Posts tagged: prowadzenie księgowości

Obsługa kadrowo – płacowa firm w Warszawie

Pytanie do eksperta: Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa? Czy warto z niej skorzystać prowadząc niedużą firmę?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Obsługa kadrowo-płacowa to wszelkie prace związane z prowadzeniem tych dokumentów.

Akta osobowe pracownika składają się z 4 części. Należą do nich:
– część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
– część B- dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia,
– część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia,
– część D – dokumenty związane z nałożeniem na pracownika kar porządkowych.

Samodzielnie prowadzenie tych akt jest skomplikowane i czasochłonne. Z tego względu opiekę nad tymi dokumentami warto powierzyć specjalistom, a samemu skoncentrować się na zasadniczej działalności swojej firmy, a wraz z tym na generowaniu zysków.

Do głównych usług outsourcingu księgowego należą:
– rozliczanie urlopów,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– kierowanie na badania okresowe,
– przeprowadzenie formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy bądź jego wygaśnięciem,
– przekazywanie dokumentacji do ZUS,
– obsługiwanie świadczeń socjalnych,
– wydawanie zaświadczeń,
– sporządzanie umów o pracę,
– i wiele innych.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi księgowe, w tym usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm w Warszawie. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu podczas którego nasi konsultanci omówią szczegóły naszej oferty oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z Waszej strony.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podstawowe informacje o księgowości

Pytanie do eksperta: Jakie wyróżniamy rodzaje księgowości?

Odpowiedź eksperta: Księgowość to jeden z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości. Nie każdy przedsiębiorca może swobodnie wybrać dla swojej firmy rodzaj księgowości. W określonych przypadkach prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe.

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w danym roku obrotowym nie przekraczają określonej w przepisach granicy. Powyżej określonej kwoty, należy prowadzić pełną księgowość. Uproszczona księgowość jest stosunkowo łatwa i tania w prowadzeniu. Przedsiębiorca może zajmować się nią samodzielnie, jednak musi znać aktualne przepisy. Uproszczona księgowość może być prowadzona w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź księgi przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość to skomplikowany i rozbudowany system ewidencji każdej, nawet najmniejszej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Do rozliczania na jej zasadach zobowiązane są spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na poziom osiąganych przychodów. Pełna księgowość prowadzona jest w formie księgi rachunkowej. Księgi te mogą prowadzić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zaletą tej formy jest to, że przedsiębiorca dokładnie wie, gdzie ulokowane są jego pieniądze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość w 2018

Pytanie do eksperta: Jaką księgowość prowadzić w firmie w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości to jeden z głównych obowiązków każdego przedsiębiorcy. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości jednak wybór formy księgowości nie należy tylko do przedsiębiorcy. Przepisy dokładnie określają kiedy w przedsiębiorstwie obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty. Podmioty te po przekroczeniu tej kwoty zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są pozostałe podmioty bez względu na wysokość osiąganych przychodów m.in. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uproszczona księgowość jest znacznie łatwiejsza w prowadzeniu niż księgi rachunkowe, jednak należy pamiętać, że służy głównie do wyliczenia wysokości podatku. Podmioty, które prowadzą pełną księgowość mogą przeprowadzać szerokie analizy finansowe przedsiębiorstwa, gdyż w księgach rachunkowych ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze.

Zakładają Państwo działalność gospodarczą w 2018 roku? Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej małych i dużych firm. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Jednolity Plik Kontrolny 2018

Pytanie do eksperta: Kto ma obowiązek przesyłać Jednolity Plik Kontrolny w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz comiesięczne przesyłanie go do Ministerstwa Finansów obecnie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wprowadzany był stopniowo. Od 1 lipca 2018 roku JPK_VAT muszą przesyłać duże przedsiębiorstwa, od 1 stycznia 2017 roku zobowiązane do tego są małe i średnie firmy, natomiast mikroprzedsiębiorcy obowiązek ten nabyli 1 stycznia 2018 roku. Duże przedsiębiorstwa muszą także przesyłać pozostałe pliki JPK na żądanie organu podatkowego, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą do tego zobowiązane od 1 lipca 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny oprócz ewidencji zakupu i sprzedaży JPK_VAT obejmuje:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jednolity Plik Kontrolny należy tworzyć w odpowiednim formacie. Po przesłaniu go do Ministerstwa Finansów przekazywany jest do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

Głównymi celami wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:
– umożliwienie przekazywania organom podatkowym danych, które dotyczą działalności, w formie elektronicznej,
– uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce,
– skrócenie czasu przeprowadzania kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie,
– poprawa wyników przeprowadzanej kontroli podatkowej w firmie.

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne prowadzenie księgowości w niskich cenach. Zajmujemy się także doradztwem prawnym i podatkowym. W imieniu naszych Klientów sporządzamy i przesyłamy pliki JPK. Zapraszamy do współpracy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Biuro rachunkowe koszt obsługi spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena za prowadzenie księgowości spółki z o.o. przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta:W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości bez względu na osiągane przez nią przychody, czy też dochody ze sprzedaży towarów i usług. Usługi księgowe dla spółki z o.o. świadczone przez biuro rachunkowe są znacznie niższe niż w przypadku zatrudniania samodzielnej księgowej lub księgowego. Niejedno biuro rachunkowe oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. W takiej sytuacji cena zależy głównie od ilości dokumentów generowanych przez przedsiębiorstwo, które podlegają obowiązkowej ewidencji w księgach rachunkowych.

Biuro rachunkowe jest bardzo dobrym wyborem do prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy jego wyborze nie należy kierować się jedynie ceną za obsługę księgową, ważne są również inne kwestie. Tanie biura rachunkowe mogą okazać się nierzetelne, przez co spółka będzie posiadać zaległości. Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. jest wymagającą czynnością. Biuro, które będzie zajmować się obsługą księgową takiej firmy musi posiadać doświadczenie.

Zazwyczaj biura rachunkowe oprócz prowadzenia księgowości zajmują się również innymi usługami. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa podatkowego i prawnego oraz reprezentacji przed urzędami.

Nasze biuro posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Obsługa księgowa spółek w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wygląda obsługa księgowa w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości spółek handlowych w większości form prawnych na podstawie, których działają zobowiązane jest do prowadzenia pełnej księgowości. Prowadzenie ksiąg handlowych jest niezmiernie ważne dla firmy, ponieważ na ich podstawie można dokonać analizy finansowej jednostki. Dzięki tym danym możemy uzyskać informacje odnośnie rentowności, zadłużenia czy też płynności finansowej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga od osób zajmujących się tymi kwestiami dużego doświadczenia oraz wiedzy, a także śledzenia i stosowania ciągle zmieniających się przepisów, które w danym momencie obowiązują.

Nasza firma od lat świadczy usługi dla każdego rodzaju firm. Dzięki temu, iż nasi pracownicy są specjalistami w swojej dziedzinie mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług oraz rzetelności w wykonywanych zadaniach. Decydując się na nasze usługi mogą być Państwo pewni, że będziemy dążyli do optymalizacji kosztów obsługi rachunkowej oraz kadrowej. W ramach świadczenia usług księgowych nasi specjaliści zawsze służą radą odnośnie np. sposobu finansowania firmy, optymalizacji kosztów. Mogą być Państwo pewni, że nasza współpraca będzie efektywna. Zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie pełnej księgowości koszty

Pytanie do eksperta: Od czego zależy koszt prowadzenia pełnej księgowość?

Odpowiedź eksperta: W każdej firmie prowadzenie księgowości jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Oczywiście nie musi on tego robić samodzielnie. Pełna księgowość może być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, stąd konieczność zatrudnienia samodzielnej księgowej bądź księgowego lub rozpoczęcia współpracy z biurem rachunkowym.

Koszty jakie ponoszą przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość zależą w dużej mierze, od tego, kto tę księgowość prowadzi. W przypadku zatrudnienia dodatkowego pracownika w firmie, który będzie zajmował się obsługą księgową, koszty są bardzo wysokie. Pracownikowi należy stworzyć miejsce pracy oraz odpowiednio je wyposażyć. W przypadku współpracy z biurem rachunkowym koszt za usługi księgowe jest znacznie niższy. W biurach rachunkowych cena za księgowość ustalana jest najczęściej na podstawie formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od tego czy dana firma rozlicza się z podatku VAT. Warto jest wybrać biuro, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Cena w tym przypadku nie jest taka sama co miesiąc, lecz zależy od ilości dostarczanych dokumentów, które podlegają ewidencji. Wybierając biuro rachunkowe istnieje możliwość skorzystania z usług dodatkowych np. porad prawnych, doradztwa podatkowego czy obsługi kadrowo-płacowej co jest ogromną zaletą.

Wybierając nasze biuro otrzymają Państwo kompleksową obsługę księgową przedsiębiorstwa w przystępnych cenach. Naszym klientom nie narzucamy gotowych pakietów, lecz pozwalamy, aby samodzielnie wybrali z jakich usług chcą skorzystać. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa rachunkowa spółek z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda obsługa rachunkowa spółek z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie jedna z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Prowadzenie firmy w tej formie posiada wiele korzyści. Spółka z o.o. działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, tam też zawarte są przepisy dotyczące prowadzenia księgowości.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie można swobodnie dokonać wyboru księgowości, ponieważ konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonuje się każdą operację gospodarczą mającą miejsce w przedsiębiorstwie. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych upoważnione są jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, dlatego najczęściej przedsiębiorcy zatrudniają księgowych lub korzystają z biur rachunkowych. Pełna księgowość daje pełny obraz na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie szerokich analiz finansowych, a przedsiębiorca dokładnie wie gdzie ulokowane są jego pieniądze.

Powierzając naszemu biuru rachunkowemu prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa podejmują Państwo bardzo dobrą decyzję. Doskonale wiemy jak działa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dzięki czemu możemy zaproponować szereg rozwiązań usprawniających jej działalność. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dopasowane do indywidualnych potrzeb w atrakcyjnych cenach, a także doradztwo prawne i podatkowe oraz obsługę kadrowo-płacową. Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Koszt krakowskiego biura rachunkowego

Pytanie do eksperta: Jakie ceny za usługi oferują krakowskie biura rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmowej księgowości nie jest prostym zadaniem dlatego niejeden przedsiębiorca decyduje się powierzyć obsługę księgową swojej firmy podmiotowi zewnętrznemu. Korzystanie z usług oferowanych przez krakowskie biura rachuinkowe jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie samodzielnej księgowej lub księgowego.

Ceny za prowadzenie księgowości jakie oferują biura rachunkowe zależą głównie od rodzaju prowadzonej księgowości, formy prawnej działalności gospodarczej oraz dodatkowych usług z jakich korzysta przedsiębiorca. W przypadku korzystania z obsługi kadrowo-płacowej koszty ponoszone przez właściciela firmy zależą od formy zatrudnienia pracowników. Podczas szukania odpowiedniego biura rachunkowego warto zdecydować się na podmiot, który oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Koszty w tej sytuacji będą zależeć od ilości dostarczonych dokumentów, które podlegają obowiązkowej ewidencji. Podczas wyboru biura rachunkowego, nie należy kierować się jedynie ceną za usługi księgowe.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na nasze biuro rachunkowe mogą liczyć na kompleksową obsługę w przystępnych cenach. Oferujemy elastyczny cennik za usługi księgowe oraz szereg dodatkowych usług. Oprócz prowadzenia księgowości zajmujemy się także obsługą kadrowo-płacową, doradztwem prawnym i podatkowym oraz reprezentacją klientów przed instytucjami finansowymi. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty oraz cennika za usługi, które oferujemy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Optymalizacja ZUS

Pytanie do eksperta: Czy istnieje legalny sposób na zmniejszenie składek na rzecz Ubezpieczeń Społecznych?

Odpowiedź eksperta:Sposobów na ograniczenie, a nawet całkowite zredukowanie składek ZUS jest nawet kilka. Warto podkreślić, że sposoby te są w pełni legalne tak więc nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, aby móc je zastosować.

Pierwszą z możliwości jest poprowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo ważne jest, że musi być to wieloosobowy podmiot gospodarczy. W takiej sytuacji otrzymujemy osobowość prawną i zostajemy całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składek do ZUS. Kolejnym sposobem jest rozliczanie się wyłącznie poprzez umowy o dzieło, gdyż od umowy tej nie płacisz składek do ZUS, a jedynie podatek dochodowy.

Aby nie płacić składek do ZUS można także prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, uzyskując przy tym wynagrodzenie nie większe niż 2000 zł brutto miesięcznie. Wówczas podlegamy jedynie obowiązkowym składkom zdrowotnym, których większość i tak wraca do przedsiębiorcy. Najprostszym sposobem na zmniejszenie naszych składek do ZUS jest umowa o pracę na częściowym etacie. W takiej sytuacji składka zostaje proporcjonalnie zmniejszona odpowiednio do ułamka wykonywanego etatu. Co ważne, w takiej sytuacji składka na ubezpieczenie zdrowotne musi zostać uregulowana w pełnej wysokości.

Aby ograniczyć nasze należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie możemy tworzyć fikcji na rzecz naszych potrzeb. Optymalizacja powinna wynikać ściśle z naszej sytuacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Call Now ButtonZadzwoń