Posts tagged: jednolity plik kontrolny

Kto musi wysyłać JPK?

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena za prowadzenie księgowości spółki z o.o. przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Obecnie obowiązek sporządzania i wysyłania JPK do Ministerstwa Finansów posiadają wszyscy przedsiębiorcy, jednak wprowadzany był on stopniowo.

Do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego początkowo były zobowiązane tylko duże przedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników lub ich roczny obrót przekroczył 49 000000 euro zł, a aktywa były wyższe niż 43 mln euro. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przesyłania JPK od 1 lipca 2016 roku.

Małe oraz średnie przedsiębiorstwa nabyły obowiązek przesyłania JPK do Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 roku. Mały przedsiębiorca to firma, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników oraz obrót lub aktywa są niższe niż 10 mln euro. Średnim przedsiębiorstwem jest firma, w której zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników oraz obrót jest niższy niż 50 mln euro, a aktywa niższe niż 43 mln euro.

Mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, w których zatrudnione jest mniej niż 10 pracowników oraz obroty roczne luba aktywa są niższe niż 2 mln euro zobowiązani są do przesyłania JPK najpóźniej, gdyż dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji, które dotyczą operacji gospodarczych przedsiębiorstwa z danego okresu czasowego. JPK należy sporządzać w odpowiednim formacie i przesyłać do Ministerstwa Finansów, skąd przesyłany jest do właściwego dla danego przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. Głównym celem wprowadzenia JPK obok uszczelnienia systemu podatkowego jest ułatwienie przeprowadzania kontroli w firmie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Call Now ButtonZadzwoń