Posts tagged: księgowość przez internet

Prowadzenie księgowości w 2021

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na obsługę księgową w 2021 roku?

Odpowiedź eksperta: W ustawie o rachunkowości ciągle wprowadzane są zmiany i modyfikacje. Prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów oraz śledzenia dokonywanych w nich zmian.

Z obsługi księgowej decydują się korzystać najczęściej właściciele firm, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Limit przejścia z małej księgowości na pełną wyliczony na rok 2021 roku, w przeliczeniu na polskie złote to 9 030 600 zł. Oznacza to, że firma, której przychody przekroczą tę kwotę muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Już sama w sobie pełna ewidencja jest skomplikowana i czasochłonna, nie mniej jednak dla przedsiębiorców na nowy rok przewidziano kolejne zmiany i obowiązki. Ministerstwo Finansów podejmuje systematyczne działania, które na celu mają wprowadzenie nowych mechanizmów ulepszających system podatkowy. Prowadzenie księgowości w 2021 będzie utrudnione ze względu na wprowadzenie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz nowe przepisy związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Od 2020 roku działają także nowe obowiązki związane ze składaniem plików JPK. Mimo, że mają one na celu ułatwienie podatnikom spełnianie obowiązków, to jednak tym samym wymagają bardziej szczegółowych informacji. Nowe definicje, nowe progi wartościowe to kolejne aspekty, na które osoba zajmująca się księgowością musi zwrócić uwagę.

Prowadzenie księgowości w 2021 najlepiej będzie powierzyć specjalistom, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i nerwów związanych z ewidencją, formalnościami i urzędami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Konsultacje prawne Kraków

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto skorzystać z konsultacji prawnych?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: Prowadząc własną działalność gospodarczą, może pojawić się wiele zagadnień prawych, jak również sytuacji, które wymagać będą bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Nie każdy przedsiębiorca musi być doskonale zaznajomiony z aktualnymi przepisami prawa, dlatego zachęcamy do skonsultowania się z ekspertami.

By móc otrzymać poradę prawną od naszego eksperta, wystarczy:
– umówić się na osobiste spotkanie,
– skorzystać z naszej usługi online.

Każdorazowo wycena jest wykonywana na podstawie sprawy, bądź zapytania z którym zgłasza się Klient. Sposób pobrania porady (osobiście lub online) nie ma żadnego wpływu na cenę.

Decydując się na poradę online, procedura wiąże się z wcześniejszym okazaniem dowody opłacenia usługi. W przypadku spotkania osobistego, opłata dokonywana jest w czasie jego trwania.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym biurem w zakresie doradztwa prawnego, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który nie tylko omówi szczegóły interesującej usługi, ale również odpowie na wszelkie pojawiające się pytania. Nasze biuro swoją działalność prowadzi od wielu lat, co pozwoliło nam zdobyć niezbędne doświadczenie, umożliwiające nam wykonywanie swojej pracy na najwyższym poziomie, gwarantując całkowite bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usługi.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Podatki w spółce

Pytanie do eksperta: Planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Jakie podatki płacić musi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta:W spółkach osobowych podatek dochodowy rozliczany jest jedynie przez wspólników. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku podmiotów o charakterze kapitałowym. Przykładowo – spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a więc jest całkowicie osobnym bytem, odrębnym od jej wspólników. W takiej sytuacji wystąpi więc podwójne opodatkowanie – zarówno dla spółki, jak i jej wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Podmiot zgodnie z prawem jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku obowiązek opłacenia i obliczenia zaliczki na podatek dochodowy spoczywać będzie na spółce, a nie na jej wspólnikach. W podatku CIT wyróżnia się dwie stawki – 15% oraz 19%. Mniejsza skala dotyczy małych podatników oraz płatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Odrębnie od opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, opodatkowani są także jego wspólnicy. Jeżeli więc podmiot gospodarczy wypłaca wspólnikom należytą dywidendę, to powinna ona zostać pobrana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. w związku z uzyskaniem dywidendy wspólnicy nie muszą składać rozliczenia podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.

Ostatnim rodzajem świadczenia, jakie również opłaca spółka jest podatek VAT. Ten rodzaj świadczenia dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się w rejestrze VAT i świadczą określone usługi lub sprzedaż towarów. Przedsiębiorcy w takim przypadku zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Doradztwo ZUS

Pytanie do eksperta: Czy świadczą Państwo doradztwo w zakresie ZUS?

Odpowiedź eksperta:Dla wielu przedsiębiorców obowiązki, które wynikają z tytułu prowadzenia firmy, są skomplikowane i trudne do zrozumienia, co często powoduje nie wywiązanie się z owych obowiązków w terminie. Właśnie dlatego wielu właścicieli firm szuka rozwiązań umożliwiających ograniczenie firmowych kosztów.

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka, aczkolwiek odpowiadając na zadane przez Państwa pytanie – tak, oferujemy również doradztwo w zakresie ZUS-u. Nasze porady pomagają zoptymalizować koszty wynikające z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nasza firma oferuje Państwu pomoc w założeniu spółki z o.o., a następnie wprowadzeniem w nich rozwiązań, które pomogą znacznie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności.

Jeśli zainteresowała Cię kwestia naszego doradztwa w zakresie ZUS-u, która pozwoli zoptymalizować koszty działalności, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przedstawią naszą ofertę oraz szczegółowo omówią warunki współpracy.

Prowadząc firmę, należy dbać o nią w taki sposób, aby przy niewielkich nakładach finansowych, przynosiła jak największe zyski, a także aby mogła się rozwijać z każdą podjętą decyzją. Jest to kwestia bardzo istotna i bez wątpienia priorytetowa dla każdego przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Zawieszenie działalności spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zawieszanie działalności gospodarczej i czy muszę sam to przeprowadzać?

Odpowiedź eksperta:Każdy wspólnik spółki prawa handlowego ma prawo zawiesić działalność gospodarczą pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Uchwałę o zawieszeniu podejmują wspólnicy lub zarząd. Okres zawieszenia trwać może od 30 dni do 24 miesięcy.

W związku z zawieszeniem spółki przedsiębiorca ma nadal prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania źródła przychodów, prawo do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, prawo do zbywania środków trwałych, prawo do wykonywania obowiązków nakazanych przepisami prawa, uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz do osiągania przychodów finansów.

Aby zawiesić działalność spółki niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, która następnie złożona zostaje do sądu gospodarczego. Dodatkowo niezbędne jest także zawiadomienie urzędu skarbowego o zawieszeniu firmy. Jeżeli spółka w okresie zawieszenia chce zostać zwolniona z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych, to wówczas ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 7 dni od złożenia wniosku o wpis informacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorcy jednak z reguły nie decydują się na samodzielne sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie procedury zawieszenia firmy. Każdy wniosek składany do organów wymaga dużej dokładności i bezbłędnej treści, a sama procedura kompleksowego i profesjonalnego podejścia. W związku z tym wiele Kancelarii oferuje pomoc w zawieszeniu firmy – eksperci zajmują się formalnościami, a przedsiębiorca oszczędza czas i nerwy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Świadectwo pracy z kodem QR

Pytanie do eksperta: Co zrobić, aby otrzymać od byłego pracodawcy świadectwo pracy?

Odpowiedź eksperta: Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Świadectwo stanowi pewnego rodzaju oświadczenie, w którym zawarte informacje dotyczą okresu zatrudnienia pracownika, jego wymiar etatu oraz zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne, niezbędne dane do ustalenia uprawnień pracowniczych.

Pracodawca wystawia świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy i może je wręczyć bezpośrednio albo osobie upoważnionej na piśmie. W niektórych przypadkach jednak okazać się może, że świadectwo na piśmie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce w tym celu ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych w świadectwie pracy. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy każda strona świadectwa zostanie wyposażona w stały fotokod – tak zwany kod QR. Nowy dokument zawierać będzie fotokod, który obejmować będzie najważniejsze informacje o dokumencie. Osoby, które używają odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przenośnych będą miały możliwość bez ponoszenia kosztów skanować i odczytywać fotokody. Rozwiązanie to umożliwi zarówno pracownikowi, jak i osobie sporządzającej większe możliwości. Podczas składania dokumentów dla nowego pracodawcy osoba z dysfunkcją będzie miała pewność co do kompletności dokumentu, ponieważ możliwe będzie jego zidentyfikowanie.

Projekt nowelizacji w sprawie świadectwa pracy może znacznie pomóc osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji, jakie zawarte zostały w dokumencie oraz możliwości sprostowania świadectwa, jeżeli informację w nim zawarte będą nieprawdziwe, błędne lub w jakikolwiek inny sposób naruszać będą obowiązujące prawo.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Dla kogo KPiR?

Pytanie do eksperta: Co to jest KPiR i kto powinien go prowadzić?

Odpowiedź eksperta: KPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Jest to jeden ze sposobów rozliczania się z urzędem w formie księgowości uproszczonej. KPiR polega na ewidencjonowaniu sprzedaży i zakupu towarów i materiałów oraz wydatków, które są kolejno rejestrowane w księdze po wykonaniu transakcji kosztowej bądź przychodowej.

Do prowadzenia KPiR upoważnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Podmioty te jednak nie mogą osiągać przychodów wyższych niż równowartość 2 mln euro wyrażonych w złotówkach. Po przekroczeniu tej sumy przedsiębiorcy zobowiązani są do przejścia na księgowość pełną.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowane są też osoby duchowne, które zrzekły się ryczałtu, osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące odrębne działy produkcji rolnej.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Ma ona formę tabelaryczną z podziałem na 17 kolumn, odnoszących się do przychodów oraz kosztów. Na koniec każdego miesiąca każda z kolumn powinna zostać podsumowana. Na podstawie otrzymanego wyniku należy wyliczyć wysokość podatku i uregulować go w Urzędzie Skarbowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rachunkowość w pigułce

Pytanie do eksperta: Księgowość to dla mnie strasznie obszerny temat. Czy można by jakoś to skrócić, tak aby każdy przedsiębiorca mógł zrozumieć?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość to skomplikowany temat dla przedsiębiorców, ponieważ definiowany jest jako sztuka opisu i pomiaru przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość to rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych oraz wyników wyrażonych w formie pieniężnej.

Często mylonymi pojęciami jest księgowość i rachunkowość. Księgowość stanowi jednak element składowy rachunkowości i jest podstawowym jego członem, dlatego nie powinny te terminy być mylone. Jako przedmiot rachunkowości uznać można procesy gospodarcze, które mają miejsce w jednostkach gospodarczych, a także posiadane przez nie zasoby. Podmiotem w rachunkowości są jednostki, które księgują finanse. Różnicą pomiędzy firmami będzie ich forma prawna oraz organizacyjna. Różnić się mogą zarówno charakterem działalności oraz ich rozmiarami.

Każda jednostka, aby mogła prowadzić działalność gospodarczą posiadać musi określone zasoby majątkowe, inaczej nazywane środkami gospodarczymi.

Wraz z rachunkowością w parze idą terminy takie jak pasywa, aktywa, bilans czy sprawozdanie finansowe. Ogół majątku, jaki posiada przedsiębiorstwo to majątek trwały i obrotowy. Każda jednostka musi posiadać określone zasoby majątkowe, aby mogła odpowiednio prowadzić działalność gospodarczą. Zasobami gospodarczymi, jakie posiada spółka mogą być budynki, maszyny, zapasy materiałów, towarów i produktów, ale także środki pieniężne.

Sprawozdanie finansowe jest natomiast dokumentem, który sporządza przedsiębiorstwo na koniec roku prowadzące pełną księgowość. W skład sprawozdania wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

Przedsiębiorcy w firmie przeprowadzają liczne operacje gospodarcze. Jako operację nazywamy zdarzenia, które wyrazić można wartościowo, i które powodują zmiany w aktywach i pasywach.

Jak widać, powyższe elementy to jedynie mała cząstka rachunkowości. W celu prawidłowego prowadzenia księgowości zaleca się powierzenie tego zadania ekspertom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie dotyczące rachunkowości w firmie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pełna rachunkowość

Pytanie do eksperta: Prowadzę firmę i chciałbym wiedzieć czym jest pełna księgowość.

Odpowiedź eksperta: Pełna księgowość to sposób ewidencji, który stosują spółki handlowe, spółki cywilne, osoby fizyczne spółek cywilnych i jawnych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych przekroczyły określoną przez ustawodawcę wartość. W ramach pełnej księgowości dokonuje się precyzyjnego rozliczenia wszystkich podejmowanych przez firmę transakcji. Księgi handlowe przedstawiać muszą rzetelne, bezbłędne i aktualne zdarzenia, które umożliwią kazanie obrazu i kondycji finansowej firmy.

W skład ksiąg rachunkowych zalicza się dziennik, konta księgi głównej i pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Podmioty gospodarcze, które prowadzą pełną ewidencję mają do wyboru dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym – na zasadach ogólnych oraz według podatku liniowego. Jeżeli przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą, to wybór odpowiedniej formy opodatkowania dokonany powinien zostać najpóźniej w dniu rozpoczęcia prowadzenia firmy. Zgłoszenie następuje na specjalnym oświadczeniu złożonym naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Księgi rachunkowe to bardzo precyzyjny i rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych – dzięki niemu możliwe jest rejestrowanie przychodów i rozchodów, a także wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych i uzyskanie kompletnego obrazu sytuacji finansowej firmy.

Zaletami pełnej księgowości jest fakt kontroli i analizy wydatków oraz kosztów i przychodów, a także możliwość stosowania polityki rachunkowości dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Outsourcing kadr i płac w mieście Warszawa

Pytanie do eksperta: Dlaczego obsługę kadrowo-płacową swojej firmy warto powierzyć specjalistom?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmy wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości, a z tym z kolei nierozłącznie związana jest obsługa kadrowo-płacowa, a więc wszelkie prace obejmujące kadry i płace.

Do obowiązków kadrowo-płacowych należy między innymi:
– sporządzanie list płac,
– sporządzenie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
– prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników,
– obsługę ZUS,
– sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11 i PIT-40,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– rozliczanie urlopów,
– wystawianie świadectw pracy,
– obsługę świadczeń socjalnych,
– i wiele innych.

Przedsiębiorcy zazwyczaj nie mają czasu na sprostanie tym obowiązkom, ponieważ muszą koncentrować się na zasadniczej działalności firmy, która przeniesie im określony dochód. Z tego względu wszelkie kwestie dotyczące kadr i płac warto powierzyć specjalistom. Ponadto należy podkreślić, że dokumenty dotyczące pracowników są w pierwszej kolejności kontrolowane podczas inspekcji pracy. Należy zatem zadbać, aby były one prowadzone rzetelnie i zgodnie z prawdą. Od poprawności tych dokumentów zależą także takie świadczenia jak emerytura, renta oraz różnego typu zasiłki.

Nasza firma oferuje kompleksowy outsourcing kadr i płac w Warszawie. Dopełniamy wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej ograniczając powinności przedsiębiorcy do minimum. Jesteśmy gwarancją poprawności i pełnego profesjonalizmu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły oraz odpowiemy na Państwa pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń