Kadry i Płace

Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowników należy do zadań czasochłonnych, żmudnych i męczących, ale jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, która zatrudnia pracowników. W celu odciążenia pracowników kadr, ale również budżetu przedsiębiorstw, nasza firma oferuje świadczenie usługi kadrowo-płacowej dla innych firm. Z doświadczenia wiemy, że opcja ta jest bardzo pomocna i cieszy się wielkim zainteresowaniem zarówno małych jak i dużych firm.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu nowego pliku JPK_VDEK.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

tel: +12 378 34 20, +22 205 07 98
sms: 600 706 155

e-mail: biurorachunkowe@in-nova.pl

NOWA WERSJA PANELU KLIENTA JEST JUŻ DOSTĘPNA    

Opis usługi

Obowiązki pracodawcy
Pracodawca ma wiele obowiązków, do których należą między innymi: prowadzenie dokumentacji oraz akt osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników; zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków pracy; ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych; stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceniania pracowników; wypłacanie wynagrodzenia w warunkach określonych w umowie; wskazanie uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania zawartej umowy itp.
Sporządzenie listy płac
Lista płac jest dokumentem księgowym, który stanowi podstawę do wyliczania wynagrodzeń dla pracowników (biorąc pod uwagę wszystkie składki, płacone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika). Przedsiębiorcy nie mają nakazu sporządzania listy płac, ale w praktyce jest to stosowane w większości przypadków, gdyż jest to spore ułatwienie do prawidłowego uzupełnienia deklaracji podatkowej, a także różnych dokumentów ubezpieczeniowych. W tym celu skorzystaj z oferty naszych wykształconych księgowych.
Mniejsze koszty
Korzystając z naszej oferty, masz możliwość obniżenia kosztów, ponoszonych przez Twoją firmę, które wiążą się z prowadzeniem spraw kadr i płac. Nasi specjaliści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zajmą się wszystkimi sprawami zaliczającymi się do tego działu. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która została sporządzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy w łatwy sposób chcą prowadzić swoją firmę zgodnie z najwyższymi standardami.

Warto wiedzieć

Szkolenie BHP
Na obecną chwilę do przeprowadzenia szkolenia BHP jest zobowiązany każdy pracodawca, który ma zamiar zatrudniać pracowników. Na kartach Kodeksu Pracy ściśle określone zostało, w jakim zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy takie szkolenie powinno zostać przeprowadzone. Celem szkolenia BHP jest zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiedniego przygotowania do pracy na stanowisku, które zostało dokładnie określone w umowie o pracę między pracodawcą i zatrudnionym pracownikiem.
Umowa o pracę
Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. W dokumencie tym pracownik zobowiązuje się do jak najlepszego wykonania zadania określonego w podpisywanej umowie, a pracodawca do terminowego wypłacenia umówionego wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna zawierać: datę i rodzaj zawieranej umowy, określenie obu stron umowy i zadowalającego wynagrodzenia, rodzaj i czas obowiązującej pracy, a także miejsce, gdzie dana praca będzie wykonywana.
Prawo pracy
Prawo pracy obejmuje wszelkie regulacje prawne dotyczące zawieranych stosunków pracy przez pracodawców i pracowników, a także regulacji dotyczących organizacji przez nich tworzonych. Do podstawowych źródeł prawa w Polsce należą: Kodeks Pracy oraz akty wydane na jego podstawie, ustawy i akty określające prawa i obowiązki pracowników, postanowienia układów zbiorowych pracy, różnego rodzaju regulaminy i statuty, w których również jest mowa o prawach i obowiązkach stron, które zawarły stosunek pracy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz przedstawią szczegóły oferty.
Call Now ButtonZadzwoń