Posts tagged: księgowość

Biegły rewident

Pytanie do eksperta: Czym zajmuje się biegły rewident?

Odpowiedź eksperta: Biegły rewident to osoba fizyczna posiadająca zawodowe uprawnienia do wykonywania czynności rewizji finansowej. Uprawnienia te zostały nadane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wpis do rejestru biegłych rewidentów jest potwierdzeniem nabytych uprawnień.

Biegły rewident dokonuje czynności rewizji finansowej w skład których wchodzą prowadzenie badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych. Celem tego badania jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz wynik finansowy badanego podmiotu.

Biegły rewident zajmuje się także :
– badaniem planu przekształcania spółki,
– badaniem sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
– badaniem dokonywanym podczas zakładania spółki akcyjnej,
– badaniem podczas podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
– badaniem informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych wydatkach z subwencji.

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Jest on zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem tego zawodu. W niektórych sytuacjach biegły rewident może zostać zwolniony z tego obowiązku. Biegły rewident może zostać skreślony z rejestru w przypadku śmierci, nieuiszczania składek członkowskich dłużej niż rok, wystąpienia lub prawomocnego orzeczenia o wydaleniu z samorządu biegłych rewidentów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Zgłoszenie do VAT w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy zmiany wprowadzone do przepisów prawnych z początkiem 2017 roku utrudnią rejestrację spółki z o.o. w rejestrze podatników VAT?

Odpowiedź eksperta: Niestety tak. Pierwszego stycznia 2017 roku w życie weszło wiele zmian, które mają na celu uszczelnić przepisy polskiego prawa podatkowego. Ma to przyczynić się przede wszystkim do ograniczenia przestępstw z zakresu oszustw podatkowych, zwłaszcza wyłudzeń VATu. Z tego względu znacznie trudniej będzie uzyskać wpis do danego rejestru. Co więcej, przedsiębiorcy ubiegający się o ewidencję w VAT prócz możliwości odmowy będą musieli liczyć się z nałożeniem na nich opłaty rejestracyjnej wynoszącej od 20 000 zł, aż do 200 000 zł.

Aby uniknąć tych niedogodności, a jednocześnie zapewnić sobie status płatnika podatku VAT, warto zdecydować się na zakup spółki posiadającej już określony wpis. Gotowa spółka to jednak szereg także innych zalet, które zapewniają szybki i bezpieczny start w biznesie. Po pierwsze ich nabycie pozwala natychmiast rozpocząć prowadzenie firmy, ograniczając wszelkie formalności.

Spółki te posiadają kapitał zakładowy, odpowiednio sporządzoną umowę, a także kapitał zakładowy. Co więcej zakup gotowej spółki pozwala nabyć spółkę stażową, a więc jednostkę, która istnieje na rynku już pewien okres czasu. Działalność ta jednak zazwyczaj jest bierna dzięki czemu jej nabycie jest całkowicie bezpieczne.

Nasza firma oferuje sprzedaż spółek z organiczoną odpowiedzialnością z VATem. Zapraszamy zatem do kontaktu oraz skorzystania z naszej oferty już dziś!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Optymalizacja ZUS

Pytanie do eksperta: Czy istnieje legalny sposób na zmniejszenie składek na rzecz Ubezpieczeń Społecznych?

Odpowiedź eksperta:Sposobów na ograniczenie, a nawet całkowite zredukowanie składek ZUS jest nawet kilka. Warto podkreślić, że sposoby te są w pełni legalne tak więc nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, aby móc je zastosować.

Pierwszą z możliwości jest poprowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo ważne jest, że musi być to wieloosobowy podmiot gospodarczy. W takiej sytuacji otrzymujemy osobowość prawną i zostajemy całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składek do ZUS. Kolejnym sposobem jest rozliczanie się wyłącznie poprzez umowy o dzieło, gdyż od umowy tej nie płacisz składek do ZUS, a jedynie podatek dochodowy.

