego procesu, to zachęcamy do skorzystania z pomocy ekspertów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Osobowość prawna spółki

Pytanie do eksperta: Dopiero zaczynam z prowadzeniem działalności i spotkałem się z pojęciem osobowości prawnej spółki – co to znaczy?

Odpowiedź eksperta:Pojęcie osobowości prawnej używa się dla podmiotów, które posiadają określoną zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Podstawowym przepisem, który reguluje kwestię osobowości prawnej jest Kodeks Cywilny. Zgodnie z treścią – osobami prawnymi jest Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną. Osoby prawne, obok osób fizycznych stanowią drugą kategorię osób określonych w Kodeksie.

Raz uzyskana osobowość prawna stanowi o istnieniu danej osoby prawnej. Jej utrata następuje w chwili wykreślenia osoby prawnej z odpowiedniego rejestru, chyba że przepisy te stanowią inaczej. Utrata osobowości następuje w momencie zakończenia istnienia osoby prawnej.

Osoba prawna stworzona zostaje w ściśle określonych celach i uznawana jest za samodzielny podmiot prawa cywilnego, który ma zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków.

Różnica pomiędzy osobami prawnymi, a jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną polegają na tym, że członkowie jednostki niebędącej osobą prawną ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Kolejną różnicą jest fakt, że osoba prawna wszelkie czynności dokonuje przez swoje organy.

Od tego, czy podmiot gospodarczy wyposażony zostanie w osobowość prawną zależy polskie prawo. Osoby fizyczne posiadają zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. W przypadku przedsiębiorstw osobowość musi zostać nałożona przez ustawodawcę.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka osobowa

Pytanie do eksperta: Co oznacza, że spółka jawna, partnerska czy komandytowa jest spółkami osobowymi?

Odpowiedź eksperta:W Kodeksie Spółek Handlowych ustawodawca wprowadził dwa typy przedsiębiorstw – spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki osobowe to podmioty, których działalność opiera się na osobistej więzi pomiędzy jej wspólnikami. Stanowi strukturę odrębną od jej wspólników zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Osobowe podmioty gospodarcze mają zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym także nieruchomości i prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania.

Aby spółka osobowa mogła powstać niezbędne jest w tym celu uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis poprzedza się zawarciem przez podmiot gospodarczy stosownej umowy spółki, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – podpisaniem statutu. Forma umowy spółki osobowej uzależniona jest od rodzaju spółki.

Różnicą pomiędzy spółką osobową, a kapitałową jest to, że osobową spółkę handlową utworzyć może co najmniej dwóch wspólników, natomiast możliwe jest prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników podmiotów osobowych za zobowiązania ma charakter osobisty, a z kolei kapitałowa jednostka gospodarcza odpowiada z wniesionych wkładów.

Zgodnie z prawem handlowa spółka osobowa posiada status przedsiębiorcy, jednak nie jest osobą prawną. Niektórzy uważają, że spółki osobowe są bardzo podobne statusem do osób prawnych, ponieważ posiadają wyodrębniony majątek, organy, a także zdolność prawną oraz sądową. Ze względu na jej ciekawą charakterystykę wiele osób decyduje się na prowadzenie biznesu w formie spółki osobowej, ponieważ może ona przynieść wiele korzyści.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Sp z o.o. kapitał

Pytanie do eksperta: Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy, jakie muszę pokryć w celu założenia spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych, a jego minimalna wysokość zależy od formy prawnej. Przedsiębiorca podczas sporządzania aktu notarialnego zobligowany jest do podania kwoty, jaką stanowić będzie kapitał w spółce.

Kapitał zakładowy to inaczej wkłady, jakie wspólnicy wnieśli w formie pieniężnej lub w formie aportu. Po zgromadzeniu wniesionego majątku zostaje on przeznaczony na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki, tak więc dla podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna kwota kapitału wynosi 5 tysięcy złotych, a dla spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tysięcy złotych i dla spółki akcyjnej aż 100 tysięcy złotych.

Jeżeli spółka z o.o. zakładana była w sposób tradycyjny, to niezbędne będzie oprócz pokrycia kapitału także sporządzenie oświadczenia wszystkich członków zarządu spółki z o.o. o wniesieniu wkładów w całości. W przypadku przedsiębiorstwa zakładanego za pośrednictwem portalu S24 wspólnicy mają możliwość jedynie wniesienia wkładów w formie pieniężnej oraz również sporządzenie oświadczenia i złożenia osobiście, nie za pośrednictwem internetu do sądu rejestrowego.

Wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie kapitału mają na celu służyć finansowaniu działalności spółki. W toku działalności spółki wkłady podlegać mogą tak zwanej surogacji, co znaczy, że zastępowane zostaną innymi składnikami majątkowymi. Wspólnicy nie mają jednak prawa otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rejestracja spółek Łódź

Pytanie do eksperta: Jakie są zalety rejestracji spółki sposobem tradycyjnym oraz uproszczonym?

Odpowiedź eksperta: Decydując się na samodzielne założenie własnej firmy do wyboru przedsiębiorca ma rejestrację podmiotu gospodarczego tradycyjnie lub w sposób uproszczony. Tradycyjny sposób zawiązania spółki wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego dokumentu w postaci aktu notarialnego. Sama procedura trwa z reguły kilka tygodni i wymaga składania odpowiedniej dokumentacji do urzędów. W celu zawarcia statutu spółki niezbędna jest także wizyta u notariusza, który zajmuje się formalnościami.

Drugim rozwiązaniem, który powstał jako alternatywne ułatwienie dla przedsiębiorców jest system S24. E-rejestracja możliwa jest podczas zakładania niektórych form prawnych na przykład spółki z o.o. i stanowi dużą rewolucję informatyczną. Zaletą tej elektronicznej procedury jest czas, jaki przedsiębiorca poświęca na złożenie dokumentów rejestracyjnych. Proces rejestracji przez Internet spółki jest znacznie szybszy niż tradycyjna forma wpisu, a formalności również zmniejszone są do jednego, gotowego wzorca formularza elektronicznego, który należy wypełnić i przesłać. Przedsiębiorca, w przypadku trybu S24 może także zaoszczędzić określoną sumę pieniężną. Składanie elektronicznego wniosku nie powoduje konieczności odbywania wizyty u notariusza, a to równoznaczne jest ze zniesieniem obowiązku opłacania taksy notarialnej.

Wymaganiem, jakie spełnić musi przedsiębiorca w celu zarejestrowania firmy elektronicznie jest posiadanie elektronicznego podpisu. Dokumenty zgłoszeniowe w trybie S24 podpisać musi każdy wspólnik nowo zakładanej spółki. Dynamiczna informatyzacja urzędów to fakt, dlatego wiele osób woli bez wychodzenia z domu, w sposób sprawny zarejestrować firmę. Rejestracja spółki przez Internet jak i tradycyjnie posiada swoje zalety i wady, a ostateczny wybór w dużej mierze zależy przede wszystkim od potrzeb wspólników i zapisów, jakie mają znaleźć się w postanowieniach umowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Pomoc przy rejestracji spółki w S24

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na pomoc przy rejestracji spółki w s24?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółki za pomocą systemu S24 odbywa się przez Internet. Ten sposób założenia firmy z każdym dniem staje się bardziej popularny. Powodem jest czas załatwienia formalności oraz wprowadzenia produktów na rynek.

Czym różni się rejestracja spółki przez Internet od tradycyjnej formy założenia biznesu?
Rejestracja spółki S24 wymaga od założycieli skorzystania z dostępnego wzorca umowy spółki. To znacznie ogranicza formalności. Gotowy wzór umowy nie wymaga formy aktu notarialnego, co znacznie optymalizuje koszty rejestracji spółki. System S24 umożliwia tworzenie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki.

Co z kwestią wnoszenia wkładów do spółki? W przypadku rejestracji spółki online istnieje możliwość wniesienia wkładów wyłącznie w formie gotówkowej. Ten sposób rejestracji uniemożliwia wnoszenie aportu do spółki. Zamknięcie całej procedury rejestracyjnej możliwe jest nawet w czasie 24h.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki za pomocą systemu S24. Pomożemy zarejestrować konto użytkownika, wypełnić formularze rejestracyjne oraz przesłać do odpowiednich instytucji. Z naszego doświadczenia każdego dnia korzystają osoby, które chcą prowadzić swoją firmę. Pomagamy im uzyskać wszystkie dokumenty, aby podmiot mógł legalnie funkcjonować na rynku. Oferujemy solidne wsparcie od początkowych etapów rejestracyjnych aż do kompleksowego doradztwa prawnego oraz księgowego. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura, którego specjaliści posiadają bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Wszystkich zainteresowanych zakupem spółki bez historii zachęcamy do nawiązania współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów. Przedstawimy ofertę oraz chętnie odpowiemy na pytania, aby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż Kraków

Pytanie do eksperta: Dlaczego spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż Kraków znacznie ograniczają formalności podczas założenia firmy?

Odpowiedź eksperta: Założenie własnej firmy pozwala dążyć do realizacji celów oraz kształtowania własnego pomysłu na sukces. Często samodzielne przejście przez procedurę rejestracyjną wiąże się z koniecznością wypełniania wielu wniosków oraz załatwiania spraw urzędowych. Przyszli właściciele firm szukają coraz częściej rozwiązań, które umożliwią im maksymalne skrócenie czasu wejścia na rynek przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa. My oferujemy takie rozwiązanie, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak cenny jest czas w przypadku wdrażania usług oraz produktów na rynek.

Jak chcemy pomóc przyszłym właścicielom firm? W ofercie naszego biura są spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż Kraków. Osoby, które skorzystają z tego rozwiązania mogą rozpocząć prowadzenie firmy w jeden dzień.

Gotowa spółka, którą posiadajmy w sprzedaży posiada kompletną dokumentację rejestracyjną, ponieważ cała procedura rejestracyjna została dopełniona przez grono specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Podmiot, który można kupić w naszym biurze jest w pełni przygotowany do podjęcia działalności w trybie natychmiastowym.

Spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż Kraków to podmioty, które nie były prowadzone przez żadnego właściciela. Istotną zaletą tych spółek jest to, że notarialnie poświadczamy brak zobowiązań, co znacznie zwiększa wiarygodność podmiotu.

Cenimy sobie bezpieczną oraz profesjonalną współpracę. Z tego powodu z każdym dniem podnosimy swoje umiejętności oraz poszerzamy wiedzę, aby nieść korzystną pomoc przedsiębiorcom.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Pytanie do eksperta: Wraz z dwoma wspólnikami zdecydowaliśmy się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa tego podmiotu gospodarczego?

Odpowiedź eksperta: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tradycyjnie musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. może zostać także zawarta przez Internet. Wówczas obecność notariusza nie jest konieczna, ponieważ umowa sporządzana jest na podstawie wzorca.

Umowa spółki z o.o. obowiązkowo musi dysponować następującymi elementami:
1. Nazwa spółki z dopiskiem “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jednej z wersji skróconych tj. “spółka z o.o.”, “sp.z o.o.”
2. Siedziba spółki, jaką jest miejscowość oraz adres siedziby
3. Przedmiot działalności spółki odnoszący się do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Kapitał zakładowy, którego wysokość nie może być mniejsza niż 5 tysięcy złotych. Składają się na niego wkłady pieniężne oraz aport.
5. Udziały wspólników, czyli określenie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
6. Liczba i wartość nominalna udziałów każdego ze wspólników.
7. Czas trwania spółki o ile został on określony.

Elementy te są obowiązkowe. W przeciwnym razie umowa spółki zostanie unieważniona. Oczywiście w umowie spółki można zawrzeć wiele postanowień szczegółowych. Jest to nawet zalecane, ponieważ ułatwi rozwiązywanie ewentualnych problemów i konfliktów pomiędzy wspólnikami.

W przypadku spółki jednoosobowej wyżej wymienione elementy są wystarczające, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie na rynku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestrowanie spółek z o.o. bez aktu notarialnego

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja spółek z o.o. jest możliwa bez aktu notarialnego?

Odpowiedź eksperta: Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w Urzędzie. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, stąd konieczność obecności notariusza. Ten sposób rejestracji spółki generuje wysokie koszty, które przedsiębiorca jest zobowiązany pokryć. Istnieje jednak możliwość założenia spółki z o.o. bez aktu notarialnego dzięki rejestracji spółki przez Internet. W ten sposób unika się konieczności opłaty wysokich kosztów notarialnych.

Założenie spółki online odbywa się bez udziału notariusza, ponieważ umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, lecz na podstawie wzoru dostępnego na stronie. Przedsiębiorca, aby zarejestrować spółkę w ten sposób musi założyć konto na platformie, wybrać wzory dokumentów oraz wprowadzić dane spółki. Dokumenty generowane są automatycznie w systemie po wprowadzeniu wymaganych danych. Dokumenty te należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem. Rejestracja firmy w tej formie przez Internet trwa maksymalnie 24 godziny, dlatego niejeden przedsiębiorca, któremu zależy na czasie decyduje się na tę formę rejestracji.

Wiemy, że rejestracja własnej działalności gospodarczej może okazać się problematyczna, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ofertę. Oferujemy profesjonalną pomoc podczas rejestracji spółki z o.o. oraz przy wyborze numerów PKD. Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestrowanie spółki z o.o. bez notariusza

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z o.o. bez notariusza?

Odpowiedź eksperta:Obecnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się ogromną popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Jest to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych do założenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony bez udziału notariusza.

Rejestracja spółki z o.o. bez notariusza odbywa się przez Internet na specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na początku 2012 roku. Udział notariusza w założeniu spółki nie jest wymagany, ponieważ umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, lecz na podstawie wzoru dostępnego w systemie.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego przez przedsiębiorcę sądu rejonowego. Generuje ona też znacznie niższe koszty, ponieważ nie trzeba płacić wysokich kosztów notarialnych. Aby zarejestrować spółkę przez Internet w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie. Następnym krokiem jest wybór wzorów dokumentów oraz wprowadzanie danych zakładanej spółki. Dokumenty generowane są automatycznie po zaakceptowaniu przez użytkownika. Dokumenty można podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółki z o.o. bez udziału notariusza jest znacznie korzystniejsza dla przedsiębiorcy, dlatego z roku na rok rośnie zainteresowanie tym sposobem rejestracji działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zadzwoń