Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez IN-NOVA to profesjonalne usługi, które obejmują aspekty działalności gospodarczej m.in.: udzielanie podatnikom porad z zakresu ich obowiązków podatkowych; prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie; sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu nowego pliku JPK_VDEK.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

tel: +12 378 34 20, +22 205 07 98
sms: 600 706 155

e-mail: biurorachunkowe@in-nova.pl


Jesteśmy biurem, które znajduje się w rejestrze Krajowej Izby Doradców Podatkowych jako podmiot uprawniony do udzielania porad podatkowych.

Opis usługi

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy ściśle określony jest w Ordynacji Podatkowej, z której wynika, że jest to powinność koniecznej zapłaty pieniężnego świadczenia na rzecz państwa na wypadek konkretnych zdarzeń określonych w ustawie. Obowiązku tego nie można się pozbyć w żaden sposób. Każdy aspekt związany z powstaniem obowiązku podatkowego został uregulowany w prawach podatkowych i obejmuje podmioty takie jak: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.
Opodatkowanie firm
Firma ma możliwość płacenia podatków według zasad ogólnych (progresywnej skali podatkowej lub 19% stawki podatku) albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Wybierając opodatkowanie według 18% stawki podatku albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy powiadomić o tym naczelnika Urzędu Skarbowego. W przypadku wyboru opodatkowania na ogólnych zasadach istnieje możliwość pomniejszania przychodów o koszty z tytułu ich uzyskania.
Rozliczenie podatku VAT
Obowiązkiem każdego jest złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji we właściwym Urzędzie Skarbowym. Zignorowanie tego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Deklarację musi złożyć każdy kto osiągnął w danym roku podatkowym przychód podlegający opodatkowaniu. Złożenie deklaracji można dokonać w tradycyjnej bądź elektronicznej formie. Ważne jest, aby przestrzegać wyznaczonego terminu w jakim deklaracja ma dotrzeć do Urzędu Skarbowego oraz żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

Warto wiedzieć

Deklaracja podatkowa
Jest to forma obowiązkowego udostępnienia informacji dla celów podatkowych. Rozumiane jest ona również jako zeznania i wykazy, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy oraz inkasenci. Deklaracja może zostać podpisana przez podatnika, płatnika, inkasenta lub jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji należy przedstawić właściwemu organowi podatkowemu. W razie potrzeby istnieje możliwość złożenia korygującej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
Jakie podatki płaci przedsiębiorca?
Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą jest zobowiązana do odprowadzania podatków z tytułów: dochodów i obrotów, które osiągnęła firma; posiadanych nieruchomości; używanych przez pracowników środków transportu; sporządzonych umów spółki oraz podatku obrotowego, do którego należą VAT i akcyza. Każda z wyżej wymienionych opłat musi zostać dokonana w ściśle określonym przez Urząd Skarbowy terminie na prawidłowo wypełnionym oraz przeznaczonym właśnie do tego formularzu.
Organy podatkowe
Do organów podatkowych pierwszej instancji zalicza się: naczelników Urzędów Skarbowych (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn); naczelników Urzędów Celnych (podatek akcyzowy); wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, starostów, marszałków województw (podatki: od nieruchomości, od środków transportu, leśny, rolny, opłaty lokalne); dyrektorów Izb Skarbowych oraz dyrektorów Izb Celnych. Natomiast do organów drugiej instancji zaliczane jest między innymi Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz przedstawią szczegóły oferty.
Call Now ButtonZadzwoń