Aby nie płacić składek do ZUS można także prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, uzyskując przy tym wynagrodzenie nie większe niż 2000 zł brutto miesięcznie. Wówczas podlegamy jedynie obowiązkowym składkom zdrowotnym, których większość i tak wraca do przedsiębiorcy. Najprostszym sposobem na zmniejszenie naszych składek do ZUS jest umowa o pracę na częściowym etacie. W takiej sytuacji składka zostaje proporcjonalnie zmniejszona odpowiednio do ułamka wykonywanego etatu. Co ważne, w takiej sytuacji składka na ubezpieczenie zdrowotne musi zostać uregulowana w pełnej wysokości.

Aby ograniczyć nasze należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie możemy tworzyć fikcji na rzecz naszych potrzeb. Optymalizacja powinna wynikać ściśle z naszej sytuacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać sprawozdawczość GUS?

Odpowiedź eksperta:Dane liczbowe, które gromadzone są przez Główny Urząd Statystyczny okazują się niezbędne do tego, aby mogło mieć miejsce przeprowadzenie różnego rodzaju analiz, których efektem końcowym są statystyki informujące nas na temat kondycji różnych dziedzin gospodarki w naszym kraju.

Dla podmiotów gospodarczych opracowywane są przez Główny Urząd Statystyczny specjalne formularze zawierające potrzebne dane. Następnie obowiązkiem określonych podmiotów jest wypełnienie takich formularzy oraz dostarczenie ich w odpowiednie miejsce.

Obsługa obejmująca zakres sprawozdawczości oraz GUS to oferta konkretnie skierowana do przedsiębiorców, którym zostało wyznaczone przeprowadzenie badania jako zespołu reprezentacyjnego lub na skutek wystąpienia ściśle określonego zjawiska, które zostało objęte badaniem.

W trakcie przeprowadzania badania, przedsiębiorca zostaje zobowiązany do gromadzenia, a następnie udostępnienia wskazanych danych statystycznych. Z doświadczenia wiemy, że proces przekazywania takich danych, w większości przypadków okazują się bardzo problematyczne dla podmiotów gospodarczych.

W naszym biurze rachunkowym pracuje sztab ekspertów, którzy specjalizują się w usłudze dotyczącej obsługi w zakresie prowadzenia sprawozdawczości GUS. W ramach naszej pomocy, udzielamy pomocy w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych.

Wszystkie osoby zainteresowane naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Nasz konsultant odpowie na wszystkie pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Optymalizacja finansowo-księgowa w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wprowadzić optymalizacje w firmie?

Odpowiedź eksperta: Bez wyjątku każdy przedsiębiorca, który decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pragnie mieć możliwość na wprowadzenie optymalizacji kosztów. Najważniejszy w tej kwestii okazuje dobór odpowiednich rozwiązań z zakresu podatków, księgowości, a także finansów, które z pewnością umożliwią zarówno pomniejszenie kosztów, jak również usprawnią prowadzenie działalności.

Podjęcie ostatecznej decyzji o rozwiązaniu, które będzie miało przyczynić się do zmniejszenia kosztów będzie możliwe pod warunkiem, gdy przedsiębiorca będzie dokładnie orientował się w często zmieniających się przepisach prawnych. Coraz bardziej popularnym i z pewnością trafnym rozwiązaniem jest korzystanie z porad udzielanych przez specjalistów, którzy w oparciu o swoją wiedzę oraz doświadczenie, będą w stanie pomóc w znalezieniu trafnego, a zarazem najbardziej efektywnego rozwiązania, które zostanie dostosowane do formy oraz rozmiarów prowadzonej firmy.

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe, świadczy wiele usług dla przedsiębiorców, które mają za zadanie usprawnić działanie oraz umożliwić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Chcąc nawiązać współpracę z naszym biurem rachunkowym, zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas ofertą, która zawiera wiele usług mających na celu pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu ich firm. W razie pytań lub różnorodnych wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na każde pytanie oraz rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Obsługa kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych Kraków

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić kadry i płace?

Samodzielne prowadzenie działu kadr i płac w przedsiębiorstwie może okazać się zgubne dla wielu przedsiębiorców. Rachunkowość firmy składa się z licznych obowiązków, których prawidłowe wykonanie, wymaga od przedsiębiorców nie tylko poświęcenia mnóstwa czasu, ale również doskonałej wiedzy na temat obowiązujących przepisów i procedur. Niestety niedopełnienie lub błędne wykonanie któregoś z obowiązków, naraża firmę na nałożenie kar np. przez Urząd Skarbowy.

Największy problem pojawia się w momencie, gdy przedsiębiorca został zobowiązany do prowadzenia księgowości pełnej, która wiążę się z większą ilością pracowników oraz dokumentów. Sprawi to, iż przedsiębiorca chcący samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy, będzie musiał poświęcić na firmową księgowość znacznie więcej czasu, nie mogąc skupić się na realizacji celów przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie czuje się na siłach, aby samodzielnie zająć się owymi formalnościami firmowymi, można nawiązać współpracę z biurem takim, jak nasze, które w Państwa imieniu dopełni wszelkich formalności oraz załatwień, które wynikają z kwestii prowadzenia firmowej księgowości.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, iż prowadzenie ewidencji pracowników jest zadaniem czasochłonnym i złożonym. Dlatego większość przedsiębiorców boi się samodzielnie prowadzić dział kadr i płac, gdyż jest to zadanie bardzo odpowiedzialne. W ramach przypomnienia, dodamy, iż na obsługę działu kadr i płac wchodzi:
– sporządzanie listy płac,
– prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz wobec ZUS,
– sporządzanie deklaracji rocznych,
– sporządzanie świadectw pracy,
– prowadzenie dokumentacji kadrowej,
– ewidencjonowanie czasu pracy,
– sporządzanie umów o pracę,
– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– doradztwo w kwestii prawa pracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych Kraków

Pytanie do eksperta: Komu zlecić obsługę finansowo-księgową firmy?

Zakładanie spółki wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, które niestety są bardzo uciążliwe. Dodatkowe utrudnienie, które zostało wprowadzone w bieżącym roku stanowią zmiany w rejestracji do VAT.

Rachunkowość, która musi być prowadzona przez większość zakładanych firm, składa się z kilku złożonych założeń, na które składają się obowiązki z zakresu prowadzenia firmowej ewidencji księgowej, prowadzenia działu kadr i płac, jak również rozliczania podatków. Należy mieć na uwadze, iż nieprawidłowe wywiązanie się z któregoś z tych podatków, wiążę się z konsekwencjami, które wynikają z niestosowania się do przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, jak również informacjami nieadekwatnymi do rzeczywistej sytuacji finansowej firmy.

Wciąż znaczna część przedsiębiorców prowadzących małą firmę, którzy nie są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, decyduje się na samodzielne wykonywanie czynności księgowych. W firmach działających na naprawdę niewielką skalę rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie. Jednak w firmach już większych, które się rozwijają, zatrudniają więcej pracowników oraz generują znacznie większe ilości dokumentów, zaleca się powierzenie obsługi finansowo-księgowej w ręce biura rachunkowego bądź profesjonalnej księgowej.

Decyzja o przekazaniu tych zadań ekspertom księgowym, daje przedsiębiorcy gwarancję, iż firmowa ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy i dostarczana do instytucji w wyznaczonym terminie. Opcja skorzystania z usług profesjonalnego biura księgowego daje przedsiębiorcy możliwość korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa oraz konsultowania swoich decyzji z naszymi ekspertami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Pytanie do eksperta: Jak ewidencjonować środki trwałe?

Odpowiedź eksperta: Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych dotyczy każdego przedsiębiorcy, który prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, a w swojej działalności wykorzystuje środki trwałe. Ewidencja ta obejmuje rzeczowe składniki majątku, które związane są z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji środków trwałych, zostały zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku. W oparciu o przepisy zawarte w tym dokumencie – osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, które zobowiązane są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także posiadanego wyposażenia.

Omawiany obowiązek dotyczy zarówno podmiotów, które rozliczają się w oparciu o PKPiR, jak również przedsiębiorców, którzy księgowość swojej firmy prowadzą na zasadach ryczałtu. Prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych jest konieczne do tego, aby amortyzacja mogła zostać zaliczona do kosztów działalności.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie ma możliwości zaliczania amortyzacji w koszty uzyskania przychodów prowadzonej firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ręce wyspecjalizowanych ekspertów, zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość

Pytanie do eksperta: Dla kogo niższa stawka CIT?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami i formalnościami, które bez względu na okoliczności powinny zostać dopełnione. Jednostka prowadząc własny biznes zobowiązana jest w miarę swoich możliwości zrealizować wszystkie czynności najlepiej jak potrafi. W szczególności duży nacisk kładzie się na prowadzoną ewidencję księgową. Niesie to ze sobą nie tylko odpowiedzialność, ale przede wszystkim wysokie koszty utrzymania. Sprawy księgowe wymagają chronologicznego i systematycznego zapisu w Księgach Rachunkowych czy też w Księgach Przychodów i Rozchodów.

Osoba zajmująca się księgowaniem operacji gospodarczych powinna na bieżąco obracać się w prawie podatkowym oraz księgowym. Bardzo często jednak firma decyduje się na łatwiejsze rozwiązanie jakim jest outsourcing w usługach księgowych. Usługi takie oferuje każde biuro rachunkowe. Zlecenie księgowania to nie tylko obsługa Ksiąg Rachunkowych bądź Księgi Przychodów i Rozchodów to także doradztwo i stała kontrola nad sprawami finansowymi podmiotu.

Wykorzystując zasoby jakie daje biuro rachunkowe można ograniczyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej i przyczynić się do zwiększenia efektywności swojej firmy. Jednym z głównych powodów, który sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zleconą księgowość to profesjonalna obsługa za stosunkowo niskie koszty utrzymania w porównaniu do własnej, indywidualnej księgowej. Wiecie Państwo w jaki sposób odbywa się praca w biurze rachunkowym? Zatem, powierzając swoją firmę i sprawy księgowe odpowiedniej kancelarii możecie Państwo w całości wyeliminować jakiekolwiek obawy ze względu na to, że w biurze takim pracuje znająca się na księgowości kadra pracownicza posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie.

Chcąc dla Państwa najlepiej przedstawiamy nasze biuro księgowe działające na polskim rynku od kilku lat. Obsługujemy Klientów z całej Polski świadcząc zdalną księgowość, która umożliwia naszym Klientom wgląd w prowadzoną ewidencję księgową o każdej porze. Chętnie odpowiemy na wszystkie zgłoszone do nas zapytania. Na każdą z nich udzielimy informacji zwrotnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość dla stowarzyszenia

Pytanie do eksperta: Jak prowadzona jest księgowość w stowarzyszeniu?

Odpowiedź ekspertaWażne żeby zdać sobie sprawę z tego, że każde stowarzyszenie ma obowiązek prowadzić księgowość, nawet jeśli jedyny jego przychód to składki członkowskie. Stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane prowadzić pełną księgowość, a więc w postaci ksiąg rachunkowych. Z tej przyczyny rejestracja wydarzeń finansowych musi być prowadzona przy zachowaniu aktualnych przepisów, tak aby obraz finansów działalności był przejrzysty i zgodny z prawem. Natomiast stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej mogą skorzystać z uproszczonej księgowości, nie jest to jednak podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ewidencjonowanie danych o kosztach i przychodach musi być prowadzone w ten sposób, aby na ich podstawie można było sporządzić sprawozdanie finansowe.

Co rok stowarzyszenia obligatoryjnie powinny sporządzić sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie musi zostać wysłane do Urzędu Skarbowego. Stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą wysłać sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prowadząc księgowość w stowarzyszeniu można posłużyć się odpowiednim programem finansowo-księgowym lub prowadzić ją odręcznie (jednak jest to bardzo czasochłonne). Skorzystać można również z usług biura rachunkowego, które specjalizuje się w tym zakresie, profesjonalnie wykonując powierzone mu zadania. Biura rachunkowe charakteryzuje również indywidualne podejście do Klienta, dlatego każde stowarzyszenie czy inna działalność lub organizacja, może liczyć na dopasowaną do swoich potrzeb ofertę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Call Now ButtonZadzwoń