Posts tagged: JPK

JPK

Pytanie do eksperta: Kogo obowiązuje JPK?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny to zestaw dokumentów i informacji dotyczących prowadzonej działalności. Obecnie obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni posiadają wszyscy przedsiębiorcy:
– mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a ich obrót roczny nie przekracza 2 milionów euro posiadają ten obowiązek od 1 stycznia 2018 roku,
– mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 10 milionów euro oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 50 milionów euro, a aktywa nie przekraczają 43 milionów euro zobowiązani są do tego od 1 stycznia 2017 roku,
– duzi przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników lub u których roczny obrót jest wyższy niż 49 milionów euro bądź aktywa są wyższe niż 43 miliony euro posiadają ten obowiązek od 1 lipca 2017 roku.

Do pozostałych struktur JPK, które trzeba przesyłać na żądanie organu podatkowego należą:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Duże przedsiębiorstwa obowiązek przesyłania pozostałych JPK na żądanie organu podatkowego posiadają od 1 lipca 2016 roku, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do tego będą od 1 lipca 2018 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Jednolity Plik Kontrolny 2018

Pytanie do eksperta: Kto ma obowiązek przesyłać Jednolity Plik Kontrolny w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz comiesięczne przesyłanie go do Ministerstwa Finansów obecnie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wprowadzany był stopniowo. Od 1 lipca 2018 roku JPK_VAT muszą przesyłać duże przedsiębiorstwa, od 1 stycznia 2017 roku zobowiązane do tego są małe i średnie firmy, natomiast mikroprzedsiębiorcy obowiązek ten nabyli 1 stycznia 2018 roku. Duże przedsiębiorstwa muszą także przesyłać pozostałe pliki JPK na żądanie organu podatkowego, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą do tego zobowiązane od 1 lipca 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny oprócz ewidencji zakupu i sprzedaży JPK_VAT obejmuje:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jednolity Plik Kontrolny należy tworzyć w odpowiednim formacie. Po przesłaniu go do Ministerstwa Finansów przekazywany jest do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

Głównymi celami wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:
– umożliwienie przekazywania organom podatkowym danych, które dotyczą działalności, w formie elektronicznej,
– uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce,
– skrócenie czasu przeprowadzania kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie,
– poprawa wyników przeprowadzanej kontroli podatkowej w firmie.

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne prowadzenie księgowości w niskich cenach. Zajmujemy się także doradztwem prawnym i podatkowym. W imieniu naszych Klientów sporządzamy i przesyłamy pliki JPK. Zapraszamy do współpracy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Kto musi wysyłać JPK?

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena za prowadzenie księgowości spółki z o.o. przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Obecnie obowiązek sporządzania i wysyłania JPK do Ministerstwa Finansów posiadają wszyscy przedsiębiorcy, jednak wprowadzany był on stopniowo.

Do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego początkowo były zobowiązane tylko duże przedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników lub ich roczny obrót przekroczył 49 000000 euro zł, a aktywa były wyższe niż 43 mln euro. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przesyłania JPK od 1 lipca 2016 roku.

Małe oraz średnie przedsiębiorstwa nabyły obowiązek przesyłania JPK do Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 roku. Mały przedsiębiorca to firma, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników oraz obrót lub aktywa są niższe niż 10 mln euro. Średnim przedsiębiorstwem jest firma, w której zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników oraz obrót jest niższy niż 50 mln euro, a aktywa niższe niż 43 mln euro.

Mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, w których zatrudnione jest mniej niż 10 pracowników oraz obroty roczne luba aktywa są niższe niż 2 mln euro zobowiązani są do przesyłania JPK najpóźniej, gdyż dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji, które dotyczą operacji gospodarczych przedsiębiorstwa z danego okresu czasowego. JPK należy sporządzać w odpowiednim formacie i przesyłać do Ministerstwa Finansów, skąd przesyłany jest do właściwego dla danego przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. Głównym celem wprowadzenia JPK obok uszczelnienia systemu podatkowego jest ułatwienie przeprowadzania kontroli w firmie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Call Now ButtonZadzwoń