Posts tagged: organy spółki komandytowej

Organy spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jakie organy występują w spółce komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, dzięki czemu może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa rzeczowe, pozywać i być pozywana. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch typów wspólników – komplementariuszy oraz komandytariuszy.

Komplementariusz to wspólnik aktywny, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Komplementariusz posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, co oznacza, że odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Taki udział w zarządzaniu działalnością spowodował, że komandytariusz posiada ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mające zdolność prawną. Ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W nazwie spółki powinno być zawarte nazwisko jednego lub wielu komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” lub “sp. k.”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń