Posts tagged: księgowość spółki

GTU co to jest

Pytanie do eksperta: Czym jest GTU i co warto o nim wiedzieć?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: GTU to klasyfikacja grup towarów i usług. Oznaczenia kodów GTU należy stosować podczas ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w nowej strukturze plików JPK V7. Kody te określają przynależność sprzedawanych towarów i świadczonych usług do jednej z 13 grup towarowo-usługowych.

Kody od 01-10 określają grupy towarów, natomiast od 11-13 usługi:

01. Sprzedaż alkoholu.

02. Handel paliwem.

03. Sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych.

04. Dostawa wyrobów tytoniowych.

05. Handel odpadami, surowcami wtórnymi itp.

06. Dostawa urządzeń elektronicznych i części do nich.

07. Sprzedaż pojazdów i części.

08. Wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie.

09. Handel lekami.

10. Budynki i budowle.

11. Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

12. Usługi o charakterze niematerialnym np. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

13. Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa prawno – księgowa Kraków

Pytanie do eksperta: Czy warto podejmować współpracę z biurem rachunkowym?

Odpowiedź eksperta:Biura rachunkowe to podmioty, które oferują obsługę księgową, podatkową i prawną dla przedsiębiorstw.

Stała obsługa prawna oraz księgowa umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie korzyści w postaci dostępu do porad w istotnych kwestii w krótkim czasie oraz prowadzenia ksiąg i ewidencji w sposób rzetelny, terminowy i sprawdzalny.

W ramach świadczonej usługi biuro rachunkowe może oferować porady w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego oraz podatkowego, doradztwo, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, prowadzenie ksiąg, obliczanie podatku, sporządzanie sprawozdań i innych deklaracji, kontakt z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń. Społecznych,

Wiedza, doświadczenie oraz praktyczna znajomość przedmiotu sprawy powoduje, że przedsiębiorca otrzymuje najwyższe standardy obsługi księgowo-podatkowej, które realizowane są w firmie. W dobie zmieniających się przepisów prawnych i ustaw niezwykle ważne jest stałe jest aktualizowanie oraz wybieranie aktualnych rozwiązań. Pomoc eksperta zarówno pod względem księgowo-podatkowym oraz prawnym umożliwia zwolnienie ze stresu i obowiązków przedsiębiorcę, który będzie mógł w zamian skupić się na Klientach i rozwoju firmy. Profesjonaliści zajmą się rachunkowością spółki, a w przypadku pytań służyć będą doradztwem, które pomoże w podjęciu optymalnej i bezpiecznej decyzji.

Powierzenie księgowości ekspertom stanowi doskonałe rozwiązanie dla wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Biura rachunkowe oferują usługę zdalną, dzięki której przedsiębiorca znacznie oszczędza – zarówno pod względem finansowym jak i pod względem czasu, jaki musiałby poświęcić na księgowość własnej firmy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości w 2021

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na obsługę księgową w 2021 roku?

Odpowiedź eksperta: W ustawie o rachunkowości ciągle wprowadzane są zmiany i modyfikacje. Prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów oraz śledzenia dokonywanych w nich zmian.

Z obsługi księgowej decydują się korzystać najczęściej właściciele firm, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Limit przejścia z małej księgowości na pełną wyliczony na rok 2021 roku, w przeliczeniu na polskie złote to 9 030 600 zł. Oznacza to, że firma, której przychody przekroczą tę kwotę muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Już sama w sobie pełna ewidencja jest skomplikowana i czasochłonna, nie mniej jednak dla przedsiębiorców na nowy rok przewidziano kolejne zmiany i obowiązki. Ministerstwo Finansów podejmuje systematyczne działania, które na celu mają wprowadzenie nowych mechanizmów ulepszających system podatkowy. Prowadzenie księgowości w 2021 będzie utrudnione ze względu na wprowadzenie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz nowe przepisy związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Od 2020 roku działają także nowe obowiązki związane ze składaniem plików JPK. Mimo, że mają one na celu ułatwienie podatnikom spełnianie obowiązków, to jednak tym samym wymagają bardziej szczegółowych informacji. Nowe definicje, nowe progi wartościowe to kolejne aspekty, na które osoba zajmująca się księgowością musi zwrócić uwagę.

Prowadzenie księgowości w 2021 najlepiej będzie powierzyć specjalistom, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i nerwów związanych z ewidencją, formalnościami i urzędami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Pytanie do eksperta: Reprezentacja prowadzonej firmy – gdzie i kiedy się wstawić?

Odpowiedź eksperta:Posiadanie, jak również zarządzanie własną działalnością gospodarczą, nakłada na przedsiębiorcę znaczną ilość obowiązków. Spośród nich możemy wymienić te m.in. z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce niestety owe kontakty nie tylko wiążą się ze sporządzaniem i przekazywaniem deklaracji, wprowadzaniem korekt, ale również ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju wyjaśnień, o które poproszony zostanie przedsiębiorca.

Właśnie dlatego jedną z naszych usług jest reprezentacja przez Urzędem Skarbowym i ZUS. W odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności, jest to jedna z bardziej popularnych usług, gdyż nie każdy przedsiębiorca czuje się na siłach, aby samodzielnie prostować kwestie podatków oraz rozliczeń bezpośrednio przez US, bądź ZUS.

Klienci korzystający z naszej oferty w ramach owej usługi, najczęściej zgłaszają nam:
– reprezentację w zakresie kwestii związanych ze zwrotem VAT dla firm,
– przygotowanie odwołań od wydanych decyzji z ZUS i US,
– zastępstwo przed organami skarbowymi we wszystkich urzędowych kwestiach, które mogą dotyczyć prowadzenia działalności.

Jeśli są Państwo zdecydowani na nawiązanie współpracy z naszym biurem, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi naszą ofertę, jak również udzieli odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Pytanie do eksperta: Czy sporządzanie dokumentacji transferowej jest obowiązkowe?

Odpowiedź eksperta:Dokumentacja cen transferowych dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe.
Dodatkowo do celów określenia obowiązku dokumentacyjnego uwzględnić należy wynikające z ksiąg rachunkowych przychody i koszty, niezależnie od tego, czy do celów podatku dochodowego stanowią one przychody, czy koszty uzyskania przychodów.

Obowiązkowo dokumentacja cen transferowych musi być sporządzona przez podatników, którzy:

– zawierają umowy spółki niebędące osobą prawna, umowy wspólnych przedsięwzięć lub inne umowy z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
– dokonują zapłaty należności wynikających z transakcji lub innych zdarzeń na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, gdzie stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa

Wprowadzone niedawno przepisy regulują również obowiązek sporządzania dokumentacji na podstawie progów dokumentacyjnych do transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze:

– 10 000 000 złotych – w przypadku transakcji towarowej
– 10 000 000 złotych- w przypadku transakcji finansowej
– 2 000 000 złotych- w przypadku transakcji usługowej
– 2 000 000 – w przypadku innej transakcji


Wskazane powyżej kwoty należy odnosić do każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych, bądź innych transakcji, dokonując podziału na stronę przychodową i kosztową.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

GTU w nowym JPK

Pytanie do eksperta: Co oznacza GTU w przepisach odnośnie nowego JPK?

Odpowiedź eksperta: Jak już zapewne Państwo wiedzą – obowiązek oznaczenia pozycji GTU stanowi element pliku JPK_V7M lub VAT_V7K, co stanowi obowiązkowe pole do wypełnienia. Otóż zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT, podatnicy mają obowiązek wskazać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT informacje takie, jak np. dane odnośnie identyfikacji danej transakcji.

Oznaczenie GTU nie znajduje zastosowania w przypadku wprowadzenia w JPK:
– transakcji zbiorczych odnośnie sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej,
– zbiorczych informacji odnośnie sprzedaży, która nie została udokumentowała fakturami,
– sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,
– zakupu, który skutkuje pojawieniem się VAT-u należnego u sporządzającego plik JPK.

Obowiązek podawania GTU występuje również w przypadku transakcji:
– opodatkowanych,
– zwolnionych,
– dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju,
– opodatkowanych u nabywcy,
– opodatkowanych stawką 0%.

Jeśli nie wiedzą Państwo w jaki sposób dokonać klasyfikacji towarów, bądź usług oferowanych przez Państwa firmę, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania, jak również pomoże w dokonaniu odpowiedniej klasyfikacji.

W razie pytań, bądź ewentualnych wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wysyłanie JPK_VDEK

Pytanie do eksperta: O co chodzi z JPK_VDEK?

Odpowiedź eksperta:Data 1 października 2020 roku była bardzo istotna dla czynnych podatników VAT, którzy zostali zobligowani do spełnienia nowego obowiązku, którym jest wysyłanie pliku JPK_VDEK, który jest nową strukturą wcześniej obowiązującego pliku JPK. Jest to nic innego, jak połączenie JPK_VAT oraz deklaracji VAT.

UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów prawnych, będą musieli zmierzyć się z karami finansowymi nałożonymi przez fiskusa.

Celem owych zmian jest usprawnienie obowiązującego aktualnie systemu podatkowego, jak również przeciwdziałanie w dalszym ciągu pojawiającym się oszustwom podatkowym. Dlatego podjęto takie działania, aby od 1 października organy podatkowe miały możliwość sprawniejszego weryfikowania danych ukazywanych w dokumentach rozliczeniowych, które składają podatnicy.

Warto mieć na uwadze, iż nowe przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców również obowiązek szczegółowego określania transakcji kodami GTU. Oznacza to zobowiązanie podatników do dokonania odpowiedniej klasyfikacji towarów, bądź usług oferowanych na sprzedaż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli zatem jesteś zainteresowany pomocą przy zadaniu, którym jest wysyłanie JPK_VDEK, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który odpowie na każde pytanie oraz rozwieje pojawiające się wątpliwości.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Nowe deklaracje JPK od 2020

Pytanie do eksperta: Kto będzie musiał składać nowe deklaracje JPK od 2020 roku?

Odpowiedź eksperta:Od stycznia 2018 roku podatnicy zobowiązani są do wysyłki deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT, które zawierają najważniejsze informacje, z których korzysta Krajowa Administracja Skarbowa. Warto zaznaczyć, ze mają zacząć obowiązywać nowe deklaracje JPK od 2020 roku, a poprzednie obowiązki przedsiębiorców zostaną uchylone.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 – kogo obejmie? Nowa forma raportowania do urzędu skarbowego obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania JPK wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe deklaracje JPK od 2020 będą składać się z dwóch części:

– deklaracyjnej (zastąpienie deklaracji VAT, czyli informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres),
– ewidencyjnej (zastąpienie pliku JPK_VAT, który zostanie rozszerzony o dodatkowe obowiązki oznaczania towarów i świadczonych usług).

Warto zaznaczyć, że korekta deklaracji złożonych przed październikiem będzie dokonywana na starych zasadach

Jak podpisać nowy JPK_V7? Z racji tego, że wysyłka nowej formy pliku odbywać się będzie elektronicznie to podatnicy będą musieli wyrobić dla siebie jeden z poniższych podpisów potwierdzających tożsamość:

– podpis kwalifikowany,
– profil zaufany,
– dane autoryzujące.

Istotnie należy zaznaczyć, że po wprowadzeniu zmian podatnicy nadal będą mieli możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru.

Nasze biuro rachunkowe In-Nova w ramach świadczonych usług prowadzenia księgowości oferuje bezpłatną pomoc w złożeniu pliku JPK_V7.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Deklaracja JPK_VDEK

Pytanie do eksperta: Jakie informacje zawierać będzie nowa deklaracja JPK_VDEK

Odpowiedź eksperta:Coraz głośniej mówi się o nowelizacji przepisów, która zobowiązuje czynnych podatników VAT do składania nowej formy pliku JPK od października 2020 roku. Celem wprowadzania zmian jest uproszczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Warto zaznaczyć, że nowe rozwiązania podatkowe wpłyną również na sprawną weryfikację wszelkich nieprawidłowości przez organy podatkowe.

Deklaracja JPK_VDEK to nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego, która zastąpi deklarację VAT-7 / VAT-7K, JPK VAT i VAT-27. Istotnie należy zaznaczyć, że zmiana sposobu rozliczania się z fiskusem zmniejszy ilość dokumentów, które należy wysyłać do Urzędu Skarbowego.

Warto podkreślić również o nowym obowiązku oznaczania sprzedawanych produktów oraz świadczonych usług kodami GTU.

Przedsiębiorcy powinni również mieć świadomość konsekwencji niedostosowania się do nowych przepisów podatkowych. Za każdy błąd w przesłanej ewidencji, który uniemożliwia przeprowadzenie sprawdzenia prawidłowości transakcji, w przypadku braku korekty, czy niezłożenia wyjaśnień w terminie 14 dni, grożą konsekwencje na gruncie przepisów kodeksu karno-skarbowych oraz kara pieniężna w wysokości 500 zł.

Z pomocą naszego biura rachunkowego deklaracja JPK_VDEK zostanie sporządzona w odpowiednim terminie oraz zgodnie z wprowadzonymi od października 2020 roku przepisami. Wystarczy, że zdecydują się Państwo na usługę prowadzenia księgowości przez nasze biuro, a specjaliści bezpłatnie przygotują oraz złożą JPK_VDEK.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa kadrowo – płacowa firm Kraków

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać obsługa kadr i płac w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który swoją działalność prowadzi na terenie Krakowa i musisz zmierzyć się z samodzielnym prowadzeniem firmowej księgowości, musisz wiedzieć, że do Twoich obowiązków będzie należało również prawidłowe prowadzenie działu kadr i płac. Z racji tego, iż polskie prawo wiąże się z częstymi nowelizacjami oraz skomplikowanymi przepisami prawa, chcemy zaoferować swoją pomoc.

Jak się okazuje – obsługa kadrowo-płacowa jest równie ważna, co prowadzenie księgowości. Dział ten stricte wiążę się z rozliczeniem zatrudnionych pracowników. Do zadań działu kadr i płac zaliczamy m.in.

– sporządzanie umów o pracę,
– sporządzanie aneksów do umów,
– wydawanie zaświadczeń pracowniczych,
– sporządzanie dokumentacji oraz deklaracji do US i ZUS,
– przygotowywanie niezbędnych wniosków i formularzy,
– naliczanie wynagrodzeń,
– zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń,
– ewidencjonowanie urlopów itp.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie zająć się prowadzeniem działu kadr i płac, pamiętaj o możliwości nawiązania współpracy z naszą firmą, która od wielu lat świadczy usługi mające na celu uproszczenie Państwu procedur związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Masz pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzenia działu kadr i płac?

Zatem zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania oraz rozwieje pojawiające się wątpliwości!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń