Ceny transferowe definicja

Pytanie do eksperta:

Odpowiedź eksperta:Ceny transferowe (z języka angielskiego-transfer pricing) to ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.

Ceny transferowe z reguły odbiegają od cen rynkowych, czyli ogólnych cen stosowanych przez podmioty niepowiązane.
Za ceny transferowe uważa się takie, które w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swoją siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Definicją cen transferowych podaną przez OECD jest:

“Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorców.”
Z definicji tej wynika, że ceny transferowe są istotnym czynnikiem w kwestii ustalania zobowiązań podatkowych.

Ordynacja podatkowa wytycza:

“Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Wynikiem powiązań między podmiotami jest niewykazywanie dochodów lub wykazywanie niższych dochodów niż te, które byłyby osiągane, gdyby podmioty te nie byłby powiązane.

Nie podlega wątpliwości, że podmiotami powiązanymi są najczęściej spółki matki i ich zagraniczne lub krajowe spółki córki lub siostry.

Stosowanie cen transferowych przez podmioty powiązane prowadzi do prawidłowej oceny funkcjonowania przedsiębiorstw ze sobą powiązanych.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prosta spółka akcyjna Warszawa

Pytanie do eksperta: Jakie zalety posiada prosta spółka akcyjna?

Odpowiedź eksperta:Wiele osób zastanawia się nad skorzystaniem z nowego typu spółki, jakim jest Prosta spółka akcyjna Warszawa. Bardzo często pojawiają się jednak pytania dotyczące korzyści związanych z prowadzeniem tego typu spółek. Przedstawiamy zalety P.S.A.

Szybka rejestracja – umowa prostej spółki akcyjnej zasadniczo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Możliwe jest jednak zawarcie jej także przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja tak zawiązanej spółki powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpływu wniosku o wpis spółki.

Nieograniczone uprzywilejowanie – przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej zakładają szereg możliwości uprzywilejowania akcji, w szczególności w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

Świadczenie pracy i usług jako wkład – odmiennie od innych spółek kapitałowych, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usługi.

Minimalny kapitał – charakterystyczną cechą prostej spółki akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. W jego miejsce wprowadzony został inny rodzaj kapitału podstawowego. Jego wartość wyznacza wartości rzeczywiście wniesionych wkładów podlegających przeznaczeniu na kapitał akcyjny. Do powstania spółki wymagane jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złoty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Doradztwo ZUS

Pytanie do eksperta: Czy świadczą Państwo doradztwo w zakresie ZUS?

Odpowiedź eksperta:Dla wielu przedsiębiorców obowiązki, które wynikają z tytułu prowadzenia firmy, są skomplikowane i trudne do zrozumienia, co często powoduje nie wywiązanie się z owych obowiązków w terminie. Właśnie dlatego wielu właścicieli firm szuka rozwiązań umożliwiających ograniczenie firmowych kosztów.

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka, aczkolwiek odpowiadając na zadane przez Państwa pytanie – tak, oferujemy również doradztwo w zakresie ZUS-u. Nasze porady pomagają zoptymalizować koszty wynikające z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nasza firma oferuje Państwu pomoc w założeniu spółki z o.o., a następnie wprowadzeniem w nich rozwiązań, które pomogą znacznie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności.

Jeśli zainteresowała Cię kwestia naszego doradztwa w zakresie ZUS-u, która pozwoli zoptymalizować koszty działalności, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przedstawią naszą ofertę oraz szczegółowo omówią warunki współpracy.

Prowadząc firmę, należy dbać o nią w taki sposób, aby przy niewielkich nakładach finansowych, przynosiła jak największe zyski, a także aby mogła się rozwijać z każdą podjętą decyzją. Jest to kwestia bardzo istotna i bez wątpienia priorytetowa dla każdego przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Proste spółki akcyjne w Krakowie

Pytanie do eksperta: Proste spółki akcyjne w Krakowie, a tradycyjne spółki akcyjne – jakie są różnice między tymi podmiotami?

Odpowiedź eksperta:Wiele mówi się o tym, że Prosta Spółka Akcyjna jest atrakcyjniejszą wersją tradycyjnej spółki akcyjnej. Jakie są więc różnice między tymi podmiotami?

 

Przede wszystkim należy wskazać, że przepisy dotyczące P.S.A., a także spółki akcyjnej i innych jednostek, przewidują identyczną formę prawną aktu zawiązania tego podmiotu. Istnieją jednak odrębności w zakresie możliwości dokonania rejestracji przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W odniesieniu do Prostej Spółki Akcyjnej rejestracja elektroniczna jest możliwa, jeśli wspólnicy zdecydują się na wniesienie wkładów wyłącznie w formie pieniężnej. Z kolei tradycyjna spółka akcyjna w ogóle nie ma możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem portalu S24.

Dużą przewagą P.S.A. nad tradycyjną spółką akcyjną jest kwota wymaganego, minimalnego kapitału. Utworzenie tradycyjnej spółki wymaga środków, sięgających kwoty 100 000 złotych. Do założenia P.S.A. wystarczy natomiast symboliczna złotówka.

Tożsamość konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej i tradycyjnej spółki akcyjnej można zaobserwować natomiast w nazwie i charakterze wspólników. W obu przypadkach są to akcjonariusze, którzy są pasywni i nie mają prawa do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Sporządzanie analiz finansowych

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić analizy finansowe?

Odpowiedź eksperta: W prowadzeniu działalności gospodarczej podstawowym dokumentem potrzebnym do prawidłowego wykonywania procesów istotne są informacje, które kształtują odpowiednie wskaźniki finansowe.

Zbiorcze dane na temat pracy poszczególnych procesów finansowych i gospodarczych mogą wpływać na późniejsze dokonywanie zmian, które w efekcie mają poprawić efektywność systemów wewnętrznych. Sporządzanie analiz finansowych realizowane są głównie na podstawie danych ilościowych obejmujących ocenę oraz interpretację relacji pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi oraz zmiany w czasie tych wielkości i relacji między nimi.

Wyniki, jakie otrzyma przedsiębiorca po przeprowadzeniu badania mogą być interpretowane swobodnie, natomiast porównywanie pomiędzy wartościami musi być jednorodne i wyrażać ten sam sens ekonomiczny. Z uwagi na metodologię wyróżnić można analizę wstępną, wskaźnikową oraz tzw. mierników syntetycznych.

Z czego druga metoda opiera się na relacjach określonych wielkości finansowych i jest rozwinięciem badania sprawozdania finansowego, a wskaźnikowa dysponuje aż 100 wyznacznikami, które obejmują wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rejestracja spółek Płock

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek w Płocku?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek, to proces, który musi przejść każda jednostka gospodarcza, aby prawnie stać się podmiotem prawa. Proces ten jest skomplikowany i może doprowadzić przyszłego przedsiębiorcę, nie znającego się na przepisach, do rezygnacji z własnych marzeń.

Coraz mniej przedsiębiorców decyduje się na samodzielną rejestrację spółki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale dla inwestorów, którzy mają już jakieś pojęcie o obowiązujących przepisach. Rejestracja polega bowiem na sporządzeniu dokumentów, wypełnieniu ich i dostarczeniu do odpowiednich instytucji.

Niestety jest to długie i monotonne zajęcie, dlatego polecamy Państwu inny, szybszy sposób. Nasza firma od lat zajmuje się rejestracją i sprzedażą jednostek gospodarczych. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu posiadamy grono zadowolonych Klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami współpracy, to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Pytanie do eksperta: Jak rozliczać pracowników?

Odpowiedź eksperta: W każdej firmie, która zatrudnia pracowników, bez względu czy kilku czy kilkunastu musi prowadzić na bieżąco m.in. akta osobowe, kartoteki, sporządzać listy płac, obliczać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także rozliczać umowy i podatki dochodowe.

Księgowy zatrudniony w przedsiębiorstwie musi wypełniać swoje obowiązki w oparciu o znajomość Kodeksu Pracy, przepisów i ustaw oraz posiadać odpowiednie doświadczenie i praktykę, aby bez zastrzeżeń i bezpiecznie skupić się na głównych kwestiach rachunkowych i kadrowo-płacowych firmy.

Właściciel powierza takie prowadzenie spraw profesjonalistom, ponieważ kwestie księgowe spółki nie mogą wykonywane być nierzetelnie i zawierać błędy w dokumentach.

Na zlecenie Klienta nasze biuro rachunkowe zajmuje się współpracą na najwyższym poziomie, w oparciu o aktualną wiedzę i niezbędne kompetencje. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i sporządzanie niezbędnych dokumentacji – zakres czynności jest dopasowany do rodzaju działalności i potrzeb Klienta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradztwo księgowe

Pytanie do eksperta: Na czym polega oferowane przez Państwa doradztwo księgowe?

Odpowiedź eksperta: Doświadczenie poparte wieloletnią obsługą księgową firm czyni z nas świetnego konsultanta w dziedzinie rachunkowości. Udzielimy Ci rzetelnych informacji dotyczących prowadzenia działalności. Niezawodnie pomożemy przy rozwiązywaniu problemów rachunkowych i podatkowych.

Oferujemy profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe. Doradzimy Ci jak praktycznie rozwiązać problemy dotyczące m.in. podatku VAT, sporów podatkowych, restrukturyzacji i wszelkich innych kwestii. Nasi specjaliści doradzą Tobie jak prowadzić księgowość, z jakich usług skorzystać, a także jak rozliczyć podatki.

Zapewniamy:
– praktyczną wiedzę z zakresu obsługi różnych systemów księgowych,
– profesjonalne konsultacje.

Doradztwo księgowe może odbywać się stacjonarnie (osobiście na spotkaniu), bądź elektronicznie (za pomocą e-maila lub telefonu). Nasi doradcy to osoby, które przez długoletnie kształcenie i zdobyte doświadczenie mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami zdobytymi w swojej pracy zawodowej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa wymaga powołania rady nadzorczej? Czym zajmuje się rada nadzorcza i kto nie może do niej dołączyć?

Odpowiedź eksperta: Założyciele Prostej Spółki Akcyjnej, którzy zdecydowali się na powołanie w spółce zarządu, nie muszą ustanawiać rady nadzorczej.

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy są powołani i odwoływani w drodze uchwały akcjonariuszy. Członków rady nadzorczej obowiązują zasady przywołane uprzednio dla członków zarządu.

Do rady nadzorczej nie można powołać:
– osób pełniących jednocześnie funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora oraz kierownika oddziału lub zakładu,
– osoby odpowiedzialnej w spółce za sprawy finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz osób, którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spółki,
– pracownika spółki.

Rada nadzorcza pełni następujące zadania:
– sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki,
– ocenia prawidłowość i rzetelność sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
– deleguje członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni, albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
– co do zasady może określić w drodze uchwały czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
– może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Aktualizacja danych w S24

Pytanie do eksperta: Jak zaktualizować dane w KRS?

Odpowiedź eksperta: W celu zgłoszenia zmiany adresu lub siedziby do Krajowego Rejestru Sądowego w formie papierowej należy wypełnić druk KRS Z3 oraz załączyć do niego następujące dokumenty w oryginałach:
– przy zmianie adresu – uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej,
– przy zmianie siedziby:
– uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza,
– uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej,
– tekst jednolity umowy spółki.

Zgłoszenie zmian w KRS powinno być dokonane w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. Niedotrzymanie terminu może sprawić, że wszczęte zostanie postępowanie przymuszające i zostanie nałożona kara grzywny. Maksymalny termin na złożenie wniosku o zmianę siedziby wynosi 6-miesięcy. Po upływie tego terminu uchwała traci moc.

Aktualizacja danych w S24 umożliwia szybsze złożenie wniosku. Jest ona dostępna dla spółek, które zostały zarejestrowane online. Opłaty sądowe w tym przypadku są niższe, a oprócz pieniędzy oszczędzasz również czas, który musiałbyś przeznaczyć na stanie w kolejkach urzędowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń