Posts tagged: księgowość Kraków

Zwolnienia z VATu

Pytanie do eksperta: Jakie są warunki zwolnienia z VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie wszyscy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z VATu. Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić odpowiednie warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Najogólniej mówiąc są dwie wytyczne, które określają, kto może skorzystać ze zwolnienia z VATu:
1. Limit wartości sprzedaży.
2. Katalog grup podatników, nieobjętych zwolnieniem.

Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 złotych netto.

Do limitu wartości sprzedaży nie wlicza się:
– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
– towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku.

Bez względu na limit przychodów, ze zwolnienia z VATu nie mogą korzystać podatnicy dokonujący dostaw:
– wyrobów z metali szlachetnych lub ich udziałem
– nowych środków transportu
– budynków, budowli lub ich części
– terenów budowlanych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu
– preparatów kosmetycznych i toaletowych
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych
– hurtowych i detalicznych części do motocykli i pojazdów samochodowych
– oraz podatnicy świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa lub jubilerskie, a także podatnicy nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koronawirus l4

Pytanie do eksperta: Czy jest możliwość telefonicznego nabycia L4?

Odpowiedź eksperta: Z tego, co możemy zauważyć w Polsce w przeciągu ostatnich dni, daje nam do zrozumienia, że sytuacja jest poważna. Zamknięcie sklepów, galerii handlowych, dyskontów itp. wydawało się rzeczą nie do wykonania. Jednak odgórnie narzucone zakazy prowadzenia działalności przez 2 tygodnie, zmusiły przedsiębiorców do chwilowego zaprzestania swoich działań.

Podobna sytuacja dotyczy zwolnień lekarskich, gdyż do tej pory, aby je otrzymać, konieczne było osobiste pojawienie się w gabinecie lekarskim oraz konsultacja doktora, który stwierdzał, czy pacjentowi powinno zostać wystawione zwolnienie lekarskie. Z racji podejmowania wszelkich działań zapobiegających, pojawiła się możliwość nabycia L4 przez telefon.

Jednak należy wiedzieć, iż telefoniczne zwolnienie lekarskie jest wystawiane standardowo po konsultacji z lekarzem, aczkolwiek różnicą jest to, iż jest ona telefoniczna. Celem tego jest zapobiegnięcie obecności ewentualnych osób zakażonych w miejscach publicznych oraz przychodniach, gdzie i tak pojawiają się pacjenci z obniżoną odpornością organizmu.

Z tego, co wiemy – została uruchomiona specjalna linia telefoniczna, na której można uzyskać porady medyczne, a dzięki e-receptom, lekarz może również przepisać receptę na leki.

Rozwiązanie to jest tymczasowe i z całą pewnością po ustaniu tak wysokiego zagrożenia zakażeniem koronawirusem, nie będzie już możliwości nabycia zwolnienia lekarskiego w czasie rozmowy telefonicznej.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Koronawirus prawo pracy

Pytanie do eksperta: Jaki wpływ na prawo pracy ma panujący koronawirus?

Odpowiedź eksperta: Nie da się ukryć, iż rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa, odbije się na polskiej gospodarce. Będzie miała wpływ na obowiązujące prawo pracy, które po części będzie musiało ulec zmianie. Już opracowano nowe obowiązki pracowników oraz pracodawców na wypadek tego typu „sytuacji awaryjnych”.

Pracodawcy zatrudniający pracowników, mają możliwość zlecenia im pracy zdalnej, co z pewnością pomoże częściowo powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z kolei pracownicy posiadający dzieci do lat 8, nie mając zapewnionej dla nich opieki, będą musieli przejść na 14 dni zasiłku opiekuńczego.

Pracownicy będą mieli nieco więcej przywilejów. Możemy do nich zaliczyć:
– możliwość pracy zdalnej,
– jeśli nie ma możliwości pracy zdalnej, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
– odsunięcie pracownika od pracy w razie wystąpienia problemów zdrowotnych przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia,
– przysługujące prawo do wynagrodzenia chorobowego, bądź zasiłku chorobowego na wypadek choroby,
– wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy dla pracowników poddanych kwarantannie, bądź izolacji,
– skorzystanie z prawa do opieki nad dzieckiem przez 14 dni, objęte zasiłkiem opiekuńczym.

W razie ewentualnych pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości, jak również odpowiedzą na pytania odnośnie kwestii, których nie ujęliśmy powyżej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiana biura rachunkowego kroki

Pytanie do eksperta: Kiedy najlepiej podjąć decyzję o zmianie biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Wpływ na podjęcie decyzji o zmianie biura mają z pewnością termin i jakość współpracy.

Droga do zmiany biura rachunkowego często okazuje się kręta, ale sam proces również nie należy do najłatwiejszych i często zajmuje sporo czasu.

Pierwsze znaki, uświadamiające, że czas na zmiany to zdecydowanie niezadowalająca jakość współpracy z obecną obsługą księgową.

Błędy w obliczeniach, braki w dokumentacji, niestosowne i nieprofesjonalne podejście do Klienta, niedyspozycyjność księgowego, a może brak działań w kwestii optymalizacji kosztów? Wszystkie te czynniki wskazują, że współpraca przebiega nieodpowiednio i konieczna jest zmiana obsługi księgowej.

Prawo cywilne nie ogranicza w sprawie terminu zmiany biura. Można zatem wypowiedzieć umowę w każdym momencie, zaraz po podjęciu takiej decyzji.

Z uwagi na zazwyczaj długi okres wypowiedzenia biur rachunkowych oraz okres trwania roku rozrachunkowego, preferuje się zrezygnowanie z usług księgowych przed zakończeniem roku obrotowego działalności. Kiedy rok obrotowy zostanie zamknięty i sprawozdanie finansowe zostanie złożone to łatwiej będzie odnaleźć się w całej dokumentacji.

Zmiana biura rachunkowego kroki:
1. Wypowiedzenie umowy dotychczasowej oraz zawiązanie nowej na świadczenie usług księgowych.
2. Podpisanie pełnomocnictwa dotyczącego reprezentacji w urzędach.
3. Dostarczenie nowych dokumentów rejestrowych: numery, umowy spółki.
4. Przejęcie pełnej dokumentacji przez nowe biuro rachunkowe.
5. Rozpoczęcie współpracy z nowym biurem księgowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pozyskiwanie zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu

Pytanie do eksperta: Jak nabyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu?

Odpowiedź eksperta: Jeśli są Państwo na etapie ubiegania się o kredyt, bądź innych czynności, które wymagają posiadania zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS, które zostanie potwierdzone odpowiednią pieczątką. Konieczne w tym celu jest złożenie odpowiedniego wniosku po czym Urząd Skarbowy będzie mógł potwierdzić m.in. obroty firmy, kwestię niezalegania w US/ZUS, bądź ewentualnej wysokości zaległości. Zaświadczenie jest potwierdzeniem stanu na dzień wydania zaświadczenia.

Uzyskanie zaświadczenia wymaga złożenia kompletnego wniosku, który uprzednio zostanie sporządzony na specjalnym druku, który można odebrać osobiście z placówki US/ZUS, bądź pobrać wersję elektroniczną.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku, zaświadczenie będzie do odbioru w ciągu 7 dni osobiście, bądź przez pełnomocnika. Pozyskiwanie zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu mogą także nabyć osoby przebywające za granicą. Otóż w takiej sytuacji należy podjąć współpracę z firmą taką, jak nasza.

Do naszej oferty niedawno dołączyła usługa polegająca na pomocy w nabyciu zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu. Wówczas nasz pracownik, będąc pełnomocnikiem składa, jak również odbiera zaświadczenie w urzędzie. Nasze usługi świadczymy na terenie Krakowa oraz Warszawy.

Jeśli po zapoznaniu się z naszą ofertą, są Państwo w zainteresowani współpracą, zachęcamy do kontaktu. Również w razie ewentualnych pytań, zapraszamy do omówienia usługi z naszym konsultantem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto sprecyzować, że kierownikiem jednostki najczęściej jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a w przypadku gdy jest to organ wieloosobowy to członkowie tego organu. Rachunkowość jednostki obejmuje między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe nie jest pod żadnym pozorem zabronione, więc kierownik jednostki nie musi robić tego samodzielnie, ale do niego należy przedstawienie sprawozdania właściwym organom w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym niemającego obowiązku postaci elektronicznej:
– uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwała o podziale zysków lub pokryciu straty.

Należy mieć na uwadze, że zarówno sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe, jak i obowiązki kierownika jednostki, podlegają odpowiedzialności karnej.

Karze podlega:
– Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich wbrew przepisom.
– Niesporządzenie sprawozdania finansowego lub sporządzenie go niezgodnie z przepisami.

Jeśli sprawozdanie zostało prawidłowo i kompletnie sporządzone oraz w odpowiedniej strukturze elektronicznie to wymaga ono opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez wszystkich członków organu kierującego oraz osobę sporządzającą.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe to bardzo ważny element podsumowania rocznej sytuacji finansowej firmy i jej ostatecznego wyniku finansowego, który pozwala na planowanie kolejnych przedsięwzięć.

Nasz przedstawiciel dotrze do wybranego sądu na terenie Warszawy i Krakowa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak rozliczyć swój PIT?

Pytanie: Jak wygląda rozliczenie z usługą Twój e-PIT?

Odpowiedź eksperta: Rozliczenie podatku dochodowego za rok 2019 przygotowane przez Urząd Skarbowy online, opiera się na usłudze Twój e-PIT. Wiele podmiotów pyta jak rozliczyć swój PIT, skoro nie można zrobić tego już na podstawie wniosku PIT-WZ. Twój e-PIT zawiera wszystkie funkcjonalności, które zawierał dotychczasowy wniosek PIT-WZ, a nawet dodatkowe uproszczenia. Sposób dostarczenia i przygotowania dokumentu jest możliwy tylko drogą elektroniczną.

Jeśli chodzi o termin składania dokumentu to jest to od 15 lutego do 30 kwietnia. Niezłożenie zeznania do tego terminu powoduje, że deklaracja wygenerowana przez urząd pozostaje niezmienna i zaakceptowana, czyli uznana za złożoną.

Twój e -PIT dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38, a jego rozliczenie przychodów zaliczanych przez Płatnika/Pracodawcę PIT-11, PIT-R, PIT8C, PIT 40A/11A.

Jeśli chodzi o ulgi i odliczenia to usługa nie uwzględnia:
– ulgi z tytułu użytkowania Internetu,
– ulgi na badania i rozwój,
– darowizn na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego,
– obliczeń na emeryturę – IKZE.

Powyższe ulgi trzeba uzupełnić, wpisując kwotę odliczenia.

Na pytanie jak rozliczyć swój PIT, samodzielnie czy z małżonkiem, odpowiedź jest jedna, a mianowicie, że każdy z tych sposobów jest poprawny. Twój e-PIT uwzględnia wszystkie przysługujące podatnikom koszty uzyskania przychodów. W przypadku 1% na OPP, następuje automatyczne dokonanie tej czynności, jeśli podmiot chce zrezygnować z darowizny, to samodzielnie musi zmodyfikować swój PIT.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składanie sprawozdania finansowego spółki 2020

Pytanie: Dlaczego przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź eksperta: Biegli rewidenci to specjaliści z sektora księgowo-finansowego, którzy dokonują badań sprawozdań finansowych oraz współpracują z firmami dokonując audytów.

Obowiązek współpracy z biegłym rewidentem mają firmy, które prawnie zobowiązane są do audytu swoich sprawozdań finansowych, a także:
– firmy działające pod formą spółki akcyjnej,
– firmy działające pod przepisami o obrocie papierami wartościowymi lub o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami.

Nie warto uchylać się przed badaniem biegłego rewidenta, ponieważ można potraktować go jako jednego z narzędzi biznesowych, które pozwala uzyskać praktyczną rekomendację dla całego przedsiębiorstwa i jest elementem świadomego zarządzania ryzykiem. Biegły rewident może na bazie swojej wiedzy dostrzec nieprawidłowości w procesie jakim jest składanie sprawozdania finansowego spółki 2020 i zwrócić na nie uwagę Zarządu.

Składanie sprawozdania finansowego spółki 2020 przebiegnie pomyślnie przy współpracy z biegłym rewidentem, który nie jest przeciwnikiem przedsiębiorcy, a jego partnerem, którego działanie przyczynia się do rozwoju firmy. Według ustawy o rachunkowości sporządzanie sprawozdania finansowego należy do kierownika jednostki lub Zarządu.

Muszą oni pamiętać, aby gotowe sprawozdanie sporządzić nie później niż do 3 miesięcy od daty bilansowej. Zatwierdzenie sprawozdania musi nastąpić w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Badanie biegłego rewidenta powinno się odbyć przed zatwierdzeniem sprawozdania, najlepiej między styczniem, a lutym, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Przygotowanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Pytanie: Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Najważniejszy raport jednostki gospodarczej, sporządzany na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa, mający na celu zamknięcie ksiąg rachunkowych to sprawozdanie finansowe. Dokument ten sporządzany musi być przez każdą jednostkę prowadzącą pełną księgowość. Sprawozdanie finansowe ma ściśle określoną formę, musi być wypełnione starannie i rzetelnie, aby adresat mógł odczytać z niego niezbędne informacje.

Przygotowanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok wygląda następująco:
1. Wprowadzenie, które zawiera:
– nazwę, siedzibę firmy, przedmiot działalności,
– okres objęty sprawozdaniem finansowym,
– dane łączne – zawarte w sprawozdaniu,
– założenie kontynuowania działalności gospodarczej,
– omówienie przyjętych zasad rachunkowości firmy.

2. Bilans, który zawiera:
– Aktywa: wartości niematerialne i prawne należące do firmy, rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe).
– Inwestycje długoterminowe: aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę.
– Rozliczenia międzyokresowe: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, koszty trwających prac.
– Zapasy: materiały nabyte, w celu wykorzystania, wyroby, usługi zdatne na sprzedaż, półprodukty, zaliczki na towary.
– Należności krótkoterminowe: pożyczki udzielone przez jednostkę, zaliczki kontrahentów.
– Pasywa: kapitał, udziały własne, zysk lub strata, odpisy z zysku.

3. Rachunek zysków i strat – zestawienie przychodów i kosztów jednostki.

4. Przegląd ekonomiczny firmy – określenie sytuacji ekonomicznej firmy.

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – złożenie odpowiednich podpisów oraz doręczenie do właściwego organu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa prawno – księgowa spółki

Pytanie: Chcę skorzystać z obsługi prawno-księgowej dla mojej firmy – czym dokładnie zajmie się specjalista?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność dla przedsiębiorców. Wdrażanie niektórych procedur i działań wymaga wiedzy, doświadczenia oraz znajomości prawa. W tym celu przedsiębiorca może zdecydować się na usługę ekspertów, którzy zajmują się prowadzeniem spraw prawnych i księgowych firm.

Stała obsługa prawna to dla przedsiębiorcy duża korzyść. Właściciel podmiotu gospodarczego otrzymuje dla swojej firmy profesjonalną poradę w istotnych kwestiach. Kancelarie zajmujące się obsługą przedsiębiorstw udzielają kompleksowych i profesjonalnych porad zarówno w zakresie prawa, jak i podatków, dzięki czemu opinia dopasowywana jest indywidualnie do problemu.

W ramach świadczonej pomocy prawnej przedsiębiorca otrzymać może czynności takie, jak:
– formułowanie i opiniowanie umów,
– udzielanie porad w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa cywilnego i podatkowego,
– przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów – uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń, uchwał zarządu i rady nadzorczej, wezwania na posiedzenia i zgromadzenia,
– reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych,
– doradztwo.

Dodatkowa usługa w postaci obsługi księgowej pozwala firmie skupić się na prowadzeniu w odpowiedni, profesjonalny sposób działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w tym czasie, gdy eksperci zajmują się księgowością przejmuje ważniejsze zadania, które znacznie wpływają na efektywność i rozwój biznesu. Połączenie obsługi prawno – księgowej to otrzymanie gwarancji, że wszelkie działania, rozliczenia i płatności prowadzone są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń